Gauti leidimai Kauno kogeneracinės jėgainės statybai

UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, atlikusi visas reikalingas derinimo procedūras, birželio 10 d. iš Kauno rajono administracijos gavo leidimą jėgainės statybai Veterinarų g. 19, Kauno raj. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių km. Statybos leidimo gavimas pažymi baigiamą pasirengimo statybai etapą.

 

„Statybos leidimo gavimas yra vienas svarbiausių žingsnių pasiruošiant jėgainės statybai. Lygiagrečiai buvo gauti leidimai prisijungti prie įvairių komunikacijų tinklų. Šiuo metu vyksta viešieji pirkimai pagrindinei būsimos jėgainės įrangai – sėkmingai vykdome pagrindinės įrangos tiekėjų ir partnerio – konsultanto kvalifikacijų vertinimą, intensyviai ruošiamės būsimoms deryboms. Atrinkus rangovus, rangos darbus planuojame pradėti antroje metų pusėje“, – teigia Ramūnas Paškauskas, UAB Kauno kogeneracinė jėgainė generalinis direktorius.

 

Šiuo metu Kauno kogeneracinė jėgainė vykdo keturis pagrindinių komponentų pirkimus: atliekas  deginančio katilo, garo turbinos ir generatoriaus, dūmų valymo įrangos bei kuro bunkerio kranų. O taip pat paskelbtas projektavimo, įsigijimų ir paleidimo – derinimo darbų valdymo konsultacinės paslaugų (angl., Engineering, Procurement, Construction management – EPCm) tarptautinis konkursas Šio konkurso laimėtojas bus atsakingas už pagrindinių naujos jėgainės darbų koordinavimą, priežiūrą, pirkimus, atitikimą teisės aktams.

 

Kogeneracinės jėgainės projektas Kaune vykdomas pasitelkiant „Lietuvos energijos“ ir „Fortum“ kompetencijas. Įgyvendinant projektą Kaune, iš viso bus paskelbta apie 30 viešųjų pirkimų įvairiai įrangai, darbams ir paslaugoms.

 

Plačiau apie Kauno kogeneracinė jėgainę:

 

Kaune planuojama įrengti naują didelio efektyvumo kogeneracinę jėgainę, kurios elektrinė galia sieks apie 24 MW, o šilumos gamybos galia apie 70 MW. Tokie pajėgumai leis racionaliai panaudoti apie 200 tūkst. tonų regione susidarančių komunalinių atliekų, likusių po rūšiavimo, ir pagaminti apie 500 GWh šilumos bei apie 170 GWh elektros energijos. Jėgainėje bus galima pagaminti apie 40 proc. Kauno miesto šilumos poreikio.

 

Bendros investicijos į projektą sudarys apie 140 milijonus eurų, projektas bus finansuojamas iš bendrovių nuosavo kapitalo, projektui siekiama pritraukti ES paramą ir bus naudojamos bankų paskolos.

 

Valstybės valdomai energetikos įmonių grupei „Lietuvos energijai“ priklauso 51 proc. jėgainę statančios įmonės akcijų, o „Fortum Heat Lietuva“ valdo 49 proc. akcijų.

 

Kauno kogeneracinės jėgainės projektą Vyriausybė 2015 m. gegužės 28 d. nutarimu pripažino valstybei svarbiu ekonomikos projektu.