„Fortum Klaipėda“ baigė pirmus pilnus veiklos metus ir tapo reguliuojama nepriklausoma šilumos gamintoja

​Klaipėdos laisvojoje ekonominėje zonoje šilumą ir elektrą iš atliekų bei biokuro gaminanti UAB „Fortum Klaipėda“ termofikacinė jėgainė per 2014 metus pagamino ir patiekė į AB „Klaipėdos energija“ tinklus 354 GWh šilumos energijos, o elektros energijos, kuri tiekiama į Lietuvos elektros energijos tinklus – 130 MWh. Per praėjusius metus jėgainė sudegino 135 tūkstančius tonų biokuro, 141 tūkstantį tonų komunalinių ir pramoninių atliekų.

 

2014 metais vienintelę Lietuvoje termofikacinę jėgainę, kuri naudoja atliekas kaip kurą, lydėjo reikšmingi pokyčiai.

 

Aplinkos apsaugos agentūros taršos prevencijos ir leidimų departamento Klaipėdos skyrius 2014m. lapkričio 26 d. UAB „Fortum Klaipėda“ termofikacinei jėgainei išdavė pakeistą Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimą, pagal kurį galima deginti nepavojingas komunalines atliekas po antrinio rūšiavimo ir nepavojingas gamybos atliekas iš visos Lietuvos. Šis leidimas suteikė galimybę atliekų kiekį jėgainės kuro balanse padidinti iki 70% arba iki 180 tūkstančių tonų per metus.

2014 m. gruodžio 19 d. valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau Komisija) priėmė nutarimą Nr. O3-949 „Dėl UAB „Fortum Klaipėda“ šilumos gamybos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“. Nutarimas priimtas remiantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymu, nes UAB „Fortum Klaipėda“ pasirašė sutartį su UAB „Baltpool“ dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų. 2015 m. sausio 7 d. įmonės valdybos posėdyje buvo nustatytos šilumos kainos dedamosios pirmiesiems šilumos bazinės kainos  galiojimo metams.

Remiantis Šilumos kainų nustatymo metodikos nuostatomis, artimiausiu metu Komisijai konstatavus, kad šilumos kaina pirmiesiems  šilumos bazinės kainos galiojimo metams UAB „Fortum Klaipėda“ nustatytos be pažeidimų, šios kainos dedamosios įsigalios nuo 2015 m. vasario mėnesio ir bus naudojamos skaičiuojant kovo mėnesio šilumos pardavimo kainą.

Nuo 2014 m. gruodžio 31 d. UAB „Fortum Klaipėda“ tapo valstybės reikšmės atliekų tvarkymo objektu.

 

Pasak UAB  „Fortum Klaipėda“ direktoriaus Juozo Donielos, praėję metai buvo itin aktyvūs. „Per 2014 metus priimta daug svarbių ir reikšmingų mūsų veiklai sprendimų. Sprendimas leisti atsivežti atliekas iš kitų Lietuvos regionų, ne tik padidins mūsų darbo efektyvumą, bet ir leis toliau išlaikyti konkurencingą poziciją dėl vienos iš mažiausių šilumos kainų Klaipėdos gyventojams. Be to, džiaugiamės galėdami prisidėti prie atliekų tvarkymo problemų sprendimo ne tik Klaipėdos regione, kur ši problema jau nėra tokia opi, bet ir kituose Lietuvos regionuose. 2015 metus „Fortum Klaipėda“ pasitinka su trim pagrindiniais principais, tai – konkurencinga kaina, mažesnė priklausomybė nuo dujų monopolio ir modernus atliekų tvarkymas. Drąsiai galime teigti, UAB „Fortum Klaipėda“ žengia didžiulį žingsnį pirmyn švaresnės energijos Klaipėdoje ir Lietuvoje link,“ – pažymėjo Juozas Doniela.

 

Termofikacinė jėgainė šilumą parduoda AB „Klaipėdos energija“ ir tiekia į Klaipėdos miesto centralizuotą šilumos tiekimo sistemą. Elektros energija tiekiama į Lietuvos elektros energijos tinklus. Jėgainės elektrinė galia - 20 MW, šiluminė - 50 MW ir papildomi 13 MW yra gaunami iš išeinančių dūmų žiemos laikotarpiu panaudojant kondensatorių. Jėgainė per metus pagamina maždaug 40% Klaipėdos šilumos vartotojams reikalingo šilumos kiekio.