„Fortum Klaipėda“ gegužės mėnesiui pasiūlė žemiausią šilumos kainą

Fortum Klaipėda

Iš trijų didžiųjų šilumos gamintojų Klaipėdoje – gegužės mėnesį šilumą tieks tik žemiausią kainą pasiūliusi „Fortum Klaipėda“.

Remiantis kovo 19d. įvykusio šilumos supirkimo Klaipėdos miesto šilumos tiekimo sistemai aukciono rezultatais, „Fortum Klaipėda“ gegužės mėnesiui pasiūlė šilumos energiją už 0,77ct/kWh. Tai žemiausia kaina tarp trijų didžiųjų šilumos gamintojų Klaipėdoje (kitų dviejų šilumos gamintojų siūlytos kainos– 0,79ct/kWh ir 1,85ct/kWh) ir 76% mažesnė nei nustatyta VKEKK. „Fortum Klaipėda“ gegužės mėnesį planuoja Klaipėdai tiekti iki 26697 MWh arba 92% Klaipėdos centralizuotam šilumos tinklui reikalingos šilumos.

Žemiausios kainos tarp konkurentų

Įsigaliojus naujai šilumos pirkimo tvarkai „Fortum Klaipėda“ š. m. kovo mėnesiui pasiūlė šilumos energiją už 3,15ct/kWh., tai buvo žemiausia kaina tarp trijų didžiųjų šilumos gamintojų Klaipėdoje ir 26% mažesnė nei nustatyta VKEKK. Tuo tarpu balandžio mėnesiui įmonė pasiūlė šilumos energiją už 1,49ct/kWh., tai taip pat buvo žemiausia kaina tarp trijų didžiųjų šilumos gamintojų Klaipėdoje (kitų dviejų gamintojų kainos– 2,49ct/kWh ir 3,42ct/kWh) ir 59% mažesnė nei nustatyta VKEKK.

„Fortum“ – didžiausias šilumos gamintojas Klaipėdos mieste

Fortum Klaipėda“ termofikacinė jėgainė, naudodama nepavojingas komunalines ir pramonės atliekas kaip kurą, gamina Klaipėdos miestui reikalingą šilumos energiją. 2017-2018 m. šildymo sezono duomenimis (spalio-balandžio mėn.) miesto šilumos poreikis siekė 683 325 MWh, „Fortum Klaipėda“ pardavė 327 938 MWh (48%). Šių metų šildymo sezono metu poreikis mieste buvo 649 870 MWh, iš kurių net 346 115 MWh įsigyta iš „Fortum Klaipėda“ jėgainės, tai sudarė 53% visos šilumos kiekio.

Nauja šilumos energijos supirkimo tvarka – naudinga vartotojams

Pasak UAB „Fortum Klaipėda“ direktoriaus Tomo Eikino, šilumos energijos kainos, kurios pradės galioti pasibaigus šildymo sezonui, įrodo, jog lygiavertė konkurencija tarp šilumos gamintojų užtikrina naudą vartotojui – vartotojas perka šilumos energiją iš pigiausiai ją galinčio pagaminti šilumos energijos gamintojo. „Neabejoju, jog ši teigiama tendencija šilumos kainos atžvilgiu tęsis visus metus. Šių metų pradžioje įsigaliojusi nauja šilumos energijos supirkimo tvarka turėtų galioti ir tolimesnėje ateityje", – teigia Tomas Eikinas.

Kitas kainų aukcionas vyks balandžio mėnesį. Jo metu bus nustatytos šilumos kainos birželio mėnesiui.

* * *

„Fortum“ yra pirmaujanti švarios energijos įmonė, tiekianti elektros energiją ir šildymo bei vėsinimo paslaugas, taip pat išmaniuosius sprendimus, didinančius išteklių vartojimo efektyvumą. „Fortum“ veiklą vykdo Šiaurės ir Baltijos šalyse, Rusijoje, Lenkijoje ir Indijoje. 2017 m. bendrovės „Fortum“ pardavimai siekė 4,5 mlrd. eurų. „Fortum“ korporacijoje dirba apie 9000 žmonių. Kompanijos akcijos kotiruojamos Nasdaq Helsinkio vertybinių popierių biržoje.

„Fortum“ Lietuvoje priklauso UAB „Fortum Heat Lietuva“, kuri valdo įmones UAB „Fortum Klaipėda“ (95%), UAB „Fortum Joniškio energija“ (66,2%) ir UAB „Fortum Švenčionių energija“ (50%). Taip pat įmonei priklauso 19,64% AB „Klaipėdos energija“ akcijų ir 49% UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ akcijų.

Daugiau informacijos – www.fortum.lt

Kontaktams: Andrius Kasparavičius, atstovas spaudai, tel. +37069817740, andrius.kasparavicius@partners.fortum.com