Joniškis šildysis biokuru

​„Fortum Joniškio energija“ baigia Centrinės Joniškio miesto katilinės rekonstrukcijos darbus. Praėjusią savaitę pirmą kartą užkurtas biokuro katilas. Atlikus katilo ir jam priklausančių įrengimų derinimo darbus, naujasis katilas dirbs pilnu pajėgumu.  Bendros šio projekto investicijos siekia daugiau kaip 0,66mln. eurų (2,3mln. litų). Projektas finansuojamas įmonės lėšomis ir iš Europos sanglaudos fondo*.

 

Pasak „Fortum Joniškio energija“ generalinio direktoriaus Dainiaus Muižio, nuo 2013 metų vykdytas projektas pagaliau artėja link finišo tiesiosios. „Planuojama, kad naudojant biokurą per metus bus pagaminama 11 tūkstančių MWh šilumos energijos. Atlikta rekonstrukcija leis užtikrinti energijos gamybą panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius, sumažins šilumos kainas ir aplinkos taršą. Tikiuosi, kad įgyvendinus projektą šilumos tarifas mažės apie 25 procentus,“- pažymėjo Dainius Muižys.

 

Naujojo biokuro katilo galia – 2MW, katilas sunaudos apie 3990 tonų medienos biokuro per metus. Įgyvendinus projektą, Joniškio centrinėje katilinėje biokuro dalis kuro balanse vietoj buvusių 8%,  sudarys 62%, o likusią dalį – gamtinės dujos.

 

Įrengiant smulkintą medieną deginantį biokuro katilą, sumontuota ir visa reikalinga pagalbinė įranga – kuro sandėlys, automatinė kuro padavimo sistema, ekonomaizeris, kietųjų dalelių pašalinimo iš išmetamųjų dūmų sistema ir kita, šiuolaikinei šiluminės energijos gamybai keliamus reikalavimus atitinkanti, įranga.

 

UAB „Fortum Joniškio energija“ veiklą pradėjo 2000m. „Fortum“ priklauso 66,2% įmonės akcijų, o Joniškio rajono savivaldybei – 33,8%. Pagrindinės įmonės veiklos kryptys – šilumos ir karšto vandens tiekimas Joniškio miesto, Joniškio rajono Žagarės miestelio ir Gataučių kaimo gyventojams. Šiuo metu įmonėje dirba 23 darbuotojai.

 

* 2013 m. lapkričio 27 d. UAB „Fortum Joniškio energija“ pasirašė projekto UAB „Fortum Joniškio energija“ Centrinės Joniškio miesto katilinės rekonstrukcija pritaikant deginti  biokurą“ (Nr. VP3-3.4-ŪM-02-K-03-004) finansavimo ir administravimo sutartį pagal Lietuvos  Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 787 priskirtos atsakomybės už Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ įgyvendinimo VP3-3.4-ŪM-02-K priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“.