„Fortum“ svarsto savo nuosavybės dalies „Stockholm Exergi“ strateginius variantus

Atsižvelgusi į savo strategiją ir tęsdama verslo portfelio peržiūrą, „Fortum“ nusprendė įvertinti jai priklausančio 50 proc. akcijų paketo bendrovėje „Stockholm Exergi Holding AB (publ)“, kuri teikia centralizuoto šilumos tiekimo ir vėsinimo paslaugas Stokholme (Švedija), strateginius variantus, įskaitant ir galimą pardavimą. Vertinimo metu šiuo klausimu „Fortum“ surengė diskusijas ir su Stokholmo miestu, kuriam priklauso kiti 50 proc. „Stockholm Exergi“ akcijų.

Nuo 2002 m. „Fortum“ kartu su Stokholmo miestu buvo „Stockholm Exergi“ bendrasavininkė ir per tą laiką energijos gamybą plėtojo nuolat didindama gamybos iš atsinaujinančių bei perdirbamų energijos išteklių dalį. Šiuo metu didžiąją dalį energijos „Stockholm Exergi“ pagamina nenaudodama iškastinio kuro ir yra užsibrėžusi ambicingą tikslą 2025 m. tapti bendrove, kurios veikla būtų palanki klimatui. 2014 m. „Stockholm Exergi“ tapo savarankiška įmone ir turi savo valdymo organus, o „Fortum“ yra atstovaujama tik „Stockholm Exergi“ direktorių valdyboje.

2019 m. „Stockholm Exergi“ pardavė 8,5 TWh šiluminės ir vėsinimo energijos bei 1,4 TWh elektros energijos. EBITDA siekė 2,8 mlrd. Švedijos kronų. „Fortum“ apskaitoje „Stockholm Exergi“ yra priskiriama bendroms įmonėms ir apskaitoma taikant nuosavybės metodą. Į 2019 m. finansinėse atskaitose rodomą „pelno dalį iš asocijuotųjų ir bendrų įmonių“ „Fortum“ įtraukė iš „Stockholm Exergi“ gautus 24 mln. EUR, įskaitant -22 mln. EUR „Fortum“ tenkančią vertės sumažėjimo, susijusio su „Stockholm Exergi“ paskutinės anglimi kūrenamos elektrinės uždarymu pirma laiko, dalį.

Kol kas nėra aišku, ar vertinimas baigsis sprendimu atlikti kokius nors sandorius. Jei taip, „Fortum“ atitinkamai informuos rinką.

2020 m. vasario mėn. „Fortum“ paskelbė apie centralizuoto šilumos tiekimo ir vėsinimo verslo Lenkijoje, Baltijos šalyse ir Järvenpää mieste Suomijoje strateginę peržiūrą. 2020 m. liepos mėn. „Fortum“ sutarė parduoti centralizuoto šilumos tiekimo verslą Järvenpää mieste Suomijoje ir dabar toliau tęsia „Fortum“ centralizuoto šilumos tiekimo veiklos Lenkijoje bei Baltijos šalyse peržiūrą.

* * *

„Fortum“ yra Europos energetikos įmonė, veikianti daugiau kaip 40 šalių. Savo klientams tiekiame elektrą, dujas, šilumą ir šaltį, taip pat išmaniuosius sprendimus, didinančius išteklių vartojimo efektyvumą. Kviečiame savo klientus ir visuomenę prisidėti prie švaresnio pasaulio kūrimo. Kartu su dukterine įmone „Uniper“ esame trečia pagal dydį elektros energijos be CO2 gamintoja Europoje. Pas mus dirba 19000 profesionalų, o mūsų apyvarta siekia 69 milijardus eurų. Esame kompetentingi ir turintys išteklių augti bei judėti į priekį transformuojant energetikos sektorių. „Fortum“ akcijos kotiruojamos „Nasdaq“ Helsinkio vertybinių popierių biržoje, o „Uniper“ akcijos – Frankfurto vertybinių popierių biržoje. www.fortum.com      

„Fortum“ Lietuvoje priklauso UAB „Fortum Heat Lietuva“, kuri valdo įmones UAB „Fortum Klaipėda“ (95%), UAB „Fortum Joniškio energija“ (66,2%) ir UAB „Fortum Švenčionių energija“ (50%). Taip pat įmonei priklauso 19,64% AB „Klaipėdos energija“ akcijų ir 49% UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ akcijų.

Daugiau informacijos – www.fortum.lt

Kontaktams: Andrius Kasparavičius, atstovas spaudai, tel. +37069817740, andrius.kasparavicius@partners.fortum.com