„Fortum Klaipėda“ pradeda tvarkyti perdirbimui netinkamas pakuotes

Praėjusios savaitės pabaigoje UAB „Ekobazė“ į UAB „Fortum Klaipėda“ atvežė pirmąją 22,68 tonų netinkamų perdirbti pakuočių partiją, kuri buvo sutvarkyta ir panaudota energijai gauti.

Aplinkos apsaugos agentūra balandžio mėnesį įmonę UAB „Fortum Klaipėda“ įtraukė į atliekų tvarkytojų, turinčių teisę tvarkyti pakuotes, sąrašą. Įmonė atitinka visus keliamus reikalavimus ir galės R1 būdu (naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti) tvarkyti plastikines, PET (polietileno tereftalatas), popierines ir kartonines, kombinuotas (vyraujanti medžiaga popierius), kombinuotas (vyraujanti medžiaga kita), medines ir kitas pakuotes.

Pasak UAB „Fortum Klaipėda“ direktoriaus Donato Petronio, dalis pakuočių nebegali būti perdirbamos ir vienintelis būdas joms tinkamai sutvarkyti- paversti jas energija. „Mūsų įmonės technologijos užtikrina saugų ir švarų netinkamų perdirbti pakuočių sutvarkymą- vietoje to kad šios pakuotės keliautų į sąvartyną, jos yra naudingai panaudojamos energijai gauti“, – teigia D. Petronis.

Nuo 2013m. veikianti „Fortum Klaipėda“ jėgainė atliekas naudoja šilumai ir elektrai gauti. Atliekos į jėgainę patenka po antrinio rūšiavimo. Didžiausią dalį atliekų sudaro minkštas plastikas (20%), audiniai (19%) bei popierius ir kartonas (14%). Vidutiniškai pusę visų atliekų sudaro bioskaidi dalis. Vidutiniškai per metus jėgainė sudegina apie 255 tūkstančius tonų kuro.

Didžioji dalis pakuočių atliekų susidaro gyventojų komunalinių atliekų sraute, šių pakuočių atliekų sutvarkymą privalo finansuoti pakuočių atliekų tvarkymo organizacijos. UAB „Fortum Klaipėda“ yra sudariusi sutartį su atliekų surinkėja ir rūšiuotoja  UAB „Ekobazė“, kuri surenka pakuočių atliekas, jas išrūšiuoja ir netinkamas tolimesniam perdirbimui tiekia į jėgainę.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – LRV) nutarimas Nr. 1168 „Dėl apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduočių patvirtinimo“ nustato pakuočių atliekų tvarkymo užduotis, kurių prioritetas- perdirbimas.  Šiuo LRV nutarimu leidžiama R1 būdu sutvarkyti iki 13% plastikinių  pakuočių, netinkančių tolimesniam perdirbimu.

* * *

„Fortum“ yra pirmaujanti švarios energijos įmonė, gaminanti ir tiekianti elektros energiją ir teikianti šildymo bei vėsinimo paslaugas, taip pat išmaniuosius sprendimus, didinančius išteklių vartojimo efektyvumą. „Fortum“ kviečia savo klientus ir visuomenę prisidėti prie švaresnio pasaulio kūrimo. Įmonėje dirba daugiau nei 8000 specialistų Šiaurės Europos ir Baltijos šalyse, Rusijoje, Lenkijoje ir Indijoje. 2018 metais „Fortum“ pardavimo apimtys pasiekė 5,2 milijardo eurų, o 57 % elektros gaminama neišskiriant į aplinką CO2. „Fortum“ akcijos kotiruojamos „Nasdaq“ Helsinkio vertybinių popierių biržoje. 

„Fortum“ Lietuvoje priklauso UAB „Fortum Heat Lietuva“, kuri valdo įmones UAB „Fortum Klaipėda“ (95%), UAB „Fortum Joniškio energija“ (66,2%) ir UAB „Fortum Švenčionių energija“ (50%). Taip pat įmonei priklauso 19,64% AB „Klaipėdos energija“ akcijų ir 49% UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ akcijų.

Daugiau informacijos – www.fortum.lt

Kontaktams: Andrius Kasparavičius, atstovas spaudai, tel. +37069817740, andrius.kasparavicius@partners.fortum.com