„Fortum Klaipėda“ direktorius palieka pareigas

UAB „Fortum Klaipėda“ direktorius Tomas Eikinas apsisprendė palikti įmonę ir ieškoti naujų galimybių bei profesinių iššūkių. Nuo šiandien laikinai įmonės direktoriaus pareigas eina UAB „Fortum Klaipėda“ valdybos narys Fiodor Kozliuk.

„Fortum“ vertina Tomo Eikino kvalifikaciją, patirtį ir indėlį plėtojant Lietuvoje unikalios įmonės veiklą, bet supranta ir norą siekti naujų iššūkių profesinėje veikloje.

Tomas Eikinas UAB „Fortum Klaipėda“ pradėjo dirbti 2011 m. spalio 3 d. technikos direktoriumi, o 2016 m. sausio 30 d. tapo įmonės direktoriumi.

UAB „Fortum Klaipėda“ eksploatuoja vienintelę Lietuvoje nepavojingomis komunalinėmis ir pramoninėmis atliekomis kūrenamą kogeneracinę jėgainę.

* * *

„Fortum“ yra pirmaujanti švarios energijos įmonė, tiekianti elektros energiją ir šildymo bei vėsinimo paslaugas, taip pat išmaniuosius sprendimus, didinančius išteklių vartojimo efektyvumą. Norime paraginti savo klientus ir visuomenę prisidėti prie švaresnio pasaulio kūrimo. Mums dirba maždaug 8000 specialistų Šiaurės Europos ir Baltijos šalyse, Rusijoje, Lenkijoje ir Indijoje. 2018 metais mūsų pardavimo apimtys pasiekė 5,2 milijardo eurų, 57 % elektros gaminama neišskiriant į aplinką CO2. „Fortum“ akcijos kotiruojamos „Nasdaq“ Helsinkio vertybinių popierių biržoje.  

„Fortum“ Lietuvoje priklauso UAB „Fortum Heat Lietuva“, kuri valdo įmones UAB „Fortum Klaipėda“ (95%), UAB „Fortum Joniškio energija“ (66,2%) ir UAB „Fortum Švenčionių energija“ (50%). Taip pat įmonei priklauso 19,64% AB „Klaipėdos energija“ akcijų ir 49% UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ akcijų.

Daugiau informacijos – www.fortum.lt

Kontaktams: Andrius Kasparavičius, atstovas spaudai, tel. +37069817740, andrius.kasparavicius@partners.fortum.com