Fortum Švenčionių energija

UAB „Fortum Švenčionių energija“ gamina ir tiekia šilumą bei karštą vandenį Švenčionių, Pabradės ir Švenčionėlių miestų gyventojams.

Šiluma - Fortum Švenčionių energija

Kaina

UAB „Fortum Švenčionių energija“ kainos nuo 2018 07 01 iki 2018 07 31

Šilumos

Pavadinimas Mato vnt. Kaina be PVM Kaina su 9% PVM Kaina su 21% PVM
Pastovioji dalis ct/kWh 2,70 2,94 3,27
Kintamoji dalis ct/kWh 2,41 2,63 2,91
Kaina ct/kWh 5,11 5,57 6,18

Karšto vandens

Pavadinimas Mato vnt. Kaina be PVM Kaina su 9% PVM Kaina su 21% PVM
Kaina Eur/m3 4,26 4,64 5,15

Karšto vandens (II būdas)

Pavadinimas Mato vnt. Kaina be PVM Kaina su 9% PVM Kaina su 21% PVM
Kaina Eur/m3 2,69 2,93 3,25

Apskaitos prietaisų aptarnavimo

Pavadinimas Mato vnt. Kaina be PVM Kaina su 9% PVM Kaina su 21% PVM
Kaina Eur/butui 0,91 - 1,10

Atsiskaitymo tvarka

Kiekvienas šilumos vartotojas iki mėnesio 10 dienos gauna kvitus. Su šiais kvitais apmokėti už šiluminę energiją ir karštą vandenį galima visuose Švenčionių rajone veikiančiuose bankų ir pašto skyriuose, Ignalinos kredito unijoje, Maxima prekybos tinkluose. Pageidaujant kvitus galite gauti el. paštu bei apmokėti internetu pasinaudojus elektroninės bankininkystės paslaugomis.

Kompensavimo tvarka

Kompensacijų tvarką nustato LR piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms 2003-07-01 įstatymas Nr. IX-1675 ir kiti poįstatyminiai aktai.

Mokesčių apskaičiavimo tvarka

Šilumos ir karšto vandens kainos paskaičiuojamos sutinkamai su patvirtinta šilumos kainų nustatymo metodika. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 08 d. nutarimas Nr. O3-96.

Šilumos ir karšto vandens bazinių kainų dedamąsias kas penki metai, o perskaičiuotas, dėl pasikeitusių pagrindinių dedamųjų, šilumos ir karšto vandens  kainas kiekvienais metais, tvirtina Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. Pasikeitus kuro kainoms, šilumos ir karšto vandens kaina perskaičiuojama kiekvieną mėnesį ir derinama Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje.

Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį tvirtina Švenčionių rajono savivaldybės Taryba.

Sutarčių sudarymas

Visi šilumos vartotojai privalo sudaryti šilumos pirkimo pardavimo sutartis. Visi karšto vandens vartotojai privalo sudaryti karšto vandens pirkimo pardavimo sutartis. Sutartys sudaromos bendrovės administraciniame pastate adresu Vilniaus 16a, Švenčionys. Naujas sutartis privalo sudaryti visi šilumos vartotojai, arba kai keičiasi buto ar kitų centralizuotai šildomų patalpų savininkai, taip pat abi sutarties pusės turi informuoti viena kitą, jeigu keičiasi sutartyje suderintos ir pasirašytos sutarties sąlygos.