Joniškio miesto centrinės katilinės modernizavimo darbai

Fortum

Projektui skirtas finansavimas pagal ES SF 2007-2013 m. priemonę VP3-3.4-ŪM-02-K „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“. Projekto metu buvo demontuotas gamtinėmis dujomis kūrenamas katilas (6,6 MW), įrengtas naujas smulkintą medieną deginantis katilas su visa jam priklausančia pagalbine įranga – kuro sandėliu, automatine kuro padavimo, kietųjų dalelių pašalinimo sistemomis.

Bendras naujo katilo galingumas kartu su ekonomaizeriu siekia: 2,15 MW - 2,0 MW nominalios galios vandens šildymo katilas ir 0,15 MW galios ekonomaizeris, kuris iš išeinančių dūmų papildomai leis atgauti iki 10 proc. šilumos energijos.

Po projekto įgyvendinimo per metus į aplinką bus išmetama iki 2.334 t mažiau CO2, lyginant su ta pačia šilumos gamyba naudojant gamtines dujas. Todėl atliktos investicijos prisidės prie aplinkos išsaugojimo ir prie globalinio atšilimo poveikio mažinimo.

Vidutinis Centrinės katilinės CŠT tinklo galios poreikis šildymo sezono metu siekia apie 3 MW, maksimalus – 6 MW. Todėl šildymo sezono metu iš biokuro bus pagaminama ir iš nepriklausomo šilumos gamintojo perkama apie 95 proc. žaliosios šilumos. Prie sėkmingo šio projekto įgyvendinimo prisidėjo VšĮ "Lietuvos verslo paramos agetūra", Ūkio ministerija, akcininkai UAB „Fortum Heat Lietuva“ ir Joniškio rajono savivaldybė, generalinis rangovas UAB „Didma“ bei visas UAB „Fortum Joniškio energija“ kolektyvas.