„Fortum“ ketina investuoti į atliekomis kūrenamą kogeneracinę jėgainę Lietuvoje

„Fortum“ ir „Lietuvos energija“ kurs bendrą įmonę, kuri statys atliekomis kūrenamą kogeneracinę jėgainę Kaune. Kogeneracinės jėgainės eksploataciją numatoma pradėti 2019 m. rudenį.

 

Visos investicijos į jėgainę sudarys maždaug 147 milijonus eurų. UAB „Fortum Heat Lietuva“ valdys mažesniąją naujos bendros įmonės UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ dalį ir turės 49 % akcijų. Šios įmonės veiklai dar reikia gauti  Europos Komisijos leidimą. Tikimasi, kad šis sprendimas bus priimtas iki 2015 m. pabaigos.

 

Naujoji jėgainė kasmet sudegins 200000 tonų vietinių komunalinių atliekų ir 11000 tonų dumblo bei pagamins maždaug 500 GWh šilumos energijos per metus. Šiluma bus tiekiama  Kauno miesto centralizuotam šilumos tinklui, kuriuo naudojasi maždaug 111000 namų ūkių ir 3500 organizacijų. Be to per metus bus pagaminama maždaug 170 GWh elektros energijos. Numatoma, kad naujoji jėgainė sumažins CO2 išmetimus maždaug 65000 tonų per metus. Taip pat gerokai sumažės į sąvartynus vežamų atliekų kiekis.

 

„Naujoji jėgainė tęsia „Fortum“ strategines investicijas Baltijos šalyse: šiluma bus gaminama efektyviai naudojant vietinį kurą. Be to ji atitinka ir Lietuvos nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją. Kauno projekto įgyvendinimui be abejo pasinaudosime patirtimi, kurią įgijome statydami ir eksploatuodami atliekomis kūrenamą jėgainę Klaipėdoje, veikiančią nuo 2013 m. pavasario,“ – sakė UAB „Fortum Heat Lietuva“ generalinis direktorius Vitalijus Žuta.

 

Šilumos ir elektros energijos gamyba vienoje jėgainėje yra efektyvi ir mažiausiai tarši energijos gamybos forma. Šio proceso metu panaudojama apie 90 % kuro potencialo. Per pastaruosius keletą metų  „Fortum“ į kogeneracines jėgaines Suomijoje, Švedijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje investavo daugiau nei 2 milijardus eurų.

 

* * *

 

„Fortum“ tikslas yra gaminti energiją, gerinančią gyvenimo kokybę šiandienos ir ateities kartoms.  Atsižvelgdami į klientų poreikius „Fortum“ gamina, tiekia, parduoda elektrą ir šilumą, teikia ekspertines paslaugas. „Fortum“ veiklą vykdo Šiaurės ir Baltijos šalyse, Rusijoje ir Lenkijoje.  2014 m. bendrovės „Fortum“ pardavimai siekė 4,1 mlrd. eurų, o lyginamasis veiklos pelnas – 1,1 mlrd. Eurų. „Fortum“ korporacijoje dirba apie 8400 žmonių. Kompanijos akcijos kotiruojamos NASDAQ OMX Helsinki vertybinių popierių biržoje.

 

Daugiau informacijos – www.fortum.lt

 

* * *

 

„Lietuvos energijos“ grupė – tai valstybės valdoma, viena didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse. Pagrindinė Grupės veikla apima elektros ir šilumos energijos gamybą, tiekimą, elektros energijos prekybą ir skirstymą, prekybą gamtinėmis dujomis, jų skirstymą, taip pat elektros energetikos ūkio aptarnavimą ir plėtrą. „Lietuvos energijos“ grupės akcininko teises ir pareigas įgyvendina LR finansų ministerija.

 

Daugiau kaip 5600 darbuotojų turinti „Lietuvos energijos“ grupė valdo ir eksploatuoja svarbiausius Lietuvos elektros energijos gamybos pajėgumus, užtikrinančius energijos tiekimo saugumą, visą šalies teritoriją apimantį skirstomąjį tinklą bei aptarnauja daugiau kaip 1,6 mln. vartotojų visoje Lietuvoje, siūlo elektros tiekimo paslaugas klientams užsienyje, taip pat eksploatuoja 8,2 tūkst. km skirstomųjų dujotiekių, dujas tiekia daugiau kaip 560 tūkst. klientų, įgyvendina strateginę reikšmę turinčius plėtros projektus, siekia Nacionalinės energetikos strategijos tikslų.