Fortum Švenčionių energija

UAB „Fortum Švenčionių energija“ gamina ir tiekia šilumą bei karštą vandenį Švenčionių, Pabradės ir Švenčionėlių miestų gyventojams.

Aktualu: mokėjimų lengvatų sąlygos karantino metu

Energijos tiekėjai praneša: sunkumų patiriantiems gyventojams atsiskaitymų lengvatos galimos, bet yra papildomų sąlygų.

Apie įmonę

Kaina

Nuo 2021 05 01 iki 2021 05 31

Šiluma
Pavadinimas Mato vnt. Kaina be PVM Kaina su 9% PVM Kaina su 21% PVM
Pastovioji dalis ct / kWh 3,08 3,36 3,73
Kintamoji dalis ct / kWh 2,26 2,46 2,73
Iš viso ct / kWh 5,34 5,82 6,46
Karšto vanduo
Pavadinimas Mato vnt. Kaina be PVM Kaina su 9% PVM Kaina su 21% PVM
Iš viso Eur / m 3 4,57 4,98 5,53
Karšto vandens (II būdas)
Pavadinimas Mato vnt. Kaina be PVM Kaina su 9% PVM Kaina su 21% PVM
Iš viso Eur / m 3 2,81 3,06 3,40
Apskaitos prietaisų aptarnavimas
Pavadinimas Mato vnt. Kaina be PVM Kaina su 9% PVM Kaina su 21% PVM
Iš viso Eur / butui 0,91 - 1,10

Nuo 2021 04 01 iki 2021 04 30

Šiluma
Pavadinimas Mato vnt. Kaina be PVM Kaina su 9% PVM Kaina su 21% PVM
Pastovioji dalis ct / kWh 2,70 2,94 3,27
Kintamoji dalis ct / kWh 2,57 2,80 3,11
Iš viso ct / kWh 5,27 5,74 6,38
Karšto vanduo
Pavadinimas Mato vnt. Kaina be PVM Kaina su 9% PVM Kaina su 21% PVM
Iš viso Eur / m 3 4,53 4,94 5,48
Karšto vandens (II būdas)
Pavadinimas Mato vnt. Kaina be PVM Kaina su 9% PVM Kaina su 21% PVM
Iš viso Eur / m 3 2,77 3,02 3,35
Apskaitos prietaisų aptarnavimas
Pavadinimas Mato vnt. Kaina be PVM Kaina su 9% PVM Kaina su 21% PVM
Iš viso Eur / butui 0,91 - 1,10

Nuo 2021 03 01 iki 2021 03 31

Šiluma
Pavadinimas Mato vnt. Kaina be PVM Kaina su 9% PVM Kaina su 21% PVM
Pastovioji dalis ct / kWh 2,70 2,94 3,27
Kintamoji dalis ct / kWh 2,50 2,94 3,02
Iš viso ct / kWh 5,20 5,67 6,29
Karšto vanduo
Pavadinimas Mato vnt. Kaina be PVM Kaina su 9% PVM Kaina su 21% PVM
Iš viso Eur / m 3 4,49 4,89 5,43
Karšto vandens (II būdas)
Pavadinimas Mato vnt. Kaina be PVM Kaina su 9% PVM Kaina su 21% PVM
Iš viso Eur / m 3 2,73 2,98 3,30
Apskaitos prietaisų aptarnavimas
Pavadinimas Mato vnt. Kaina be PVM Kaina su 9% PVM Kaina su 21% PVM
Iš viso Eur / butui 0,91 - 1,10

Nuo 2021 02 01 iki 2021 02 28

Šiluma
Pavadinimas Mato vnt. Kaina be PVM Kaina su 9% PVM Kaina su 21% PVM
Pastovioji dalis ct / kWh 2,70 2,94 3,27
Kintamoji dalis ct / kWh 2,43 2,65 2,94
Iš viso ct / kWh 5,13 5,59 6,21
Karšto vanduo
Pavadinimas Mato vnt. Kaina be PVM Kaina su 9% PVM Kaina su 21% PVM
Iš viso Eur / m 3 4,46 4,86 5,40
Karšto vandens (II būdas)
Pavadinimas Mato vnt. Kaina be PVM Kaina su 9% PVM Kaina su 21% PVM
Iš viso Eur / m 3 2,70 2,94 3,27
Apskaitos prietaisų aptarnavimas
Pavadinimas Mato vnt. Kaina be PVM Kaina su 9% PVM Kaina su 21% PVM
Iš viso Eur / butui 0,91 - 1,10

Atsiskaitymo tvarka

  • Už praeitą mėnesį suteiktas paslaugas mokama iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. 
  • Prieš apmokant sąskaitą, į ją įrašomi karšto vandens skaitiklio (-ių) rodmenys.
  • Jeigu sąskaita apmokėta pavėluotai, šis mokėjimas bus įvertintas kitoje sąskaitoje.

