UAB "Fortum Klaipėda" šilumos kaina sumažėjo 18 %

UAB „Fortum Klaipėda“ gaminamos šilumos kaina sumažėjo 18%, lyginant 2016m. 11 mėnesių ir 2017m. 11 mėnesių. Praėjusiais metais „Fortum Klaipėda“ šilumą vidutiniškai pardavė už 2,44ct/kWh, šiais metais- už 2,00ct/kWh. Iš visų nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG) superkamos šilumos kaina per tą patį laikotarpį sumažėjo 20%. Iš NŠG superkamos šilumos kaina 2017m. sudaro 43% galutinės vartotojo mokamos šilumos kainos, 2016 m.– 52%.


UAB „Fortum Klaipėda“ šilumą parduoda AB „Klaipėdos energija“ ir tiekia į Klaipėdos miesto centralizuotą šilumos tiekimo sistemą. Elektros energija tiekiama į Lietuvos elektros energijos tinklus. Jėgainės elektrinė galia - 20MW, šiluminė - 50MW ir papildomi 15MW yra gaunami iš išeinančių dūmų žiemos laikotarpiu panaudojant kondensatorių. Jėgainė per metus pagamina apie 140GWh elektros energijos ir apie 400GWh šilumos energijos, t.y. maždaug 50% Klaipėdos šilumos vartotojams reikalingo šilumos kiekio.


Klaipėdos jėgainė, kurioje kurui naudojamos atliekos, pirmasis toks objektas Baltijos šalyse. Atliekų panaudojimas energijos gamybai – šiuolaikiškas ir ekologiškas atliekų problemos sprendimo būdas, išsprendžiantis sąvartynų, energetinės priklausomybės, energijos išteklių kainų ir kitas problemas. Europoje yra daugiau nei 400, Prancūzijoje apie 130, Skandinavijoje– daugiau nei 50 tokio tipo jėgainių.
* * *
„Fortum“ yra pirmaujanti švarios energijos įmonė, tiekianti elektros energiją ir šildymo bei vėsinimo paslaugas, taip pat išmaniuosius sprendimus, didinančius išteklių vartojimo efektyvumą. 62% įmonės pagamintos energijos yra be CO2. „Fortum“ veiklą vykdo Šiaurės ir Baltijos šalyse, Rusijoje, Lenkijoje ir Indijoje. 2016 m. bendrovės „Fortum“ pardavimai siekė 3,6 mlrd. eurų. „Fortum“ korporacijoje dirba apie 8000 žmonių. Kompanijos akcijos kotiruojamos NASDAQ OMX Helsinkio vertybinių popierių biržoje.

„Fortum“ Lietuvoje priklauso UAB „Fortum Heat Lietuva“, kuri valdo įmones UAB „Fortum Klaipėda“ (95%), UAB „Fortum Joniškio energija“ (66,2%) ir UAB „Fortum Švenčionių energija“ (50%). Taip pat įmonei priklauso 19,64% AB „Klaipėdos energija“ akcijų ir 49% UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ akcijų.

 

Daugiau informacijos – www.fortum.lt