Joniškio miesto centralizuotų šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant šiuolaikines technologijas

Fortum

Išlaikant UAB „Fortum Joniškio energija“ šilumos ūkio konkurencingumą ir aukštą vartotojams tiekiamos paslaugos kokybę, patikimumą bei įgyvendinant įmonės modernizavimo projektus pagal įmonės organizacinių techninių priemonių planus, įmonė numato investuoti į centralizuoto šilumos tiekimo sistemos vamzdynų modernizavimą Joniškio mieste. Kartu su Europos Sąjungos struktūrinių fondų pagalba šiuo metu yra vykdomas investicinis projektas „Joniškio miesto centralizuotų šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant šiuolaikines technologijas“.

2010-2012 metais numatoma modernizuoti Joniškio mieste esančių Centrinės ir Pakluonių katilinių 2,65 km šilumos tiekimo tinklų, įrengiant naujus iš anksto izoliuotus šiuolaikiškus vamzdynus. Centrinės ir Pakluonių katilinės centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemos vamzdynų modernizavimo darbai apims dalį skirstomųjų ir įvadinių tinklų keitimą. Vamzdynų renovavimo pirmumas planuojamas pagal jų faktinį susidėvėjimą ir nepatikimumą. Sodų – Medžiotojų kvartalo ir miesto centrinės dalies atšakų termofikaciniai tinklai eksploatuojami nuo 1980- 1983 metų. Sodų kvartalo termofikaciniuose tinkluose nuo eksploatacijos pradžios apie 10 metų buvo naudojamas neminkštintas vanduo. Statybininkų – Draugystės namų trasų atšakos eksploatuojamos nuo 1974 metų. Pakluonių katilinės esantys vamzdynai buvo suprojektuoti tiekti šilumos energiją visiems Joniškio miesto centrinės dalies vartotojams. Šios idėjos buvo atsisakyta, todėl esančių vamzdynų diametrai yra per dideli. Dėl šios priežasties didesni ir šilumos nuostoliai. Didelė dalis centralizuoto šilumos tiekimo tinklų yra eksploatuojami 20-30 metų. Vamzdynai yra pakloti nepereinamuose kanaluose bei techniniuose koridoriuose. Daugelyje vietų tinklų izoliacija yra susidėvėjusi, sukritusi ir neužtikrina keliamų šilumos laidumo reikalavimų. Pažeistose izoliacijos vietose tinklai yra veikiami drėgmės. Tokios būklės vamzdynuose susidaro dideli šilumos nuostoliai, o patys vamzdynai veikiami išorinės korozijos. Modernizavimo metu numatoma senus šilumos tiekimo tinklus pakeisti į vamzdynus, paklotus nekanaliniu būdu (tinklus esančius nepereinamuose kanaluose, 2430 m) ir antžeminius (31 m), taip pat pakeisti tinklus esančius techniniuose koridoriuose (187 m) į iš anksto izoliuotus vamzdynus. Šilumos trasų modernizavimas leis padidinti šilumos tiekimo efektyvumą bei centralizuoto šilumos tiekimo patrauklumą lyginant su kitais apsirūpinimo šiluma būdais ir užtikrinti patikimą šilumos tiekimą Joniškio miesto vartotojams. Investicijos į tinklų modernizavimą siekia 642 956 Eur.