Fortum Joniškio energija

UAB „Fortum Joniškio energija“ gamina ir tiekia šilumą bei karštą vandenį Joniškio, Gataučių ir Žagarės miestų gyventojams ir prižiūri daugiabučių namų šilumos punktus.

Šiluma - Fortum Joniškio energija

Kaina

UAB „Fortum Joniškio energija“ kainos nuo 2018 05 01 iki 2018 05 31

 

Šilumos

Pavadinimas Mato vnt. Kaina be PVM Kaina su 9% PVM Kaina su 21% PVM
Pastovioji dalis ct/kWh 3,58 3,90 4,33
Kintamoji dalis ct/kWh 2,38 2,60 2,88
Kaina ct/kWh 5,96 6,50 7,21

Karšto vandens vartotojams daugiabučiuose namuose (kartu su geriamojo vandens ir nuotekų kaina)

Pavadinimas Mato vnt. Kaina be PVM Kaina su 9% PVM Kaina su 21% PVM
Pastovioji dalis Eur/m3 1,10 1,20 1,33
Kintamoji dalis Eur/m3 5,44 5,93 6,58
Kaina Eur/m3 6,54 7,13 7,91

Karšto vandens vartotojams daugiabučiuose namuose (kartu su geriamojo vandens ir nuotekų kaina)

Pavadinimas Mato vnt. Kaina be PVM Kaina su 9% PVM Kaina su 21% PVM
Pastovioji dalis Eur/m3 1,10 - 1,33
Kintamoji dalis Eur/m3 5,44 - 6,58
Kaina Eur/m3 6,54 - 7,91

Apskaitos prietaisų aptarnavimo

Pavadinimas Mato vnt. Kaina be PVM Kaina su 9% PVM Kaina su 21% PVM
Karšto vandens apskaitos prietaiso aptarnavimo mokestis vienam vartotojui Eur/m3 0,94 - 1,14

 

Kainos apskaičiavimo tvarka

Šilumos kaina skaičiuojama vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtinta „Šilumos kainų nustatymo metodika“.

Tvarka

Šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už suvartotą šilumą pagal pastato įvade įrengto šilumos apskaitos prietaiso rodmenis. Jeigu pastate yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas, suvartotas šilumos kiekis paskirstomas visiems vartotojams.

Šildymo sezono metu

  • Visas pastate suvartotas ir įvade šilumos apskaitos prietaisu išmatuotas šilumos kiekis susideda iš šilumos kiekių sumos:

- šalto vandens pašildymui;

- karšto vandens temperatūros palaikymui (cirkuliacijai);

- patalpų šildymui.

  • Apskaičiuojant kainą, pirmiausia iš šilumos kiekio, kurį per mėnesį užfiksavo namo šilumos apskaitos prietaisas, atimamas šalto vandens pašildymui sunaudotas šilumos kiekis, apskaičiuojamas vartotojų deklaruoto suvartoto karšto vandens kubinius metrus dauginant iš vandens pašildymo normos (51kWh). Iš gauto skirtumo atimamas šilumos kiekis karšto vandens temperatūros palaikymui (cirkuliacijai). Jis nustatomas padauginant namo butų skaičių iš vidutinio energijos sąnaudų normatyvo cirkuliacijai pagal karšto vandens tiekimo sistemos tipus:

- kai yra du karšto vandens ir cirkuliacijos sistemos stovai bute ir vonios šildytuvas- 160kWh/butui per mėnesį;

- kai yra du karšto vandens ir cirkuliacijos sistemos stovai bute, bet nėra vonios šildytuvo- 80kWh/butui per mėnesį;

- kai cirkuliacijos sistema yra tik namo rūsyje- 10kWh/butui per mėnesį. 

  • Likęs šilumos kiekis patalpų šildymui išdalijamas butams proporcingai pagal jų naudingąjį plotą.

Nešildymo sezono metu

  • Visas pastate suvartotas ir įvade šilumos apskaitos prietaisu išmatuotas šilumos kiekis susideda iš šilumos kiekių sumos:

- šalto vandens pašildymui;

- karšto vandens temperatūros palaikymui (cirkuliacijai).

  • Apskaičiuojant kainą, iš viso pastate suvartoto šilumos kiekio atimamas šalto vandens pašildymui sunaudotas šilumos kiekis.

  • Likęs šilumos kiekis paskirstomas karšto vandens temperatūros palaikymui.

Sutarčių sudarymas

Su gyventoju, perkančiu šilumą ir/ar karštą vandenį savo buities reikmėms, sudaromos „Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis“ ir/ar „Karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis“. Dėl sutarties pasirašymo reikia kreiptis į UAB „Fortum Joniškio energija“ Klientų aptarnavimo skyrių adresu Bažnyčios g. 4, Joniškis (administracinio pastato 1 aukštas).

Sutarties sudarymui reikalingi šie dokumentai:

  • asmens tapatybę liudijantis dokumentas;

  • VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro išrašas;

  • buto inventorinė knyga;

  • savivaldybės sprendimo kopija apie suteiktą plotą (socialiniam būstui).

Visa informacija apie sutartį ir jos pasirašymą teikiama telefonu +370 426 52293.

Šilumos kokybė

Tiekiamos šilumos kokybės reikalavimai bei atsakomybė už patiektą nekokybišką šilumą apibrėžti Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse patvirtintose 2010 m. spalio 25 d. LR energetikos ministro įsakymu Nr. 1-297.

Asmens duomenų apsauga

2018m. gegužės 25d. įsigaliojo „Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas“ (BDAR).

Norinčius pateikti prašymą, susijusį su asmens teisėmis tvarkant asmens duomenis, prašome kreiptis į UAB „Fortum Joniškio energija“ klientų aptarnavimo skyrių telefonais +370 426 522 93, +370 426 551 34.

Norinčius pranešti apie duomenų saugumo pažeidimą kreipkitės elektroniniu paštu: [email protected] 

CS1

Klientų aptarnavimas

Bendri kontaktai

Adresas: Bažnyčios g. 4, LT-84139 Joniškis

Telefonai: +370 426 52 293, +370 426 55 134

Elektroninis paštas: [email protected]

Karšto vandens kontrolė

Telefonas: +370 426 52 308

Techniniai klausimai

Telefonas: +370 426 52 502

CS6

Rekvizitai

Rekvizitai

UAB „Fortum Joniškio energija“

Adresas: Bažnyčios g. 4, LT-84139 Joniškis, Lietuva

Telefonas: +370 426 53 488

Faksas: +370 426 52 201

Elektroninis paštas: [email protected]

Įmonės kodas: 157687636

PVM mokėtojo kodas: LT576876314

Atsiskaitomoji sąskaita: LT41730001000249832

Bendri kontaktai

Adresas: Bažnyčios g. 4, LT-84139 Joniškis

Telefonai: +370 426 52 293, +370 426 55 134

Elektroninis paštas: [email protected]

Karšto vandens kontrolė

Telefonas: +370 426 52 308

Techniniai klausimai

Telefonas: +370 426 52 502

Rekvizitai

UAB „Fortum Joniškio energija“

Adresas: Bažnyčios g. 4, LT-84139 Joniškis, Lietuva

Telefonas: +370 426 53 488

Faksas: +370 426 52 201

Elektroninis paštas: [email protected]

Įmonės kodas: 157687636

PVM mokėtojo kodas: LT576876314

Atsiskaitomoji sąskaita: LT41730001000249832