„Fortum“ prisijungė prie lyčių iniciatyvos C3E

„Fortum“ prisijungė prie 9-ojo už švarią energiją atsakingų ministrų susitikimo, kuris vyko Kopenhagoje. Jame šalys steigėjos (Švedija, Kanada ir Italija) pristatė iniciatyvą C3E – vienodas darbo užmokestis, lygios galimybės ir vienoda lyderystė iki 2030 metų.

Šios iniciatyvos tikslas – paskatinti vyriausybes, pramonės įmones ir kitas organizacijas pasirašyti bendruosius principus remiant JT darnaus vystymosi tikslus, ypač 5-ąjį lyčių lygybės tikslą. „Fortum“, kuri yra „Top 200“ įmonių sąrašo įmonė, įtraukta į 2017 m. „Equileap“ lyčių lygybės pasaulinį reitingą, visiškai palaiko šią iniciatyvą, o pasirašymo ceremonijoje „Fortum“ atstovavo Birgitta Resvik, Švedijos padalinio viceprezidentė, atsakinga už socialinius klausimus. „Fortum“ įsipareigojimas apima visą jos veiklą visose šalyse.

„Fortum“ įsipareigojo:

•     Rodyti kelią pavyzdžiu integruodama lygybės principus savo organizacijoje kaip kertinę vertybę ir dėti daugiau pastangų remdama lyčių įvairovę savo įmonėse, ypač samdydama darbuotojus ir suteikdama karjeros galimybių.

•     Akcentuoti ir mažinti lyčių skirtumus kviesdama dirbti energetikos sektoriuje universitetų techninių mokslų fakultetų absolventes.

•     Siekti pažangos lyčių lygybės srityje ir prisidėti prie pagal lytį suskirstytų duomenų tobulinimo, įskaitant moterų skaičių vadovaujamose pareigose, ir skaidriai bei atvirai vertinti mūsų daromą pažangą.

* * *

C3E

Šios iniciatyvos tikslas – paskatinti vyriausybes, pramonės įmones ir kitas organizacijas pasirašyti bendruosius vienodo darbo užmokesčio, lygių galimybių ir vienodos lyderystės principus iki 2030 m. Ji susijusi su JT darnaus vystymosi tikslais, ypač 5-uoju lyčių lygybės tikslu.

Viename bendrajame pareiškime šie principai bus suskirstyti į dvi dalis: viena bus skirta viešajam, o kita privačiam sektoriui. Taip parodoma pagarba unikaliems kiekvieno sektoriaus poreikiams, bet suteikiamas bendras pagrindas.

Įmonės ir organizacijos kiekvienais metais pristatys savo veikloje atskleistas sėkmes ir galimybes.

CEM

Už švarią energiją atsakingų ministrų susitikimas (Clean Energy Ministerial, CEM) – tai globalus aukšto lygio forumas, kuriame siekiama skatinti politikos kryptis ir programas, remiančias švarių energijos technologijų kūrimą, dalytis išmoktomis pamokomis ir geriausiąja patirtimi bei remti perėjimą prie švarios energijos ekonomikos visame pasaulyje.

Fortum

„Fortum“ yra pirmaujanti švarios energijos įmonė, tiekianti elektros energiją ir šildymo bei vėsinimo paslaugas, taip pat išmaniuosius sprendimus, didinančius išteklių vartojimo efektyvumą. „Fortum“ veiklą vykdo Šiaurės ir Baltijos šalyse, Rusijoje, Lenkijoje ir Indijoje. 2017 m. bendrovės „Fortum“ pardavimai siekė 4,5 mlrd. eurų ir 61% mūsų elektros energijos pagaminta be CO2. „Fortum“ korporacijoje dirba apie 9000 žmonių. Kompanijos akcijos kotiruojamos NASDAQ OMX Helsinkio vertybinių popierių biržoje.

„Fortum“ Lietuvoje priklauso UAB „Fortum Heat Lietuva“, kuri valdo įmones UAB „Fortum Klaipėda“ (95%), UAB „Fortum Joniškio energija“ (66,2%) ir UAB „Fortum Švenčionių energija“ (50%). Taip pat įmonei priklauso 19,64% AB „Klaipėdos energija“ akcijų ir 49% UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ akcijų.

Daugiau informacijos – www.fortum.lt.

Andrius Kasparavičius

Atstovas ryšiams su visuomene
Tel: +370 698 17 740
andrius@koko.lt