Kaina

 

UAB „Fortum Joniškio energija“ centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kaina vartotojams nuo 2018 08 01

 

Eil. Nr.  Pavadinimas Mato vnt. Kaina be PVM Kaina su 9% PVM Kaina su 21% PVM
1. Vienanarė šilumos kaina vartotojams ct/kWh 5,87 6,40 7,10
1.1. Vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh 3,58 3,90 4,33
1.2. Vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh 2,29 2,50 2,77
2. Karšto vandens kaina (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis)        
2.1. Vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3 6,49 7,07 7,85
2.1.1. Karšto vandens kainos pastovioji dedamoji Eur/m3 1,10 1,20 1,33
2.1.2. Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji Eur/m3 5,39 5,87 6,52
2.2. Kitiems vartotojams Eur/m3 6,49 - 7,85
2.2.1. Karšto vandens kainos pastovioji dedamoji Eur/m3 1,10 - 1,33
2.2.2. Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji Eur/m3 5,39 - 6,52
3. Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis vienam vartotojui Eur/m3 0,94 - 1,14

 

UAB „Fortum Joniškio energija“ centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kaina vartotojams nuo 2018 07 01

 

Eil. Nr.  Pavadinimas Mato vnt. Kaina be PVM Kaina su 9% PVM Kaina su 21% PVM
1. Vienanarė šilumos kaina vartotojams ct/kWh 5,96 6,50 7,21
1.1. Vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh 3,58 3,90 4,33
1.2. Vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh 2,38 2,60 2,88
2. Karšto vandens kaina (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis)        
2.1. Vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3 6,54 7,13 7,91
2.1.1. Karšto vandens kainos pastovioji dedamoji Eur/m3 1,10 1,20 1,33
2.1.2. Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji Eur/m3 5,44 5,93 6,58
2.2. Kitiems vartotojams Eur/m3 6,54 - 7,91
2.2.1. Karšto vandens kainos pastovioji dedamoji Eur/m3 1,10 - 1,33
2.2.2. Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji Eur/m3 5,44 - 6,58
3. Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis vienam vartotojui Eur/m3 0,94 - 1,14

 

UAB „Fortum Joniškio energija“ centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kaina vartotojams nuo 2018 06 01

 

Eil. Nr.  Pavadinimas Mato vnt. Kaina be PVM Kaina su 9% PVM Kaina su 21% PVM
1. Vienanarė šilumos kaina vartotojams ct/kWh 6,21 6,77 7,51
1.1. Vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh 3,58 3,90 4,33
1.2. Vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh 2,63 2,87 3,18
2. Karšto vandens kaina (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis)        
2.1. Vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3 6,67 7,27 8,07
2.1.1. Karšto vandens kainos pastovioji dedamoji Eur/m3 1,10 1,20 1,33
2.1.2. Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji Eur/m3 5,57 6,07 6,74
2.2. Kitiems vartotojams Eur/m3 6,67 - 8,07
2.2.1. Karšto vandens kainos pastovioji dedamoji Eur/m3 1,10 - 1,33
2.2.2. Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji Eur/m3 5,57 - 6,74
3. Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis vienam vartotojui Eur/m3 0,94 - 1,14

 

UAB „Fortum Joniškio energija“ centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kaina vartotojams nuo 2018 05 01

 

Eil. Nr.  Pavadinimas Mato vnt. Kaina be PVM Kaina su 9% PVM Kaina su 21% PVM
1. Vienanarė šilumos kaina vartotojams ct/kWh 6,64 7,24 8,03
1.1. Vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh 3,58 3,90 4,33
1.2. Vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh 3,06 3,34 3,70
2. Karšto vandens kaina (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis)        
2.1. Vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3 6,89 7,51 8,34
2.1.1. Karšto vandens kainos pastovioji dedamoji Eur/m3 1,10 1,20 1,33
2.1.2. Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji Eur/m3 5,79 6,31 7,01
2.2. Kitiems vartotojams Eur/m3 6,89 - 8,34
2.2.1. Karšto vandens kainos pastovioji dedamoji Eur/m3 1,10 - 1,33
2.2.2. Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji Eur/m3 5,79 - 7,01
3. Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis vienam vartotojui Eur/m3 0,94 - 1,14

 

UAB „Fortum Joniškio energija“ centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kaina vartotojams nuo 2018 04 01

 

