Kauno kogeneracinė jėgainė

UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“, panaudodama išrūšiuotas komunalines ir pramonines atliekas bei sausintą vandens dumblą, gamins šilumą ir elektrą. UAB „Fortum Heat Lietuva“ valdo 49% UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ akcijų.

Fortum Lietuvoje - Kauno kogeneracinė jėgainė

Apie įmonę

Kaune planuojama įrengti naują didelio efektyvumo atliekomis kūrenamą kogeneracinę jėgainę, kurios elektrinė galia sieks apie 24 MW, o šilumos gamybos galia apie 70 MW. Tokie pajėgumai leis racionaliai panaudoti apie 200 tūkst. tonų regione susidarančių komunalinių atliekų, likusių po rūšiavimo, ir pagaminti apie 500 GWh šilumos bei apie 170 GWh elektros energijos. Jėgainėje bus galima pagaminti apie 40 proc. Kauno miesto šilumos poreikio.

Bendros investicijos į projektą sudarys apie 140 milijonus eurų, projektas bus finansuojamas iš bendrovių nuosavo kapitalo, projektui siekiama pritraukti ES paramą ir bus naudojamos bankų paskolos.

Valstybės valdomai energetikos įmonių grupei „Lietuvos energijai“ priklauso 51 proc. jėgainę statančios įmonės akcijų, o „Fortum Heat Lietuva“ valdo 49 proc. akcijų.

Kauno kogeneracinės jėgainės projektą Vyriausybė 2015 m. gegužės 28 d. nutarimu pripažino valstybei svarbiu ekonomikos projektu.