„Fortum“ ketina tapti pagrindine įmonės „Uniper“ akcininke

Korporacija „Fortum“ reaguoja į pasirodžiusį „Bloomberg“ straipsnį apie galimą sandorį dėl E.ON SE dalies įmonėje „Uniper SE“.
„Fortum“ patvirtina, kad buvo pasiekta pažangos derybose su E.ON dėl E.ON turimų Vokietijoje įsikūrusios tarptautinės įmonės „Uniper“ 46,65 % akcijų. Šiuo metu E.ON aiškinasi tam tikrus klausimus su valdžios institucijomis. Jei susitarimas bus pasiektas, abi šalys turės gauti reikiamus vidinius patvirtinimus. Kol kas nėra aišku, ar derybos padės pasiekti susitarimą.


Jei „Fortum“ susitars su E.ON, „Fortum“ pateiks savanorišką viešojo perėmimo pasiūlymą (toliau – Pasiūlymas) visiems „Uniper“ akcininkams pagal Vokietijos vertybinių popierių įsigijimo ir perėmimo įstatymą. E.ON galėtų įtraukti savo 46,65 % „Uniper“ akcijų į Pasiūlymą 2018 m. pradžioje.


Dabartiniu vertinimu, pagal „Fortum“ pasiūlymą „Uniper“ akcininkai, įskaitant E.ON, iš viso gautų po 22 eurus už akciją. Pasiūlymui nebūtų taikoma jokia minimali sutikimo slenksčio vertė. Kaip paprastai, bet kokį Pasiūlymą turėtų patvirtinti priežiūros institucijos.
Remiantis 22 eurų už akciją kaina, kurią pagal Pasiūlymą gautų „Uniper“ akcininkai, bendroji E.ON priklausančių 46,65 % „Uniper“ akcijų vertė siekia maždaug 3,76 milijardo eurų, o 100 % „Uniper“ neapmokėto akcinio kapitalo vertė siekia 8,05 milijardo eurų.


Jei Pasiūlymas bus pateiktas, kaip planuojama, „Uniper“ akcininkai turės galimybę realizuoti patrauklią nustatytąją vertę pasiūlydami savo akcijas. Bendroji vertė numano 36 % priemoką prie kainos prieš prasidedant intensyviai rinkos spekuliacijai dėl galimo sandorio gegužės pabaigoje ir 120 % priemoką prie 10 EUR pradinės prekybos kainos po akcijų atskyrimo.


„Šis pasiūlymas būtų patraukli galimybė „Uniper“ akcininkams gauti visą savo investicijų vertę“, – sakė Pekka Lundmark, „Fortum“ prezidentas ir generalinis direktorius. – „Uniper“ akcininkai galėtų pasinaudoti ženkliu akcijų kainos padidėjimu, kurį dideliu mastu lėmė jau ilgai trunkančios spekuliacijos dėl perėmimo pastaraisiais mėnesiais.“


Šiuo metu svarstomą sandorį paskatino pagrįstos strateginės ir finansinės priežastys. Ši investicija atitiktų anksčiau „Fortum“ paskelbtą disciplinuoto kapitalo perskirstymo strategiją ir investicinius kriterijus. „Uniper“ veiklos sritys puikiai atitinka pagrindines „Fortum“ kompetencijas, jos yra arti „Fortum“ vidaus rinkų bei generuoja didelius pinigų srautus.


„Uniper“ deklaruojamas tiekimo saugumo vaidmuo puikiai atitiktų „Fortum“ ambicijas spartinti energetikos pertvarką daugiau energijos generuojant iš atsinaujinančiųjų išteklių ir diegiant novatoriškus sprendimus. Abu šie elementai būtini pokyčiams įgyvendinti ir kiekvienas iš jų atlieka svarbų vaidmenį Europai pereinant nuo tradicinės prie švaresnės ir saugesnės energetikos,“ – sakė Pekka Lundmark.


„Fortum“ ir „Uniper“ verslo sritys ir kompetencijos puikiai papildo vienos kitas. „Uniper“ gamybos portfelis Švedijoje daugiausiai grindžiamas vandens ir branduoline energetika, negeneruojančia CO2, todėl jis gerai tinka „Fortum“ – vienam švariausių energijos gamintojų Europoje. Rusijoje „Uniper“ – kaip ir „Fortum“ – gamybos įmonės gausiai naudoja labai efektyvų dujinį generavimą. Žemyninėje Europoje „Uniper“ valdo technologiškai pažangų, lankstų ir labai ekonomiškai efektyvų generavimo portfelį, kuriame dominuoja dujos, anglis ir hidroenergija. „Uniper“ jėgainės ir dujų įrenginiai atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant tiekimo saugumą ir energijos prieinamumą Europai pereinant prie mažai teršiančios energijos. Be to, „Uniper“ plačiai vykdo prekybos biržos prekėmis veiklą, kuri papildo energijos generavimo verslą. Biržos prekių veikla taip pat apima didelę dujų saugyklą ir ilgalaikes sutartis, svarbias tiekimo saugumui užtikrinti.