Eil. Nr.  Pavadinimas Mato vnt. Kaina be PVM Kaina su 9% PVM Kaina su 21% PVM
1. Vienanarė šilumos kaina vartotojams ct/kWh 7,11 7,75 8,60
1.1. Vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh 3,58 3,90 4,33
1.2. Vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh 3,53 3,85 4,27
2. Karšto vandens kaina (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis)        
2.1. Vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3 7,13 7,77 8,63
2.1.1. Karšto vandens kainos pastovioji dedamoji Eur/m3 1,10 1,20 1,33
2.1.2. Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji Eur/m3 6,03 6,57 7,30
2.2. Kitiems vartotojams Eur/m3 7,13 - 8,41
2.2.1. Karšto vandens kainos pastovioji dedamoji Eur/m3 1,10 - 1,33
2.2.2. Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji Eur/m3 6,03 - 7,30
3. Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis vienam vartotojui Eur/m3 0,94 - 1,14

 

UAB „Fortum Joniškio energija“ centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kaina vartotojams nuo 2018 03 01

 

Eil. Nr.  Pavadinimas Mato vnt. Kaina be PVM Kaina su 9% PVM Kaina su 21% PVM
1. Vienanarė šilumos kaina vartotojams ct/kWh 6,77 7,38 8,19
1.1. Vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh 3,58 3,90 4,33
1.2. Vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh 3,19 3,48 3,86
2. Karšto vandens kaina (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis)        
2.1. Vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3 6,95 7,58 8,41
2.1.1. Karšto vandens kainos pastovioji dedamoji Eur/m3 1,10 1,20 1,33
2.1.2. Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji Eur/m3 5,85 6,38 7,08
2.2. Kitiems vartotojams Eur/m3 6,95 - 8,41
2.2.1. Karšto vandens kainos pastovioji dedamoji Eur/m3 1,10 - 1,33
2.2.2. Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji Eur/m3 5,85 - 7,08
3. Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis vienam vartotojui Eur/m3 0,94 - 1,14

 

UAB „Fortum Joniškio energija“ centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kaina vartotojams nuo 2018 02 01

 

Eil. Nr.  Pavadinimas Mato vnt. Kaina be PVM Kaina su 9% PVM Kaina su 21% PVM
1. Vienanarė šilumos kaina vartotojams ct/kWh 6,45 7,03 7,80
1.1. Vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh 3,58 3,90 4,33
1.2. Vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh 2,87 3,13 3,47
2. Karšto vandens kaina (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis)        
2.1. Vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3 6,79 7,40 8,22
2.1.1. Karšto vandens kainos pastovioji dedamoji Eur/m3 1,10 1,20 1,33
2.1.2. Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji Eur/m3 5,69 6,20 6,89
2.2. Kitiems vartotojams Eur/m3 6,79 - 8,22
2.2.1. Karšto vandens kainos pastovioji dedamoji Eur/m3 1,10 - 1,33
2.2.2. Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji Eur/m3 5,69 - 6,89
3. Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis vienam vartotojui Eur/m3 0,94 - 1,14
CS1

Klientų aptarnavimas

Bendri kontaktai

Adresas: Bažnyčios g. 4, LT-84139 Joniškis

Telefonai: +370 426 52 293, +370 426 55 134

Elektroninis paštas: [email protected]

Karšto vandens kontrolė

Telefonas: +370 426 52 308

Techniniai klausimai

Telefonas: +370 426 52 502

CS6

Rekvizitai

Rekvizitai

UAB „Fortum Joniškio energija“

Adresas: Bažnyčios g. 4, LT-84139 Joniškis, Lietuva

Telefonas: +370 426 53 488

Faksas: +370 426 52 201

Elektroninis paštas: [email protected]

Įmonės kodas: 157687636

PVM mokėtojo kodas: LT576876314

Atsiskaitomoji sąskaita: LT41730001000249832

Bendri kontaktai

Adresas: Bažnyčios g. 4, LT-84139 Joniškis

Telefonai: +370 426 52 293, +370 426 55 134

Elektroninis paštas: [email protected]

Karšto vandens kontrolė

Telefonas: +370 426 52 308

Techniniai klausimai

Telefonas: +370 426 52 502

Rekvizitai

UAB „Fortum Joniškio energija“

Adresas: Bažnyčios g. 4, LT-84139 Joniškis, Lietuva

Telefonas: +370 426 53 488

Faksas: +370 426 52 201

Elektroninis paštas: [email protected]

Įmonės kodas: 157687636

PVM mokėtojo kodas: LT576876314

Atsiskaitomoji sąskaita: LT41730001000249832