Kompensavimo tvarka

Gyventojams taikomos šilumos kainos dalis kompensuojama Kauno miesto savivaldybės vadovaujantis Tarybos sprendimu.

Kompensacijų tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatyme bei Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintame Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų teikimo, kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo tvarkos apraše.

Dėl būsto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimo mažas pajamas gaunantys UAB „Fortum Heat Lietuva” klientai gali kreiptis į Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyrių.

Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl subsidijų skyrimo šilumos tiekėjams (1 )
Atsisiųsti
HC11
Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymo pakeitimo įstatymas
Peržiūrėti
HC11
Dėl Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų teikimo, kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Peržiūrėti
HC11
Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius
Peržiūrėti