Kauno kogeneracinės jėgainės įrenginių pirkimai pereina į kitą etapą

​UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, valdoma energetikos įmonių grupės „Lietuvos energija“ ir UAB „Fortum Heat Lietuva“, viešai paskelbė kvalifikacinius reikalavimus jėgainės pagrindinių technologinių įrenginių viešųjų pirkimų dalyviams. Kvalifikaciją atitikusiems tiekėjams bus pateiktos detalios techninės specifikacijos, pagal jas bus ruošiami ir pateikiami pasiūlymai bei sudaromos rangos sutartys.

Šiuo metu vykdomi keturių pagrindinių būsimos jėgainės komponentų pirkimai: atliekas  deginančio katilo, garo turbinos ir generatoriaus, dūmų valymo įrangos bei kuro bunkerio kranų. Kiekvieną pirkimą sudaro pagrindinio ir pagalbinių įrenginių projektavimas, gamyba ir montavimas. Lygiagrečiai vykdomas Kauno kogeneracinės jėgainės projekto bendrų inžinerinių – projekto valdymo paslaugų viešasis pirkimas, jam kvalifikaciniai reikalavimai bus paskelbti artimiausiu metu.

 

Pirkimų dokumentai viešai skelbiami Lietuvos centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, o taip pat talpinami ir Europos viešiesiems pirkimams skirtame oficialiame leidinyje TED (angl. „Tenders Electronic Daily“). Nuo metų pradžios potencialūs rangovai turėjo galimybę susipažinti ir teikti klausimus bei pasiūlymus preliminarioms techninėms specifikacijos.

 

„Įvertinome visus rinkos dalyvių pateiktus pasiūlymus ir pastabas, į objektyvius siūlymus atsižvelgėme ir atitinkamai pakoregavome pirkimų technines specifikacijas. Tikimės, kad nuoseklus bendravimas su rinkoje esančiais tiekėjais leis sklandžiai vykdyti pradėtus viešuosius pirkimus, kadangi į didžiąją dalį kilusių klausimų jau buvo atsakyta. Jaučiame didelį rinkos dalyvių susidomėjimą, tai leidžia tikėtis, kad įrenginius galėsime įsigyti geriausiu kainos ir kokybės santykiu“, – teigia Ramūnas Paškauskas, UAB Kauno kogeneracinė jėgainė generalinis direktorius.

 

Kogeneracinę jėgainę Kaune planuojama statyti pasitelkiant „Lietuvos energijos“ ir „Fortum“ turimas kompetencijas – neplanuojama pirkti vieno generalinio rangovo paslaugų. Įgyvendinant projektą Kaune, iš viso bus paskelbta apie 30 viešųjų pirkimų įvairiai įrangai, darbams ir paslaugoms.

 

Kaune planuojama įrengti naują didelio efektyvumo kogeneracinę jėgainę, kurios elektrinė galia sieks apie 24 MW, o šilumos gamybos galia apie 70 MW. Tokie pajėgumai leis racionaliai panaudoti apie 200 tūkst. tonų regione susidarančių komunalinių atliekų, likusių po rūšiavimo, ir pagaminti apie 500 GWh šilumos bei apie 170 GWh elektros energijos. Jėgainėje bus galima pagaminti apie 40 proc. Kauno miesto šilumos poreikio.

 

Bendros investicijos į projektą sudarys apie 140 milijonus eurų, projektas bus finansuojamas iš bendrovių nuosavo kapitalo, projektui siekiama pritraukti ES paramą ir bus naudojamos bankų paskolos.

 

Valstybės valdomai energetikos įmonių grupei „Lietuvos energijai“ priklauso 51 proc. jėgainę statančios įmonės akcijų, o „Fortum Heat Lietuva“ valdo 49 proc. akcijų.

 

Kauno kogenercinės jėgainės projektą Vyriausybė 2015 m. gegužės 28 d. nutarimu pripažino valstybei svarbiu ekonomikos projektu.

 

Nuorodos į pirkimus: