„Fortum“ 2020 m. pavasarį uždarys savo paskutinį anglimi kūrenamą katilą Stokholme

Pasibaigus šildymo sezonui 2020 m. pavasarį, „Fortum“ „Stockholm Exergi“ uždarys savo paskutinį anglimi kūrenamą elektros ir šilumos gamybos katilą „Värtaverket“ jėgainėje Stokholme ir sieks, kad centralizuoto šilumos tiekimo sistema mažintų anglies dioksido poveikį. Tai įvyks dviem metais anksčiau, nei planuota iš pradžių.

2016 metais „Stockholm Exergi“ didžiąją dalį „Värtavärket“ jėgainėje naudojamos anglies pakeitė biokuru. Dabar įmonė nagrinėja galimybę naudoti jėgainėje anglies dioksido surinkimo sistemą (angl. carbon capture system, CCS), kuri leistų jai mažinti anglies dioksido poveikį. Šiuo metu vykdomas bandomasis projektas rodo, kad bioenergetinė CCS yra rentabili alternatyva siekiant mažinti išmetamą anglies dioksido kiekį. Surinktą anglies dioksidą galima neribotai saugoti, pvz., jūros dugno uolienų dariniuose, naudoti pramonės procesuose ar net šiltnamiuose. „Fortum“ bando CCS technologiją ir Osle, bendrojoje įmonėje „Fortum Oslo Varme“. Ir Stokholmo, ir Olso projektai yra iniciatyvos „Northern Lights“, kuri tiria galimybes saugoti anglies dioksidą Šiaurės jūros pamatinėse uolienose, partneriai.

„Stockholm Exergi“ – tai energetikos įmonė, įsikūrusi Stokholme, Švedijoje, ir priklausanti Stokholmo miestui bei „Fortum“. „Stockholm Exergi“ tiekia šilumą daugiau nei 800 000 klientų. Be to, centralizuotai jos tiekiama vėsuma naudojama daugiau nei 400 ligoninių, duomenų centrų ir įmonių.

* * *

„Fortum“ yra pirmaujanti švarios energijos įmonė, gaminanti ir tiekianti elektros energiją ir teikianti šildymo bei vėsinimo paslaugas, taip pat išmaniuosius sprendimus, didinančius išteklių vartojimo efektyvumą. „Fortum“ kviečia savo klientus ir visuomenę prisidėti prie švaresnio pasaulio kūrimo. Įmonėje dirba daugiau nei 8000 specialistų Šiaurės Europos ir Baltijos šalyse, Rusijoje, Lenkijoje ir Indijoje. 2018 metais „Fortum“ pardavimo apimtys pasiekė 5,2 milijardo eurų, o 57 % elektros gaminama neišskiriant į aplinką CO2. „Fortum“ akcijos kotiruojamos „Nasdaq“ Helsinkio vertybinių popierių biržoje.  

„Fortum“ Lietuvoje priklauso UAB „Fortum Heat Lietuva“, kuri valdo įmones UAB „Fortum Klaipėda“ (95%), UAB „Fortum Joniškio energija“ (66,2%) ir UAB „Fortum Švenčionių energija“ (50%). Taip pat įmonei priklauso 19,64% AB „Klaipėdos energija“ akcijų ir 49% UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ akcijų.

Daugiau informacijos – www.fortum.lt

Kontaktams: Andrius Kasparavičius, atstovas spaudai, tel. +37069817740, andrius.kasparavicius@partners.fortum.com