Jelgavos biomasės kogeneracinėje jėgainėje Latvijoje pradėtas eksploatuoti šilumos akumuliatorius

Lapkričio pradžioje Latvijoje esančioje Jelgavos biomasės kogeneracinėje jėgainėje, iš kurios centralizuota šiluma tiekiama Jelgavos gyventojams ir įmonėms, pradėtas eksploatuoti šilumos akumuliatorius. Naujasis šilumos kaupimo įrenginys padės taupyti pirminius energijos šaltinius (medienos drožles), didinti kogeneracinės jėgainės efektyvumą, optimizuoti šilumos ir elektros gamybą pagal rinkos poreikį ir dar labiau sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą iš energijos gamybos įrenginių. Be to, šilumos akumuliatorius padidins centralizuoto šilumos tiekimo sistemos saugumą ir šilumos tiekimo klientams tęstinumą, kadangi jis gali būti naudojamas kaip atsarginis energijos šaltinis šilumos tinklui nuotėkio atveju.

Naujasis šilumos akumuliatorius – tai didžiulė 5 000 m3 šilumos akumuliacinė talpa, kuri kaups pagamintą šilumos energiją tam, kad ją būtų galima panaudoti maksimalaus šilumos poreikio valandomis, dažniausiai naktimis šildymo sezono metu, kuomet šilumos energijos paklausa labai didelė, o elektros ima trūkti. Tokiu būdu mažės šilumos gamyba kogeneraciniu režimu nakties valandomis, o dalis reikalingos šilumos bus imama iš šilumos kaupimo talpos. Taigi kogeneracinė jėgainė veiks patikimai, stabiliu pajėgumu, bus užtikrintas efektyvesnis jėgainės darbas ir taupomi pirminiai energijos šaltiniai. Šilumos akumuliatorius yra visiškai integruotas į Jelgavos miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemą, jo veikimu rūpinasi kogeneracinės jėgainės dispečerinėje dirbantys operatoriai.  

2018 m. rugpjūčio 14 d. Fortum Latvia Ltd. pasirašė sutartį su Centrine finansų ir sutarčių agentūra (CFLA) dėl Europos Sąjungos fondo projekto Nr. 4.3.1.0/18/A/025 „Šilumos kaupimo įrenginio statyba Jelgavoje“ įgyvendinimo. Projekto statybos kaina yra apie 1,4 mln. EUR. Numatoma, kad ES bendrasis finansavimas sieks 429 138 EUR. Statybos darbai prasidėjo 2019 m. vasarį.

* * *

„Fortum“ yra pirmaujanti švarios energijos įmonė, tiekianti elektros energiją ir šildymo bei vėsinimo paslaugas, taip pat išmaniuosius sprendimus, didinančius išteklių vartojimo efektyvumą. Norime paraginti savo klientus ir visuomenę prisidėti prie švaresnio pasaulio kūrimo. Mums dirba maždaug 8000 specialistų Šiaurės Europos ir Baltijos šalyse, Rusijoje, Lenkijoje ir Indijoje. 2018 metais mūsų pardavimo apimtys pasiekė 5,2 milijardo eurų, 57 % elektros gaminama neišskiriant į aplinką CO2. „Fortum“ akcijos kotiruojamos „Nasdaq“ Helsinkio vertybinių popierių biržoje.  

„Fortum“ Lietuvoje priklauso UAB „Fortum Heat Lietuva“, kuri valdo įmones UAB „Fortum Klaipėda“ (95%), UAB „Fortum Joniškio energija“ (66,2%) ir UAB „Fortum Švenčionių energija“ (50%). Taip pat įmonei priklauso 19,64% AB „Klaipėdos energija“ akcijų ir 49% UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ akcijų.

Daugiau informacijos – www.fortum.lt

Kontaktams: Andrius Kasparavičius, atstovas spaudai, tel. +37069817740, andrius.kasparavicius@partners.fortum.com