Poveikio aplinkai vertinimo programa

Dėl klimato kaitos ir perėjimo prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančios energijos sistemos, patikima, švari ir be išmetamųjų teršalų pagaminta elektros energija tampa vis svarbesnė. Mes, „Fortum“, remdamiesi savo vizija, norime ir ateityje skatinti vystymąsi švaresnio pasaulio link.

Šiuo metu „Fortum“ vertina galimybę pratęsti Lovysos atominės elektrinės komercinę veiklą ne daugiau kaip 20 metų po dabartinės veiklos licencijos galiojimo pabaigos. Vėliau „Fortum“ priims sprendimą dėl galimo atominės elektrinės veiklos pratęsimo ir naujų veiklos licencijų paraiškų teikimo. Kitas variantas – kai dabartinės elektrinės veiklos licencijos baigs galioti, pradėti eksploatavimo nutraukimo etapą.

„Fortum“ įmonė taip įsitikinusi, kad naujomis sąlygomis taip pat bus ilgai reikalinga branduolinė energija. Branduolinė energija, kuri neišmeta į atmosferą anglies dioksido ir nėra priklausoma nuo oro sąlygų, kartu su atsinaujinančia energija padeda patenkinti šiandienos energijos poreikį ir sušvelninti klimato pokyčius.

Lovysos atominė elektrinė jau daugiau kaip 40 metų gamina švarią elektros energiją, tad mes jau seniai esame atsakingi branduolinės energijos gamintojai. Mūsų veiklos poveikis ir teikiama pridėtinė vertė stebimi vietos, regiono ir pasaulio mastu. Lovysos elektrinės aplinkosaugos darbai valdomi pagal ISO 14001 sertifikuotą aplinkos vadybos sistemą. Nuolat stengiamės sumažinti savo veiklos poveikį aplinkai, taikydami geriausią praktiką ir technologijas.

Environmental Impact Assessment Programme

Skaitykite daugiau anglų kalba

Susisiekite su mūsų ekspertais