Fortum Klaipėda

UAB „Fortum Klaipėda“, panaudodama išrūšiuotas komunalines ir pramonines atliekas bei biokurą, gamina šilumą ir elektrą. UAB „Fortum Heat Lietuva“ valdo 95% UAB „Fortum Klaipėda“ akcijų.

Fortum Lietuvoje - Fortum Klaipėda

Apie įmonę

UAB „Fortum Klaipėda“ termofikacinė jėgainė, naudojanti komunalines ir nepavojingas pramonės atliekas kaip kurą, yra pirmoji tokia jėgainė Lietuvoje ir Baltijos šalyse. Įmonė įkurta 2007 m. Energijos gamyba iš atliekų yra svarbi „Fortum“ strategijos dalis, padedanti mažinti aplinkos taršą, kurią sukelia sąvartynų išskiriamos dujos, ir sprendžianti atliekų tvarkymo problemą. Jėgainė atlieka reikšmingą vaidmenį atliekų tvarkymo grandinėje ir prisideda prie žiedinės ekonomikos įgyvendinimo.

Energija gaminama naudojant naujausias technologijas, užtikrinančias didžiausią kuro sunaudojimą ir efektyvų išmetamųjų dujų valymą. Jėgainė gamina šilumą ir elektrą. Šiluma tiekiama į centralizuotą Klaipėdos šilumos tinklą, o elektra – į valstybinį elektros tinklą. UAB „Fortum Klaipėda“ galia – 65 MW šilumos ir 21 MW elektros energijos. Tai sudaro apie 50 % Klaipėdos miestui reikalingos šilumos. Teršalų koncentracija išeinančiuose dūmuose yra keletą ar net keliasdešimt kartų mažesnė, nei numatyta Europos Sąjungos ir Lietuvos norminiuose dokumentuose. Investicijos – 130 mln. eurų. Įmonėje dirba 33 darbuotojai. Administracijos darbuotojų 2016 metų sutartinis vidutinis mėnesinis atlyginimas (bruto) buvo 2144,61 euro.

Gyventojams

UAB „Fortum Klaipėda“ nuolat organizuoja ekskursijas gyventojams ir teikia visą informaciją apie emisijas. Plačiau apie tai- https://www3.fortum.lt/gyventojams/siluma/fortum-klaipeda

Organizacijoms

UAB „Fortum Klaipėda“ gamina ir tiekia šilumą Klaipėdos miestui, organizuoja pirkimus. Plačiau apie tai- https://www3.fortum.lt/organizacijoms/siluma/fortum-klaipeda

Finansinės ataskaitos - 2016 metai (761.44 KB)
Atsisiųsti
Šilumos gamybos veiklos sąnaudos - 2016 metai (38.3 KB)
Atsisiųsti
Nepriklausomo audito išvada dėl reguliuojamos veiklos - 2016 metai (242.71 KB)
Atsisiųsti
Reguliavimo apskaitos sistemos aprašas (212.31 KB)
Atsisiųsti