Fortum Švenčionių energija

UAB „Fortum Švenčionių energija“ gamina ir tiekia šilumą bei karštą vandenį Švenčionių, Pabradės ir Švenčionėlių miestų gyventojams.

Šiluma - Fortum Švenčionių energija

Kaina

UAB „Fortum Švenčionių energija“ centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2018 07 01 iki 2018 07 31

 

Eil. Nr.  Pavadinimas Mato vnt. Kaina be PVM Kaina su 9% PVM Kaina su 21% PVM
1. Vienanarė šilumos kaina vartotojams ct/kWh 5,11 5,57 6,18
1.1. Pastovioji dedamoji ct/kWh 2,70 2,94 3,27
1.2. Kintamoji dedamoji ct/kWh 2,41 2,63 2,91
2. Karšto vandens kaina vartotojams Eur/m3 4,26 4,64 5,15
3. Karšto vandens pašildymo kaina vartotojams (II tiekimo būdas) Eur/m3 2,69 2,93 3,25
4. Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis vienam vartotojui Eur/ butui/mėn. 0,91 - 1,10

Atsiskaitymo tvarka

Kiekvienas šilumos vartotojas iki mėnesio 10 dienos gauna KVITUS. Su šiais kvitais apmokėti už šiluminę energiją ir karštą vandenį galima visuose Švenčionių rajone veikiančiuose bankų ir pašto skyriuose, Ignalinos kredito unijoje, Maxima prekybos tinkluose. Pageidaujant kvitus galite gauti el. paštu bei apmokėti internetu pasinaudojus elektroninės bankininkystės paslaugomis.

Kompensavimo tvarka

Kompensacijų tvarką nustato LR piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms 2003-07-01 įstatymas Nr. IX-1675 ir kiti poįstatyminiai aktai.

Mokesčių apskaičiavimo tvarka

Šilumos ir karšto vandens kainos paskaičiuojamos sutinkamai su patvirtinta šilumos kainų nustatymo metodika. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 08 d nutarimas Nr. O3-96.

Šilumos ir karšto vandens bazinių kainų dedamąsias kas penki metai , o perskaičiuotas, dėl pasikeitusių pagrindinių dedamųjų, šilumos ir karšto vandens  kainas kiekvienais metais, tvirtina Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. Pasikeitus kuro kainoms , šilumos ir karšto vandens kaina perskaičiuojama kiekvieną mėnesį ir derinama Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje.

Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį tvirtina Švenčionių rajono savivaldybės Taryba.

Sutarčių sudarymas

Visi šilumos vartotojai privalo sudaryti šilumos pirkimo pardavimo sutartis. Sutartys sudaromos bendrovės administraciniame pastate adresu Vilniaus 16a, Švenčionys. Naujas sutartis privalo sudaryti visi šilumos vartotojai, arba kai keičiasi buto ar kitų centralizuotai šildomų patalpų savininkai, taip pat abi sutarties pusės turi informuoti viena kitą,  jeigu keičiasi sutartuyje suderintos ir pasirašytos sutarties sąlygos.

Šilumos kokybė

Tiekiamos šilumos kokybės reikalavimai bei atsakomybė už patiektą nekokybišką šilumą apibrėžti Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse parvirtintose 2010 m. spalio 25 d. LR energetikos ministro įsakymu Nr. 1-297.

Asmens duomenų apsauga

2018m. gegužės 25d. įsigaliojo „Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas“ (BDAR).

Norinčius pateikti prašymą, susijusį su asmens teisėmis tvarkant asmens duomenis, prašome kreiptis į UAB „Fortum Švenčionių energija“ klientų aptarnavimo skyrių telefonais +370 387 522 66, +370 387 447 83.

Norinčius pranešti apie duomenų saugumo pažeidimą kreipkitės elektroniniu paštu: [email protected]

CS1

Klientų aptarnavimas

Bendri kontaktai

Adresas: Vilniaus g. 16A, LT-18123 Švenčionys

Telefonas: +370 387 52 266

Elektroninis paštas: [email protected]

CS6

Rekvizitai

Rekvizitai

UAB „Fortum Švenčionių energija“

Adresas: Vilniaus g. 16A, LT-18123 Švenčionys

Telefonas: +370 387 51 593

Faksas: +370 387 51 762

Elektroninis paštas: [email protected]

Įmonės kodas: 178860251

PVM mokėtojo kodas: LT788602515

Atsiskaitomoji sąskaita: LT607300010002589458

Bendri kontaktai

Adresas: Vilniaus g. 16A, LT-18123 Švenčionys

Telefonas: +370 387 52 266

Elektroninis paštas: [email protected]

Rekvizitai

UAB „Fortum Švenčionių energija“

Adresas: Vilniaus g. 16A, LT-18123 Švenčionys

Telefonas: +370 387 51 593

Faksas: +370 387 51 762

Elektroninis paštas: [email protected]

Įmonės kodas: 178860251

PVM mokėtojo kodas: LT788602515

Atsiskaitomoji sąskaita: LT607300010002589458

Šilumos kainos dedamosios (1.12 MB)
Atsisiųsti
Karšto vandens kainos dedamosios (443 KB)
Atsisiųsti
Centralizuotų šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant šiuolaikines technologijas (311.79 KB)
Atsisiųsti
Centralizuotų šilumos tiekimo tinklų modernizavimas, siekiant padidinti energijos tiekimo patikimumą ir saugumą (255.21 KB)
Atsisiųsti