Kauno kogeneracinė jėgainė ieško pagrindinio projekto koordinatoriaus

​UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, valdoma energetikos įmonių grupės „Lietuvos energija“ ir UAB „Fortum Heat Lietuva“, paskelbė projektavimo, įsigijimų ir paleidimo – derinimo darbų valdymo konsultacinių paslaugų (angl., Engineering, Procurement, Construction management – EPCm) naujai statomai kogeneracinei jėgainei tarptautinio konkurso kvalifikacinius reikalavimus. Šio konkurso laimėtojas bus atsakingas už pagrindinių naujos jėgainės statybos darbų koordinavimą, priežiūrą, konsultacijas įsigijimų klausimais, atitikimą teisės aktams.
 

Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS), o taip pat Europos viešiesiems pirkimams skirtame oficialiame leidinyje TED (angl. „Tenders Electronic Daily“) paskelbti kvalifikaciniai reikalavimai potencialiems tiekėjams – nuo šiol jie galės teikti paraiškas ir kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus. Vėliau kvalifikacijos reikalavimus atitikusiems tiekėjams bus pateiktos detalios techninės specifikacijos bei kiti dokumentai, reikalingi pasiūlymų rengimui.
 
„Sklandus ir patikimas partnerio darbas yra būtina sėkmingo Kauno kogeneracinės jėgainės projekto įgyvendinimo sąlyga. Šio konkurso laimėtojui bus patikėtos dvi vienos iš svarbiausių užduočių: pirmiausia, inžinerijos, pirkimo ir valdymo paslaugos, o antra, statybvietės ir paleidimo – derinimo valdymas“, – teigia Ramūnas Paškauskas, UAB Kauno kogeneracinė jėgainė generalinis direktorius.
 
Šiuo metu Kauno kogeneracinė jėgainė vykdo ir kitus keturis pagrindinių komponentų pirkimus: atliekas  deginančio katilo, garo turbinos ir generatoriaus, dūmų valymo įrangos bei kuro bunkerio kranų. 
 
„Visi keturi pirkimai yra vykdomi pagal numatytą planą, šiuo metu laukiame tiekėjų paraiškų su kvalifikaciją pagrindžiančiais dokumentais. Atsakinėjame į tiekėjų klausimus, susijusius su kvalifikacijos reikalavimais, pirkimo sąlygų paaiškinimais bei procedūromis. Vyksta intensyvus užsienio tiekėjų registracijos į CVP IS procesas“, – sako R. Paškauskas. 
 
Kogeneracinės jėgainės projektas Kaune vykdomas pasitelkiant „Lietuvos energijos“ ir „Fortum“ kompetencijas. Įgyvendinant projektą Kaune, iš viso bus paskelbta apie 30 viešųjų pirkimų įvairiai įrangai, darbams ir paslaugoms. 
 
Nuoroda į pirkimo dokumentus: 
  • http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=view&tender_id=285708 
 
Plačiau apie Kauno kogeneracinė jėgainę:
 
Kaune planuojama įrengti naują didelio efektyvumo kogeneracinę jėgainę, kurios elektrinė galia sieks apie 24 MW, o šilumos gamybos galia apie 70 MW. Tokie pajėgumai leis racionaliai panaudoti apie 200 tūkst. tonų regione susidarančių komunalinių atliekų, likusių po rūšiavimo, ir pagaminti apie 500 GWh šilumos bei apie 170 GWh elektros energijos. Jėgainėje bus galima pagaminti apie 40 proc. Kauno miesto šilumos poreikio.
 
Bendros investicijos į projektą sudarys apie 140 milijonus eurų, projektas bus finansuojamas iš bendrovių nuosavo kapitalo, projektui siekiama pritraukti ES paramą ir bus naudojamos bankų paskolos.
 
Valstybės valdomai energetikos įmonių grupei „Lietuvos energijai“ priklauso 51 proc. jėgainę statančios įmonės akcijų, o „Fortum Heat Lietuva“ valdo 49 proc. akcijų.
 
Kauno kogeneracinės jėgainės projektą Vyriausybė 2015 m. gegužės 28 d. nutarimu pripažino valstybei svarbiu ekonomikos projektu.