Už paslaugas galite sumokėti „Ignalinos kredito unijoje”, „Lietuvos pašte“, „Maxima“ parduotuvių kasose ir internetu. Įmokos kodai mokant internetu: „Swedbank”- 2850; „Luminor Bankas” – 432015.

Atsiskaityti galima ir per bet kurį kitą Lietuvos banką, atlikus paprastą pavedimą. Pavedime būtina nurodyti įmonės rekvizitus ir informaciją apie patį mokėtoją, t. y. mokėtojo kodą, adresą, karšto vandens skaitiklio (-ių) rodmenis.

Kompensavimo tvarka

Kompensacijų tvarką nustato:

  • Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymas Nr. IX-1675;
  • kiti poįstatyminiai aktai. 

Dėl būsto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimo UAB „Fortum Švenčionių energija“ klientai gali kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją.

Sutarčių sudarymas

Gyventojai, norintys pirkti šilumą ar karštą vandenį savo buities reikmėms turi sudaryti šilumos pirkimo – pardavimo sutartį ar (ir) karšto vandens vartojimo pirkimo - pardavimo sutartį. Sutartys sudaromos bendrovės administraciniame pastate adresu Vilniaus 16a, Švenčionys.

Sutarčių sudarymui reikalingi šie dokumentai:.

  • VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro išrašas;
  • pažyma iš seniūnijos apie gyvenamosios vietos deklaravimą, jeigu klientas tuo adresu iš tiesų deklaruoja savo gyvenamąją vietą.

Informacija apie sutartis ir jų pasirašymą teikiama telefonais +370 387 52266 ir +370 387 44783.

Šilumos kokybė

Tiekiamos šilumos kokybės reikalavimus ir atsakomybę už patiektą nekokybišką šilumą apibrėžia Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos 2010 m. spalio 25 d. LR energetikos ministro įsakymu Nr. 1-297.

Efektyvus šilumos naudojimas

Plačiau

Susiję dokumentai

Energijos vartotojų bendrosios informacijos klausimų - atsakymų sąrašas

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama informuoti vartotoją apie savo teisių ir atsakymų į kylančius klausimus klausimus, parengė klausimų ir atsakymų sąrašą , kuris bus parengtas Europos Komisijos inicijuotų energijos vartotojų informacijos sąraše .

Informaciją apie galimas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, lyginamuosius galutinių vartotojų apibūdinimus ir (ar) objektyvias energiją naudojančios įrangos technines specifikacijas rasite šiuose puslapiuose:

Vartotojų ir šilumos tiekėjų ginčų nagrinėjimas

Vartotojų ir šilumos tiekėjų ginčus teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja:

Ginčų nagrinėjimo procedūros numatytos UAB „Fortum Švenčionių energija“ patvirtintoje tvarkoje.

Bendri kontaktai

Adresas: Vilniaus g. 16A, LT-18123 Švenčionys

Telefonas: +370 387 52 266

Elektroninis paštas: fortum.svencionys@fortum.lt

Darbo laikas: I - IV: 07:00 - 16:00, V: 07:00 - 14:20

Pietų pertrauka: 11:00 - 11:40

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

Norinčius pateikti prašymą, susijusį su asmens teisėmis tvarkant asmens duomenis, prašome kreiptis į UAB „Fortum Heat Lietuva“ telefonu +370 5 243 0043.

Norinčius pranešti apie duomenų saugumo pažeidimą, prašome kreiptis elektroniniu paštu data.breach@fortum.com.

Rekvizitai

UAB „Fortum Švenčionių energija“

Adresas: Vilniaus g. 16A, LT-18123 Švenčionys

Telefonas: +370 387 51 593

Faksas: +370 387 51 762

Elektroninis paštas: fortum.svencionys@fortum.lt

Įmonės kodas: 178860251

PVM mokėtojo kodas: LT788602515

Atsiskaitomoji sąskaita: LT607300010002589458