2016 metais bendroji „Uniper“ pardavimo operacijų vertė siekė 67,3 milijardo eurų, o pakoreguotas EBITDA – 2,1 milijardo eurų. Grupės konsoliduotas energijos generavimo pajėgumas sudarė 38 gigavatus, o pagamintos energijos kiekis – 139 teravatvalandes. Įmonėje dirba maždaug 13 000 žmonių.


„Fortum“ patvirtina, kad anksčiau ji siūlė „Uniper“ vadovybei visapusiško verslo sujungimo sutartį, įskaitant įsipareigojimus ginti pagrindinių „Uniper“ suinteresuotųjų šalių interesus. Kadangi „Uniper“ išreiškė norą likti nepriklausoma, pagal šiuo metu svarstomą sandorį „Fortum“ siektų būti aktyvi, palaikanti ir patikima „Uniper“ akcininkė bei konstruktyvi strateginė įmonės, jos vadovų ir darbuotojų partnerė. Bet tam reikia pasiekti susitarimą su E.ON ir įgyvendinti Pasiūlymą E.ON sutinkant pasiūlyti savo turimą akcijų dalį.


„Fortum“ pripažįsta, kad „Uniper“ darbuotojų pasišventimas yra dabartinės ir būsimos „Uniper“ operacijų sėkmės pagrindas. Kaip strateginė investuotoja ir atsakinga pagrindinė „Uniper“ akcininkė „Fortum“ įsipareigotų ginti „Uniper“ darbuotojų ir kitų suinteresuotųjų šalių interesus.
„Fortum“ visiškai pripažįsta esamų darbuotojų teisių integralumą ir neketina versti „Uniper“ mažinti darbuotojų skaičių dėl svarstomo sandorio, be to, ji neketina reikalauti, kad „Uniper“ perkeltų savo pagrindinę būstinę iš Diuseldorfo Vokietijoje.


„Šią investiciją į „Uniper“ planuojame kaip ilgalaikę ir labai rimtai žvelgiame į savo atsakomybę visoms suinteresuotosioms šalims“, – sakė Pekka Lundmark. – „Esame įsitikinę, kad glaudus abiejų įmonių bendradarbiavimas atneštų didelės naudos visoms suinteresuotosioms šalims, nes „Fortum“ ir „Uniper“ veiklos sritims būdinga daug strateginių ir operacinių bendrų elementų. Mes labai gerbiame „Uniper“ vadovybę ir, jei pavyks susitarti dėl sandorio su E.ON, nekantraujame aptarti su „Uniper“ vadovais, kaip galima tinkamai oficialiai įtvirtinti mūsų įsipareigojimus.“


Šiandien dar nėra aišku, ar derybos su E.ON baigsis sutarties sudarymu ir ar Pasiūlymas bus pateiktas. „Fortum“ nespekuliuos dėl derybų su E.ON grafiko arba rezultatų. Tolesnius pranešimus „Fortum“ paskelbs tik kai ir jei reikės.

 

* * *


„Fortum“ yra pirmaujanti švarios energijos įmonė, tiekianti elektros energiją ir šildymo bei vėsinimo paslaugas, taip pat išmaniuosius sprendimus, didinančius išteklių vartojimo efektyvumą. 62% įmonės pagamintos energijos yra be CO2. „Fortum“ veiklą vykdo Šiaurės ir Baltijos šalyse, Rusijoje, Lenkijoje ir Indijoje. 2016m. bendrovės „Fortum“ pardavimai siekė 3,6mlrd. eurų. „Fortum“ korporacijoje dirba apie 8000 žmonių. Kompanijos akcijos kotiruojamos NASDAQ OMX Helsinki vertybinių popierių biržoje.

 

„Fortum“ Lietuvoje priklauso UAB „Fortum Heat Lietuva“, kuri valdo įmones UAB „Fortum Klaipėda“ (95%), UAB „Fortum Joniškio energija“ (66,2%) ir UAB „Fortum Švenčionių energija“ (50%). Taip pat įmonei priklauso 19,64% AB „Klaipėdos energija“ akcijų ir 49% UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ akcijų.

 

Daugiau informacijos – www.fortum.lt