„Fortum“ plečia elektromobilių akumuliatorių perdirbimo pajėgumus ir atidaro naują mechaninio apdorojimo gamyklą Suomijoje

Vykdydama Suomijoje priimtą nacionalinę akumuliatorių perdirbimo strategiją, bendrovė „Fortum“ paskelbė apie savo planus toliau plėtoti akumuliatorių perdirbimo veiklos sritį. 2021 m. vasario mėn. numatoma paleisti veikti naują akumuliatorių mechaninio perdirbimo gamyklą Ikalinene (Suomija). Naujoji gamykla, kurioje dirbs apie 20 žmonių, papildys „Fortum“ hidrometalurgijos bandomąją gamyklą Harjavaltoje (Suomija), kurios pajėgumai jau šiandien leidžia veikti pramoniniu mastu. 
 Augant elektromobilių gamybos tempams, visame pasaulyje didės tvarių žaliavų, kurios naudojamos elektromobilių akumuliatorių gamybai, o ypač – vertingų metalų ir cheminių elementų, pavyzdžiui, ličio, nikelio, kobalto ir mangano, poreikis. Be to, ES direktyvos, kurią neseniai pasiūlyta priimti, projekte numatoma reikalauti, kad valstybės narės priimtų didesnius panaudotų akumuliatorių surinkimo tikslus, siektų regeneruoti daugiau vertingų metalų ir efektyviau panaudoti perdirbtas žaliavas naujuose akumuliatoriuose. 


Europoje pirmaujanti energetikos bendrovė „Fortum“ yra įsipareigojusi į aplinkos taršos mažinimo užduočių įgyvendinimo procesą įtraukti ir savo klientus bei plačiąją visuomenę, tuo tikslu sudarydama tinkamas sąlygas mažinti anglies dioksido emisijas. Numatoma, kad siekdamos užtikrinti neutralų poveikį aplinkai anglies dioksido aspektu, visuomenės ateityje pereis prie akumuliatorių technologijų. Bendrovė „Fortum“ jau keletą metų dalyvauja kuriant naujus ir vis efektyvesnius ličio jonų akumuliatorių viso gyvavimo ciklo optimizavimo būdus, o per keletą ateinančių metų numato pailginti akumuliatorių eksploatavimo trukmę. Todėl vienas iš „Fortum“ strateginių prioritetų – partnerystė su pramonės ir infrastruktūros partneriais. 


„Naujoji gamykla Ikalinene leis ne tik panaudoti dabartinius mūsų perdirbimo pajėgumus Suomijoje, bet ir sudarys galimybę per metus perdirbti apie 3 000 tonų panaudotų akumuliatorių, arba apie 10 000 senų elektromobilių akumuliatorių,“ – pabrėžė „Fortum“ akumuliatorių verslo linijos vadovas Tero Holländer. „Mūsų tikslas – per keletą ateinančių mėnesių ir metų nenukrypstamai didinti šiuos pajėgumus ir taip padėti sumažinti žaliavų stygių, su kuriuo susiduria elektrinių transporto priemonių gamybą plėtojanti automobilių pramonė. Perdirbtų ir tvarių žaliavų akumuliatoriams tiekimas bus labai naudingas ne tik mūsų partneriams bei klientams, bet ir Suomijos akumuliatorių pramonei, kuri yra puikiai pasirengusi imtis lyderio vaidmens elektromobilių akumuliatorių tiekimo grandinėje.“ 2019 m. pasaulinės ličio jonų akumuliatorių perdirbimo rinkos vertė siekė apie 1,3 mlrd. EUR, tačiau laukiama, kada per keletą ateinančių metų jos vertė staigiai išaugs ir sieks daugiau kaip 20 mlrd. EUR. Tarptautinė energetikos agentūra prognozuoja, jog elektrinių transporto priemonių skaičius keliuose išaugs nuo 3 mln. šiandien iki 125 mln. 2030 m. Daugelis šiuo metu veikiančių operatorių, kurie išgauna metalus iš panaudotų žaliavų, dažniausiai akumuliatorius tiesiog išlydo. Perdirbant tokiu būdu, ne tik regeneruojama mažiau metalų, bet ir labiau teršiama aplinka. Siekdama efektyviai ir saugiai perdirbti ličio jonų akumuliatorius bei užtikrinti mažiausią aplinkos taršą anglies dioksidu, „Fortum“ taiko kompleksinį procesą, kuriame panaudoti akumuliatoriai apdorojami mechaniniu ir hidrometalurgijos būdu. Toks procesas leidžia atgauti iki 95 proc. vertingų metalų, esančių akumuliatoriaus juodojoje masėje. 


Unikalus mechaninis perdirbimo procesas, kurį taiko „Fortum“, buvo optimizuotas taip, kad papildytų hidrometalurgijos procesą ir leistų iki minimumo sumažinti aplinkos taršos laipsnį bei kylančių dulkių kiekį. Šio proceso metu panaudoti akumuliatoriai pirmiausia yra susmulkinami. Atskyrus metalus, iš jų suformuojama juodoji masė, kuri pristatoma į „Fortum“ perdirbimo gamyklą Harjavaltoje. Būtent čia iš perdirbtų medžiagų hidrometalurgijos būdu ir pagaminamos naujos žaliavos, kurias galima naudoti naujų akumuliatorių gamyboje. 


* * * 


„Fortum“ yra Europos energetikos įmonė, veikianti daugiau kaip 40 šalių. Savo klientams tiekiame elektrą, dujas, šilumą ir šaltį, taip pat išmaniuosius sprendimus, didinančius išteklių vartojimo efektyvumą. Kviečiame savo klientus ir visuomenę prisidėti prie švaresnio pasaulio kūrimo. Kartu su dukterine įmone „Uniper“ esame trečia pagal dydį elektros energijos be CO2 gamintoja Europoje. Pas mus dirba 19000 profesionalų, o mūsų apyvarta siekia 69 milijardus eurų. Esame kompetentingi ir turintys išteklių augti bei judėti į priekį transformuojant energetikos sektorių. „Fortum“ akcijos kotiruojamos „Nasdaq“ Helsinkio vertybinių popierių biržoje, o „Uniper“ akcijos – Frankfurto vertybinių popierių biržoje. www.fortum.com

„Fortum“ Lietuvoje priklauso UAB „Fortum Heat Lietuva“, kuri valdo įmones UAB „Fortum Klaipėda“ (95%), UAB „Fortum Joniškio energija“ (66,2%) ir UAB „Fortum Švenčionių energija“ (50%). Taip pat įmonei priklauso 19,64% AB „Klaipėdos energija“ akcijų ir 49% UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ akcijų. 


Daugiau informacijos – www.fortum.lt 


Kontaktams: Andrius Kasparavičius, atstovas spaudai, tel. +37069817740, andrius.kasparavicius@partners.fortum.com