„Fortum Klaipėda“ šilumos kaina- 6% žemesnė nei vidutinė

Apibendrinus praėjusio šildymo sezono, kuris prasidėjo 2018m. spalio mėnesį ir baigėsi šių metų balandžio mėnesį, rezultatus, paaiškėjo, kad didmeninė šilumos kaina Klaipėdoje augo 25% lyginant su 2017-2018 m. šildymo sezonu. Tuo tarpu UAB „Fortum Klaipėda“ šilumos kaina, lyginant šiuos du šildymo sezonus, augo tik 7%. 

Šių metų šildymo sezono metu UAB „Fortum Klaipėda“ šilumą siūlė vidutiniškai už 2,77ct/kWh, o vidutinė rinkos kaina siekė 2,96ct/kWh, tad UAB „Fortum Klaipėda“ kaina buvo 6% žemesnė nei vidutinė.                                                                

UAB „Fortum Klaipėda“ termofikacinė jėgainė, naudodama nepavojingas komunalines ir pramonės atliekas kaip kurą, gamina Klaipėdos miestui reikalingą šilumos energiją. 2017-2018m. šildymo sezono duomenimis (spalio-balandžio mėn.) miesto šilumos poreikis siekė 683 325 MWh, UAB „Fortum Klaipėda“ pardavė 327 938 MWh (48%). Šių metų šildymo sezono metu poreikis mieste buvo 665 006 MWh, iš kurių 340 622 MWh įsigyta iš UAB „Fortum Klaipėda“ jėgainės. Tai sudarė 52% visos šilumos kiekio.

* * *

„Fortum“ yra pirmaujanti švarios energijos įmonė, tiekianti elektros energiją ir šildymo bei vėsinimo paslaugas, taip pat išmaniuosius sprendimus, didinančius išteklių vartojimo efektyvumą. „Fortum“ veiklą vykdo Šiaurės ir Baltijos šalyse, Rusijoje, Lenkijoje ir Indijoje. 2017 m. bendrovės „Fortum“ pardavimai siekė 4,5 mlrd. eurų. „Fortum“ korporacijoje dirba apie 9000 žmonių. Kompanijos akcijos kotiruojamos Nasdaq Helsinkio vertybinių popierių biržoje.

„Fortum“ Lietuvoje priklauso UAB „Fortum Heat Lietuva“, kuri valdo įmones UAB „Fortum Klaipėda“ (95%), UAB „Fortum Joniškio energija“ (66,2%) ir UAB „Fortum Švenčionių energija“ (50%). Taip pat įmonei priklauso 19,64% AB „Klaipėdos energija“ akcijų ir 49% UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ akcijų.

Daugiau informacijos – www.fortum.lt

Kontaktams: Andrius Kasparavičius, atstovas spaudai, tel. +37069817740, andrius.kasparavicius@partners.fortum.com