Naujasis „Fortum“ akumuliatorių kompleksas padidins atsinaujinančios energijos talpą

Inovatyvus „Fortum“ sprendimas sujungti hidroelektrinės galią su stambiu ličio jonų akumuliatorių kompleksu leido bendrovei padidinti jai priklausančios Forshuvud hidroelektrinės galią. Šis inovatyvus sprendimas reiškia, kad formuojant būsimą atsinaujinančios energijos sistemą, Šiaurės šalyse hidroelektrinės tampa netgi dar labiau patikimu ir galingesniu šaltiniu. Be to, akumuliatoriai padės sumažinti elektros tinklo trikdžių riziką ir sulėtins hidroelektrinės įrangos nusidėvėjimo procesus.

Akumuliatorių kompleksas, apie kurio įrengimą „Fortum“ jau skelbė anksčiau, atiduotas eksploatuoti netoli Borlengo ir Dalelveno miestų (Dalarnos lėnas, Švedija) veikiančioje Forshuvud hidroelektrinėje. Elektros tinkle toks akumuliatorių kompleksas pirmą kartą bus panaudotas palaikyti hidroenergijos lygį ir pagerinti reguliuojančiąją galią. Jėgainėje sumontuoto ličio jonų akumuliatorių komplekso bendroji talpa siekia 6,2 MWh, o didžiausia atiduodamoji galia – 5 MW.

Šiaurės šalyse hidroenergija yra atsinaujinančios energijos sistemos pagrindas. Norvegijoje hidroelektrinėse pagaminama 96 proc. visos energijos, o Švedijoje – apie 50 proc.

Tuo pačiu metu Šiaurės šalyse vis dažniau naudojami ir kiti atsinaujinančios energijos šaltiniai. Švedija, kuri dabar rengia savo energetikos sistemos pertvarką, priėmė plataus masto politinį susitarimą, kuriame nustatytas tikslas, jog 2040 m. 100 proc. energijos turi būti pagaminama iš atsinaujinančių šaltinių. Be to, susitarime nustatyta, kad būtina padidinti Švedijoje pagaminamos energijos perdavimo į kaimynines šalis pajėgumus.

„Tas faktas, kad Šiaurės šalių energetikos sistemoje turi būti pakankami gerai funkcionuojančio ir tikslaus reguliavimo pajėgumai, reiškia, jog naujasis akumuliatorių kompleksas padidins Šiaurės šalių energijos sistemos reguliuojančiąją galią. O tuo pačiu metu mes patobulinome jau veiksiantį ekologiškos ir tvarios energijos šaltinį,“ – teigia „Fortum“ verslo plėtros vadovas Tatu Kulla.

Akumuliatorių kompleksas leis greičiau padidinti arba sumažinti elektros tinklo dažnius ir per kelias sekundes pakeisti galią bei išlyginti vis dažniau atsirandančius elektros energijos gamybos svyravimus, kuriuos sukelia, pavyzdžiui, vėjo jėgainės. Akumuliatorių kompleksas leis geriau panaudoti ir sustiprinti hidroelektrinės, kaip reguliuojančiosios jėgainės, vaidmenį ir veiksmingiau išnaudoti galios reguliavimo galimybes, kurios ir yra vienas iš pagrindinių hidroelektrinės privalumų.

Dėl staigių galios pokyčių greičiau nusidėvi mechaninė dalis ir todėl sutrumpėja hidroelektrinių laukiama eksploatavimo trukmė. Akumuliatorius leis sumažinti hidroelektrinės turbinų ir generatorių nusidėvėjimą, kuris paprastai atsiranda dėl staigių galios pokyčių.

„Tai – unikalus sprendimas, kuris leidžia užtikrinti saugesnį ir tvaresnį elektros energijos tiekimą. „Fortum“ visada siekia investuoti į tokias inovacijas, kurios sustiprina mūsų hidroelektrines ir stiprina žaliąją energetiką. Šį projektą mes dar atskirai įvertinsime ir pirmiausia sieksime, kad toks sprendimas būtų įdiegtas ir kitose Švedijos elektrinėse,“ – komentuodamas įvykį, pasakė viceprezidentas hidroenergetikos klausimais Toni Kekkinen.

Pavasarį atlikto akumuliatoriaus išbandymo rezultatai parodė, kad jo atsakas į dažnių pasikeitimus atitinka reikiamus greičio ir patvarumo parametrus.

Forshuvud hidroelektrinėje įdiegtas sprendimas parengtas remiantis pasiteisinusia koncepcija, kurią prieš dvejus metus bendrovė išbandė Järvenpää (Suomija) kogeneracinėje jėgainėje. Į šį projektą investuota maždaug 3 mln. eurų.

* * *

„Fortum“ yra pirmaujanti švarios energijos įmonė, tiekianti elektros energiją ir šildymo bei vėsinimo paslaugas, taip pat išmaniuosius sprendimus, didinančius išteklių vartojimo efektyvumą. „Fortum“ veiklą vykdo Šiaurės ir Baltijos šalyse, Rusijoje, Lenkijoje ir Indijoje. 2017 m. bendrovės „Fortum“ pardavimai siekė 4,5 mlrd. eurų. „Fortum“ korporacijoje dirba apie 9000 žmonių. Kompanijos akcijos kotiruojamos Nasdaq Helsinkio vertybinių popierių biržoje.

„Fortum“ Lietuvoje priklauso UAB „Fortum Heat Lietuva“, kuri valdo įmones UAB „Fortum Klaipėda“ (95%), UAB „Fortum Joniškio energija“ (66,2%) ir UAB „Fortum Švenčionių energija“ (50%). Taip pat įmonei priklauso 19,64% AB „Klaipėdos energija“ akcijų ir 49% UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ akcijų.

Daugiau informacijos – www.fortum.lt

Kontaktams: Andrius Kasparavičius, atstovas spaudai, tel. +37069817740, andrius.kasparavicius@partners.fortum.com