Fortum Heat Lietuva

UAB „Fortum Heat Lietuva“ gamina ir tiekia šilumą Kauno miesto Palemono mikrorajono gyventojams.

Šiluma - Fortum Heat Lietuva

Kaina

 

UAB „Fortum Heat Lietuva“ centralizuotai tiekiamos šilumos kaina Palemono gyvenvietės (Kauno m.) vartotojams nuo 2018 07 01 iki 2018 08 31

 

Eil. Nr.  Pavadinimas Mato vnt. Kaina be PVM Kaina su 9% PVM Kaina su 21% PVM
1. Vienanarė šilumos kaina vartotojams ct/kWh 7,03 7,66 8,51
1.1. Vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh 3,38 3,68 4,09
1.2. Vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh 3,65 3,98 4,42

UAB „Fortum Heat Lietuva“ centralizuotai tiekiamos šilumos kaina nuo 2018 06 01 iki 2018 06 30

 

Eil. Nr.  Pavadinimas Mato vnt. Kaina be PVM Kaina su 9% PVM Kaina su 21% PVM
1. Vienanarė šilumos kaina vartotojui ct/kWh 6,46 7,04 7,82
1.1. Vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh 3,28 3,58 3,97
1.2. Vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh 3,18 3,46 3,85

Atsiskaitymo tvarka

 • Už praeitą mėnesį suteiktas paslaugas mokama iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

 • Prieš apmokant sąskaitą, į ją įrašomi karšto vandens skaitiklio (-ių) rodmenys.

 • Jeigu sąskaitą apmokėta pavėluotai, šis mokėjimas bus įvertintas kitoje sąskaitoje.

 • Jeigu sąskaitoje įrašyta suma su minuso ženklu, tai reiškia, kad yra permoka ir tą mėnesį mokėti nereikia. Tačiau tokiu atveju vistiek deklaruojami karšto vandens skaitiklio (-ių) rodmenys.

 • Už UAB „Fortum Heat Lietuva“ suteiktas paslaugas atsiskaitoma „Swedbanke“, „Lietuvos pašte“ ir „Maximos“ parduotuvių kasose, o taip pat internetu. Įmokos kodas mokant internetu- 103116.

Kainos apskaičiavimo tvarka

Šilumos kaina skaičiuojama vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtinta „Šilumos kainų nustatymo metodika“. Šilumos kaina patvirtinta Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl UAB „Fortum Heat Lietuva“ Palemono gyvenvietės vartotojams centralizuotai tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotų dedamųjų nustatymo“.

Šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už suvartotą šilumą pagal pastato įvade įrengto šilumos apskaitos prietaiso rodmenis. Jeigu pastate yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas, suvartotas šilumos kiekis paskirstomas visiems vartotojams.

Sutarčių sudarymas

Su gyventoju, perkančiu šilumą savo buities reikmėms, sudaroma „Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis“. Dėl sutarties pasirašymo reikia kreiptis į UAB „Fortum Heat Lietuva“ Klientų aptarnavimo skyrių adresu Pamario g. 1, Kaunas (AB „Palemono keramika“ administracinio pastato 2 aukštas).

Sutarties sudarymui reikalingi šie dokumentai:

 • asmens tapatybę liudijantis dokumentas;

 • VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro išrašas;

 • buto inventorinė knyga.

Visa informacija apie sutartį ir jos pasirašymą teikiama telefonu +370 37 373544.

Šilumos kokybė

UAB „Fortum Heat Lietuva“ atsako už patikimą šilumos tiekimą iki įvado į pastatą.

Už šildymo ir karšto vandens tiekimo kokybę bei šilumos ir karšto vandens vidaus sistemų aptarnavimą daugiabučiuose namuose yra atsakingos namo šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemas prižiūrinčios įmonės arba butų savininkų bendrijos.

Sistemas žemiau išvardintais adresais prižiūri:

 • Marių g. 4, 6, 8, 11, 13 ir Stoties g. 18- UAB „Kauno butų ūkis“. Įmonės adresas- Chemijos g. 18, LT-51339 Kaunas, telefonas- +370 37 350594, avarinės tarnybos telefonas- +370 37 332250.

 • Marių g. 12- UAB „Nemuno būstas“. Įmonės adresas- 9-ojo Forto g. 60a, LT-48101 Kaunas, telefonas- +370 700 55966, avarinės tarnybos telefonas- +370 700 55966.

 • Marių g. 14- UAB „Santermita“. Įmonės adresas- Skuodo g. 2f, LT-45204 Kaunas, telefonas- +370 37 222999, avarinės tarnybos telefonas +370 37 222999.

 • Marių g. 16- 40-oji butų savininkų bendrija. Bendrijos adresas- Marių g. 16, LT-52250 Kaunas, telefonas- +370 677 30055.

 • Marių g. 7a- 227-oji butų savininkų bendrija. Bendrijos adresas- Marių g. 7a, LT-52262 Kaunas, telefonas- +370 656 48847.

Asmens duomenų apsauga

2018m. gegužės 25d. įsigaliojo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR).

Norinčius pateikti prašymą, susijusį su asmens teisėmis tvarkant asmens duomenis, prašome kreiptis į UAB Fortum Heat Lietuva telefonu +370 5 243 0043, Palemono gyventojai telefonu +370 37 373 544.

Norinčius pranešti apie duomenų saugumo pažeidimą kreipkitės elektroniniu paštu: [email protected]

CS1

Klientų aptarnavimas

Bendri kontaktai

Adresas: Pamario g. 1, LT-52265 Kaunas

Telefonas: +370 37 373 544

Elektroninis paštas: [email protected]

Avarinė tarnyba

Telefonas: +370 37 332 250- namams adresais Marių g. 4, 6, 8, 11, 13 ir Stoties g. 18

Telefonas: +370 700 55 966- namui adresu Marių g. 12

Telefonas: +370 37 222 999- namui adresu Marių g. 14

CS6

Rekvizitai

Rekvizitai

UAB „Fortum Heat Lietuva“

Adresas: J. Jasinskio g. 16B, LT-03163 Vilnius, Lietuva

Telefonas: +370 5 243 0043

Faksas: +370 5 278 8221

Elektroninis paštas: [email protected]

Įmonės kodas: 111679436

PVM mokėtojo kodas: LT116794314

Atsiskaitomoji sąskaita: LT292140030002936673

Bendri kontaktai

Adresas: Pamario g. 1, LT-52265 Kaunas

Telefonas: +370 37 373 544

Elektroninis paštas: [email protected]

Avarinė tarnyba

Telefonas: +370 37 332 250- namams adresais Marių g. 4, 6, 8, 11, 13 ir Stoties g. 18

Telefonas: +370 700 55 966- namui adresu Marių g. 12

Telefonas: +370 37 222 999- namui adresu Marių g. 14

Rekvizitai

UAB „Fortum Heat Lietuva“

Adresas: J. Jasinskio g. 16B, LT-03163 Vilnius, Lietuva

Telefonas: +370 5 243 0043

Faksas: +370 5 278 8221

Elektroninis paštas: [email protected]

Įmonės kodas: 111679436

PVM mokėtojo kodas: LT116794314

Atsiskaitomoji sąskaita: LT292140030002936673