Išrinkti Kauno kogeneracinės jėgainės pagrindinius statybos darbus vykdysiantys rangovai

​Bendra valstybės valdomos įmonės „Lietuvos energija“ ir „Fortum“ bendrovė „Kauno kogeneracinė jėgainė“ šiandien sudarė sutartis dėl naujai jėgainei svarbiausios įrangos tiekimo ir projektavimo, pirkimų bei statybos valdymo paslaugų (EPCM) teikimo. Naujojoje moderniausius aplinkosaugos ir technologinius reikalavimus atitinkančioje jėgainėje elektros energijai ir šilumai gaminti bus naudojamos nepavojingos po rūšiavimo likusios ir perdirbti netinkamos komunalinės bei pramoninės atliekos, o taip pat vandenvalos nuotėkų dumblas. Jėgainė leis išspręsti ne tik regiono atliekų problemas, bet ir sumažinti šildymo sąskaitas kauniečiams.

 

Kauno kogeneracinės jėgainės projektą Vyriausybė yra pripažinusi valstybei svarbiu ekonominiu projektu. Šių sutarčių sudarymui yra pritarusi Lietuvos Respublikos finansų ministerija, vykdanti projekto priežiūrą. Rangos sutarčių pasirašymas yra vienas iš projekto įgyvendinimo etapų, kuris leis užtikrinti, kad Vyriausybės iškelti tikslai būtų sėkmingai įgyvendinti iki 2020 metų.

Kitas projekto etapas - užbaigti projektavimo darbus. Jėgainės pagrindinių statinių statybą planuojama pradėti 2017 m. rudenį.

Visos investicijos į jėgainę be finansavimo kaštų sudarys apie 150 milijonų eurų. Tiesioginės užsienio investuotojo „Fortum“ investicijos sieks apie 27 milijonus eurų.

„Šis  kogeneracinės jėgainės projektas yra svarbus Kauno regiono gyventojams ir šalies ekonomikai, nes sprendžia tris opias problemas: atliekų tvarkymo, šilumos kainų mažinimo ir elektros energijos gamybos. Įgyvendinus projektą, Kauno gyventojai sutaupys nemažiau nei 13 mln. eurų per metus, mažiau mokėdami tiek už atliekų tvarkymą, tiek už šilumą“, - sako „Lietuvos energijos“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius dr. Dalius Misiūnas.

„Džiaugiuosi sėkmingu bendradarbiavimu su „Lietuvos energija“ Kauno kogeneracinės jėgainės projekte. Korporacijos „Fortum“ patirtis tarptautinėse rinkose ir jėgainės Klaipėdoje statyba bei eksploatacija užtikrina, kad konkursų metu pasirenkame pačias naujausias aplinkosaugos ir energijos gamybos technologijas. Galiu užtikrinti, kad būsima jėgainė bus pati moderniausia Europoje,“ – teigė UAB „Fortum Heat Lietuva“ generalinis direktorius Vitalijus Žuta.

Kauno kogeneracines jėgainės atliekomis kūrenamo katilo projektavimo, gamybos ir įrengimo darbus atliks Vokietijos kompanija Baumgarte Boiler Systems GmbH.  Jėgainės kuro bunkerio kranų projektavimo, gamybos ir įrengimo darbus atliks Suomijos koncernas Konecranes Finland Oyj. Jėgainės dūmų valymo įrenginių projektavimo, gamybos ir įrengimo darbus atliks Prancūzų kompanija LAB SA.  Garo turbiną su elektros generatoriumi projektuos, gamins ir įrengs konsorciumas Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas ir Siemens, s.r.o., Branch Siemens s.r.o., odstepny zavod Industrial Turbomachiner. Jėgainės projektavimo, pirkimų ir paleidimo - derinimo darbų valdymo konsultacines paslaugas teiks jungtinės veiklos partneriai AF-Consult Ltd, AF-Consult UAB, AF-Consulting AS.

Kaune planuojama įrengti didelio efektyvumo kogeneracinę jėgainę, kurios elektrinė galia sieks apie 24MW, o šiluminė galia - apie 70MW. Tokie pajėgumai leis racionaliai panaudoti apie 200 tūkstančių tonų komunalinių ir pramonių atliekų, likusių po rūšiavimo, ir pagaminti apie 500 GWh šiluminės bei apie 170 GWh elektros energijos per metus. Jėgainė pagamins apie 40 proc. Kauno miestui reikalingos šilumos bei daugmaž 94 000 būstų reikalingos elektros energijos ir išspręs atliekų kaupimo sąvartynuose problemą. Naujoje jėgainėje šilumos gamyba būtų 20 proc. pigesnė lyginant su alternatyvomis. Jėgainės eksploatacija bus pradėta 2019 rudenį, o komercinė veikla turėtų prasidėti 2020 viduryje.

Jėgainėje bus įdiegta šiuolaikinė moderniausia ir efektyviausia dūmų valymo įranga. Ji užtikrins, jog normatyviniai taršos reikalavimai niekada nebus viršijami. Be to, jėgainė technologiškai suprojektuota taip, kad būtų eliminuotas bet koks žmogiškosios klaidos faktorius – įvykus kad ir mažiausiam gedimui, jėgainė automatiškai stabdoma. Taip pat bus vykdomas reguliarus oro taršos monitoringas. Pastačius jėgainę emisijų rodiklių stebėjimas Kauno miesto savivaldybės aplinkosaugos specialistams bei visuomenei bus prieinamas tiesiogiai internetu bet kuriuo paros metu. Poveikio aplinkai vertinimo metu nustatyta, kad jėgainė nekels neigiamos įtakos aplinkai ir žmonių sveikatai

Valstybės valdomai energijos įmonių grupei „Lietuvos energija“ priklauso 51 proc. Kauno kogeneracinės jėgainės akcijų, o „Fortum Heat Lietuva“- 49 proc. akcijų. 

 

***

 

Daugiau informacijos

Ernesta Dapkienė, „Lietuvos energija“, UAB Korporatyvinės komunikacijos tarnybos vadovė, tel. +370 61143548, ernesta.dapkiene@le.lt

Andrius Kasparavičius, „Fortum Heat Lietuva“ atstovas spaudai, tel. +37069817740, andrius@koko.lt