„Fortum Klaipėda“ išduotas ISO sertifikatas

​Klaipėdos laisvojoje ekonominėje zonoje šilumą ir elektrą iš atliekų bei biokuro gaminanti UAB „Fortum Klaipėda“ termofikacinė jėgainė sausio pabaigoje gavo ISO sertifikatą. 

 

Sertifikatą suteikė bendra Lietuvos – Vokietijos įmonė UAB „TUV UOLEKTIS“, kuri taip pat atliks ir priežiūros auditą.

Pasak UAB  „Fortum Klaipėda“ direktoriaus Juozo Donielos, suteiktas ISO sertifikatas tik dar labiau skatins pasitempti ir nuolat tobulėti, o tai lemia sėkmingus mūsų veiklos rezultatus. „Viena pagrindinių priemonių patikimumui užtikrinti – efektyviai funkcionuojančios vadybos sistemos. Sertifikuotos vadybos sistema įmonėje užtikrins vykdomų procesų nuoseklumą, sistemingą užsibrėžtų tikslų įgyvendinimą ir leis įgyti didesnį darbuotojų ir vartotojų pasitikėjimą,“ – pažymėjo Juozas Doniela.

Pasiruošimo darbai ISO sertifikatui gauti „Fortum Klaipėdoje“ truko vienerius metus. Buvo organizuojami specializuoti mokymai, kuriuos išklausė įvairaus profilio įmonės darbuotojai-  inžinieriai, vadovai, operatoriai ir kt. Įmonės sertifikavimas vyko dviem etapais, t. y.  praeitų metų spalio ir lapkričio mėnesiais, o šių metų sausio 23 dieną išduotas sertifikatas.

 

ISO sertifikatas – tai nepriklausomos trečiosios šalies įvertinimą atlikusios organizacijos pažymėjimas, patvirtinantis, kad organizacijos vadybos sistema atitinka ISO standarto reikalavimus. Sertifikatas išduodamas 3 metams.

 

Termofikacinė jėgainė šilumą parduoda AB „Klaipėdos energija“ ir tiekia į Klaipėdos miesto centralizuotą šilumos tiekimo sistemą. Elektros energija tiekiama į Lietuvos elektros energijos tinklus. Jėgainės elektrinė galia - 20 MW, šiluminė - 50 MW ir papildomi 13 MW yra gaunami iš išeinančių dūmų žiemos laikotarpiu panaudojant kondensatorių. Jėgainė per metus pagamina maždaug 40% Klaipėdos šilumos vartotojams reikalingo šilumos kiekio.

 

Atliekų panaudojimas energijos gamybai – šiuolaikiškas ir ekologiškas atliekų problemos sprendimo būdas, išsprendžiantis sąvartynų, energetinės priklausomybės, energijos išteklių kainų ir kitas problemas. Europoje yra daugiau nei 400, Prancūzijoje apie 130, Skandinavijoje – daugiau nei 50 tokio tipo jėgainių.

 

* * *

 

Apie „Fortum“

 

„Fortum“ tikslas yra gaminti energiją, gerinančią gyvenimo kokybę šiandienos ir ateities kartoms.  Atsižvelgdami į klientų poreikius „Fortum“ gamina, tiekia, parduoda elektrą ir šilumą, teikia ekspertines paslaugas. „Fortum“ veiklą vykdo Šiaurės ir Baltijos šalyse, Rusijoje ir Lenkijoje.  2013 metais „Fortum“ pardavimai sudarė 6,1 mlrd. EUR, pelnas – 1,6 mlrd. EUR „Fortum“ korporacijoje dirba apie 8800 žmonių. Kompanijos akcijos kotiruojamos NASDAQ OMX Helsinki vertybinių popierių biržoje.

Daugiau informacijos – www.fortum.lt