„Fortum“ pradeda naujos biokuro šiluminės jėgainės, kuri pakeis senąjį Suomenoja anglimi kūrenamą šilumos katilą, statybą Kivenlahti (Suomija) rajone

Bendrovė „Fortum“ pradeda statyti biokuro šiluminę jėgainę Espo miesto Kivenlahti rajone, kurioje bus naudojamas švarus kuras iš medienos atliekų ir kurioje pagaminta šiluminė energija pakeis dalį tos, kurią „Fortum“ pagamina naudodama iškastinį kurą. Investicijos vertė- daugiau kaip 40mln. EUR.

Galingumas, kurį naujoji jėgainė pasieks degindama kurą, yra 49MW, tačiau jos efektyvumą dar labiau padidins dūmtakių dujų kondensatorius, užtikrinantis, kad didžiausias bendras šilumos atidavimas siektų 58MW.

Naujosios jėgainės statyba yra reikšmingas žingsnis Espo miestui pereinant prie tokios centralizuotai tiekiamos šilumos gamybos, kuri neterštų aplinkos anglies dioksidu, nes pastačius šią jėgainę, bus galima uždaryti senąjį Suomenoja anglimi kūrenamą šilumos katilą.

Naujosios šiluminės jėgainės statyba prasidės 2018 m. lapkričio mėn., o šilumos gamyba- 2020m. Planuojama, kad jėgainė pagamins 350–380GWh šiluminės energijos, t. y. tiek, kiek per metus jos suvartoja daugiau kaip 21000 namų. Naujoji šiluminė jėgainė iškils dabartinės Kivenlahti jėgainės teritorijoje, kur šiuo metu centralizuotai tiekiamą šilumą jau gamina du medžio granulėmis kūrenami katilai.

„Mūsų ilgalaikis tikslas- centralizuotai tiekiamą šilumą gaminti nenaudojant degiojo kuro. Jau šiandien šiluminę energiją mes gaminame iš atliekų, o atviruose centralizuoto šilumos tiekimo tinkluose naudojame decentralizuotos šilumos gamybos būdus. Taip pat siūlome efektyvaus energijos naudojimo sprendimus ir kuriame išmanią energijos gamybos ir tiekimo sistemą, kuri skaitmeniniu būdu tarpusavyje sujungs energijos gamintojus ir vartotojus. Tačiau tokiems sprendimams sukurti ir išplėtoti prireiks laiko, o tuo tarpu nauja biokurą naudojanti jėgainė užtikrins patikimą ir ekologiškesnį šildymą Espo gyventojams,“- teigia „Fortum“ viceprezidentas, atsakingas šildymo ir vėsinimo sritį, Mikael Lemström.

Paleidus naująją jėgainę, šilumos, kuri Espo centralizuotam šildymui pagaminama iš atsinaujinančių energijos šaltinių, dalis padidės maždaug 60 procentų. Anglies dioksido kiekis, kuris į aplinką išmetamas deginant iškastinį kurą, sumažės iki 90000 tonų per metus, t. y. apie 14proc. dabartinės anglies dioksido emisijos, atsirandančios gaminant centralizuotai tiekiamą šilumą Espo miestui.

Bendrovė „Fortum“ ir Espo imasi bendros atsakomybės už šio miesto centralizuotą šildymą ir darnaus vystymosi tikslu įsipareigojo užtikrinti, kad iki kito dešimtmečio pabaigos Espo centralizuotam šildymui tiekiama energija būtų gaminama neišskiriant į aplinką anglies dioksido.

„Šildymas neišskiriant į aplinką anglies dioksido yra svarbiausias bendrasis veiksnys, užtikrinantis šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos mažinimą Espo mieste. Espo tikslas- sukurti tokius sprendimus, kurie turėtų ir platesnio masto reikšmę kovojant su klimato kaita. Džiugu, kad šios jėgainės statyba bendrovei „Fortum“ ir Espo miestui gali tapti svarbiausiu šuoliu mūsų bendrojo tikslo link: pasiekti, kad gaminant centralizuotai tiekiamą šilumą, aplinka nebūtų teršiama šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis,“- pabrėžė Espo miesto tvariosios plėtros direktorius Pasi Laitala.

* * *

„Fortum“ yra pirmaujanti švarios energijos įmonė, tiekianti elektros energiją ir šildymo bei vėsinimo paslaugas, taip pat išmaniuosius sprendimus, didinančius išteklių vartojimo efektyvumą. „Fortum“ veiklą vykdo Šiaurės ir Baltijos šalyse, Rusijoje, Lenkijoje ir Indijoje. 2017m. bendrovės „Fortum“ pardavimai siekė 4,5mlrd. eurų. „Fortum“ korporacijoje dirba apie 9000 žmonių. Kompanijos akcijos kotiruojamos NASDAQ OMX Helsinkio vertybinių popierių biržoje.

„Fortum“ Lietuvoje priklauso UAB „Fortum Heat Lietuva“, kuri valdo įmones UAB „Fortum Klaipėda“ (95%), UAB „Fortum Joniškio energija“ (66,2%) ir UAB „Fortum Švenčionių energija“ (50%). Taip pat įmonei priklauso 19,64% AB „Klaipėdos energija“ akcijų ir 49% UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ akcijų.

Daugiau informacijos- www.fortum.lt.

Kontaktams: Andrius Kasparavičius, atstovas spaudai, tel. +37069817740, andrius@koko.lt.