Vilniaus gyventojams pristatytas „Fortum“ kogeneracinės jėgainės plėtros planas ir SPAV ataskaita

​Penktadienį, Vilniaus miesto Lazdynų seniūnijoje „Fortum Heat Lietuva“ ir „Sweco Lietuva“ atstovai susitiko su Vilniaus gyventojais. Susitikimo metu buvo pristatytas kogeneracinės jėgainės plėtros planas ir plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita, atsakyta į gyventojams rūpimus klausimus.

 

Susitikimo metu buvo pristatytos dvi planuojamos jėgainės teritorinės alternatyvos – jėgainės statyba Kuro g. - sklype esančiame netoli Gariūnų turgavietės, arba Sandėlių g. – sklype esančiame kitoje autostrados Vilnius-Kaunas pusėje Kadriškėse. Abu nagrinėti sklypai yra Vilniaus miesto vakarinėje dalyje, Aukštųjų Panerių pramoniniame rajone. Teritorinės alternatyvos įvertintos pagal sklypo plotą, atstumą iki gretimybių, priimtiną logistinę infrastruktūrą, prisijungimą prie esamų inžinerinių komunikacijų sistemų bei nuosavybės teisę ir naudojimo paskirtį. SPAV išvada nurodė, kad aplinkosauginiu požiūriu Vilniaus kogeneracinės jėgainės projekto įgyvendinimui tinkamesnis yra sklypas Sandėlių g. Kadriškėse.

 

Atliekant vertinimą buvo nagrinėjamos įvairios šilumos bei elektros energijos gamybos technologijos, galimi jėgainės pajėgumai bei gamybai naudojamo kuro rūšys. Buvo išnagrinėtos technologinės alternatyvos statyti nuo 85 iki 200 MW galingumo jėgainę, galinčią gaminti šilumos ir elektros energiją, o kaip kurą naudojančią medieną ir jos atliekas, po rūšiavimo likusias ir perdirbimui netinkamas komunalines bei pramonines atliekas.

 

Dokumentų rengėjai – viena pirmaujančių inžinerijos ir konsultacijų bendrovių šalyje „Sweco Lietuva“ –  pristatė SPAV ataskaitą bei atlikto vertinimo rezultatus, kuriais buvo pademonstruotas galimas planuojamos jėgainės poveikis visuomenės sveikatai bei gamtinei aplinkai. Pristatant plėtros planą įvertintos techninės ir ekonominės prielaidos šilumos gamybos ir elektros generavimo įrenginių statybai Vilniuje, išanalizuoti įvairūs šios jėgainės darbo režimai. Taip pat naudojantis tvarios plėtros metodologija nustatyti ir konkretizuoti Vilniaus kogeneracinės jėgainės statybos esminiai infrastruktūros ir technologijos sprendiniai.

 

Atsižvelgiant į Vilniaus mieste besiformuojančią šilumos gamybos rinką, perspektyvinius šilumos ir elektros energijos poreikius, o taip pat apsirūpinimo kuru galimybes, tinkamiausias ir naudingiausias vartotojams  sprendimas būtų statyti 100-160 MW galingumo kogeneracinę jėgainę, kaip kurą naudojančią po rūšiavimo likusias komunalines atliekas ir biokurą. Atliekų panaudojimas energijos gamyboje atitiktų nacionalinės energetikos strategijos tikslus bei valstybės atliekų tvarkymo politiką, o taip pat sudarytų prielaidas mažinti šilumos kainą vartotojams.

 

Susipažinti su dokumentais galite čia: http://www.fortum.com/countries/lt/apie-fortum/c-investicijos/c-investicijos-vln-projektas/pages/default.aspx

 

* * *

Fortum

 

„Fortum“ tikslas yra gaminti energiją, gerinančią gyvenimo kokybę šiandienos ir ateities kartoms. Kompanijos sukurti energijos gamybos būdai yra minimaliai taršūs, efektyviai naudojantys gamtos išteklius, užtikrinantys energijos tiekimo saugumą ir teikiantys naudą jos akcininkams. „Fortum“ gamina, tiekia, parduoda elektrą ir šilumą, teikia ekspertines paslaugas.

 

„Fortum“ veiklą vykdo Šiaurės ir Baltijos šalyse, Rusijoje ir Lenkijoje. Ateityje integruota Europos ir greitai auganti Azijos rinka kompanijai siūlo papildomas augimo galimybes. „Fortum“ korporacijoje dirba apie 10400 žmonių. Kompanijos akcijos kotiruojamos NASDAQ OMX Helsinki vertybinių popierių biržoje.

 

Daugiau informacijos – www.fortum.com