Sutarčių sudarymas

Tarp šilumos tiekėjo ir buitinio šilumos vartotojo, vartojančio šilumą ir (ar) karštą vandenį sudaromos šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartys.

Sutarties su buitiniu šilumos vartotoju sudarymui reikalingi dokumentai:

  • asmens tapatybę liudijantis dokumentas;
  • apmokėjimo dokumentas už buto šildymą ir karštą vandenį;
  • buto inventorinė arba namų knygos;
  • pažyma apie Nekilnojamo turto registre įregistruotus statinius (butus, patalpas) ir teises į juos kopija;
  • socialiniam būstui - miesto ar rajono savivaldybės sprendimo kopija apie suteiktą plotą.

Sutartis keičiama kai pasikeičia patalpų savininkas,  nuomininkas, buto duomenys arba kai teismo sprendimu padalijamas buto plotas arba įsiskolinimas už šilumą.

 Dėl sutarčių kreipiamasi į Klientų aptarnavimo skyrių, esančiu bendrovės administracinio pastato pirmame aukšte, adresu Bažnyčios g.4, Joniškis.

Karšto vandens vartojimo pirkimo - pardavimo sutartis (1 )
Atsisiųsti
Šilumos vartojimo pirkimo - pardavimo sutartis (1 )
Atsisiųsti