„Fortum“ ir Oslo miestas pertvarkė „Hafslund“ nuosavybės struktūrą ir kartu sieks kurti žalesnį Oslą

„Fortum“ ir Oslo miestas pertvarkė „Hafslund“ nuosavybės struktūrą ir kartu sieks kurti žalesnį Oslą


„Fortum“ ir Oslo miestas sudarė sutartį, pagal kurią bus pertvarkoma jų valdomos įmonės „Hafslund“ ASA – vienos didžiausių biržinių energetikos grupių Šiaurės Europoje – nuosavybės struktūra. Šis sandoris bus baigtas gavus Oslo miesto tarybos (Bystyret) patvirtinimą ir reikiamus reguliavimo institucijų leidimus bei įvykdžius įprastas sudarymo sąlygas. Tikimasi, kad tai įvyks trečiąjį 2017 m. ketvirtį.


„Fortum“ parduos 34,1 % „Hafslund“ ASA akcijų Oslo miestui maždaug už 730 milijonų eurų prieš siūlomą dividendų mokėjimą 2017 m. metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime. „Fortum“ užsitikrins maždaug 330 milijonų eurų dydžio vienkartines neapmokestinamas pardavimo įplaukas, tai atitinka 0,37 euro pajamas už akciją. Galutinės įplaukos bus nustatytos baigus visas operacijas ir įtrauktos į „Fortum“ „Kitų pajamų“ skiltį.


„Fortum“ įsigis 100 % padalinio „Hafslund Markets“, veikiančio Norvegijoje, Švedijoje ir Suomijoje, akcijų. Tai beveik padvigubins „Fortum“ turimą mažmeninių elektros vartotojų skaičių Šiaurės Europoje – nuo 1,3 milijono iki 2,4 milijono.


Padalinys „Hafslund Heat“ ir Oslo miesto energijos gavimo iš atliekų įmonė „Klemetsrudanlegget“ AS (KEA) bus sujungti į vieną įmonę ir sudarys integruotą vertės grandinę energijos gavimo iš atliekų sistemoje. „Fortum“ priklausys 50 % bendrosios įmonės. Sujungtą įmonę lygiomis dalimis valdys „Fortum“ ir Oslo miestas, bet jos veiklai vadovaus „Fortum“. „Heat“ ir KEA bus konsoliduoti kaip „Fortum“ patronuojamoji įmonė, jai priklausys 50 % mažumos dalis.


Be to, „Fortum“ įsigis 10 % „Hafslund Production“ padalinio akcijų.


Visa įsigijimo kaina atmetus skolas siekia maždaug 970 milijonų eurų.


Numatoma, kad šių sandorių bendros grynųjų pinigų investicijos sieks maždaug 240 milijonų eurų. 2016 metais „Hafslund Markets“, „Heat“ ir „KEA“ bendras konsoliduotas pardavimo pelnas ir pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) (100 % pagrindu) siekė maždaug 950 milijonų eurų ir maždaug 130 milijonų eurų atitinkamai.


Žalioji partnerystė


„Kuriame stiprią partnerystę su Oslo miestu srityse, kuriose galime sujungti savo kompetencijas ir pasitelkę inovacijas kurti žalesnį Oslą – vieną sparčiausiai augančių miesto teritorijų Europoje. Kartu norime suteikti galimybę žmonėms ir įmonėms priimti aplinkai naudingesnius sprendimus. KEA taip pat pretenduoja dalyvauti Norvegijos anglies dioksido surinkimo ir saugojimo bandomojoje programoje, ir manau, kad kartu su „Fortum“ jos pozicijos bus stipresnės“, – sakė „Fortum“ prezidentas ir generalinis direktorius Pekka Lundmark.
„Mažmeninės prekybos elektra rinkoje „Hafslund“ ir „Fortum“ susijungimas suteiks didelių pranašumų, ir tai padės kurti naujas technologijas bei paslaugas klientams. Siūlomi sandoriai padės įgyvendinti strategines „Fortum“ augimo ir pinigų srautų ambicijas. Suprantama, kad mes labai džiaugiamės galėdami kurti tvarius sprendimus dar vienam dideliam Europos miestui. Mūsų strategijos įgyvendinimas bus tęsiamas, ir mes vis dar turėsime dideles finansines rinkų konsolidavimo galimybes“, – baigė Pekka Lundmark.
„Labai džiaugiamės, kad „Fortum“ bus mūsų pramonės partneris centralizuoto šilumos ir šalčio tiekimo bei energijos gavimo iš atliekų srityse. Kartu turėsime daugiau galimybių kurti naujas technologijas ir pasiūlyti tvarius bei išmanius sprendimus Oslui ir jo gyventojams“, – sakė Oslo meras Raymond Johansen.


„Hafslund“


„Hafslund“ ASA yra įtraukta į Oslo vertybinių popierių biržos sąrašą, tai viena didžiausių biržinių energetikos grupių Šiaurės Europoje. „Hafslund“ veikia kaip specializuota energetikos ir infrastruktūros įmonė ir užima pirmaujančias pozicijas kaip didžiausia Norvegijoje tinklų, centralizuoto šilumos tiekimo ir energijos pardavimo įmonė, kartu ji yra vidutinio dydžio energijos gamintoja. Reguliuojamų tinklų verslui tenka maždaug pusė „Hafslund“ investuoto kapitalo. Tinklų padalinys užtikrina stabilias ir prognozuojamas „Hafslund“ pajamas mažesnių energijos kainų laikotarpiu.


* * *


„Fortum“ yra pirmaujanti švarios energijos įmonė, tiekianti elektros energiją ir šildymo bei vėsinimo paslaugas, taip pat išmaniuosius sprendimus, didinančius išteklių vartojimo efektyvumą. 62% įmonės pagamintos energijos yra be CO2. „Fortum“ veiklą vykdo Šiaurės ir Baltijos šalyse, Rusijoje, Lenkijoje ir Indijoje. 2016m. bendrovės „Fortum“ pardavimai siekė 3,6mlrd. eurų. „Fortum“ korporacijoje dirba apie 8000 žmonių. Kompanijos akcijos kotiruojamos NASDAQ OMX Helsinki vertybinių popierių biržoje.

„Fortum“ Lietuvoje priklauso UAB „Fortum Heat Lietuva“, kuri valdo įmones UAB „Fortum Klaipėda“ (95%), UAB „Fortum Joniškio energija“ (66,2%) ir UAB „Fortum Švenčionių energija“ (50%). Taip pat įmonei priklauso 19,64% AB „Klaipėdos energija“ akcijų ir 49% UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ akcijų.

 

Daugiau informacijos – www.fortum.lt