Fortum Klaipėda

UAB „Fortum Klaipėda“, naudodama išrūšiuotas komunalines ir pramonines atliekas, gamina šilumą ir elektrą.

Priimamos atliekos

UAB „Fortum Klaipėda“ priima ir degina atliekas, kurių kodai nurodyti žemiau pateiktame sąraše:

 • 02 01 03 - augalų audinių atliekos: žemės ūkio, sodininkystės, akvakultūros, miškininkystės, medžioklės ir žūklės atliekos (nepavojingos);
 • 02 01 07 - miškininkystės atliekos: miško tvarkymo liekanos (nepavojingos);
 • 02 02 03 - vartoti ar perdirbti netinkamos medžiagos: mėsos, žuvies ir kito gyvūninės kilmės maisto gamybos ir perdirbimo atliekos (nepavojingos);
 • 03 01 01 - medžio žievės ir kamščiamedžio atliekos: medienos perdirbimo ir plokščių bei baldų gamybos atliekos (nepavojingos);
 • 03 01 05 - pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, nenurodyti 03 01 04: medienos perdirbimo ir plokščių bei baldų gamybos atliekos (nepavojingos);
 • 03 03 01 - medžio žievės ir medienos atliekos: medienos masės, popieriaus bei kartono gamybos ir perdirbimo atliekos (nepavojingos);
 • 03 03 07 - mechaniškai atskirtas popieriaus ir kartono atliekų virinimo brokas: medienos masės, popieriaus bei kartono gamybos ir perdirbimo atliekos (nepavojingos);
 • 03 03 08 - perdirbti skirto popieriaus ir kartono rūšiavimo atliekos: medienos masės, popieriaus bei kartono gamybos ir perdirbimo atliekos (nepavojingos);
 • 04 02 21 - neperdirbto tekstilės pluošto atliekos: tekstilės pramonės atliekos (nepavojingos);
 • 04 02 22 - perdirbto tekstilės pluošto atliekos: tekstilės pramonės atliekos (nepavojingos);
 • 07 02 12 - nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 02 11: nuotekų valymo dumblas (nepavojingos);
 • 07 05 14 - kietosios atliekos nenurodytos 07-05-13: medikamentų GMTN atliekos (nepavojingos);
 • 15 01 01 - popieriaus ir kartono pakuotės (nepavojingos);
 • 15 01 02 - plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės (nepavojingos);
 • 15 01 02 01 - PET pakuotės (nepavojingos);
 • 15 01 02 02 - kitos plastikinės pakuotės (nepavojingos);
 • 15 01 03 - medinės pakuotės (nepavojingos);
 • 15 01 05 - kombinuotos pakuotės (nepavojingos);
 • 15 01 05 01 - kombinuota pakuotė (vyraujanti medžiaga – popierius ir kartonas) (nepavojingos);
 • 15 01 05 02 - kita kombinuota pakuotė (nepavojingos);
 • 15 01 06 - mišrios pakuotės (nepavojingos);
 • 15 01 09 - pakuotės iš tekstilės (nepavojingos);
 • 15 02 03 - absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15 02 02: absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai (nepavojingos);
 • 16 01 22 - kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys eksploatuoti netinkamos įvairios paskirties transporto priemonės (įskaitant nesavaeiges mašinas) ir atliekos išardžius eksploatuoti netinkamas transporto priemones bei transporto priemonių aptarnavimo atliekos (nepavojingos);
 • 16 01 22 01 - vidaus degimo variklių įsiurbiamo oro filtrai (nepavojingos);
 • 16 01 22 02 - kitos kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys (nepavojingos);
 • 16 03 04 - neorganinės atliekos, nenurodytos 16 03 03: netinkamos naudoti gaminių partijos ir nenaudoti gaminiai (nepavojingos);
 • 16 03 06 - organinės atliekos, nenurodytos 16 03 05 netinkamos naudoti gaminių partijos ir nenaudoti gaminiai (nepavojingos);
 • 17 02 01 - medis: statybinės ir griovimo atliekos (nepavojingos);
 • 18 01 04 - atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos: žmonių tvarsliava, gipso tvarsčiai, skalbiniai, vienkartiniai drabužiai, vystyklai (nepavojingos);
 • 18 01 07 - cheminės medžiagos, nenurodytos 18 01 06: žmonių sveikatos priežiūros priemonės, išskyrus vaistus (nepavojingos);
 • 18 01 09 - vaistai, nenurodyti 18 01 08: žmonių vaistų atliekos (nepavojingos);
 • 18 02 03 - atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos gyvūnų tvarsliava, gipso tvarsčiai, skalbiniai (nepavojingos);
 • 18 02 06 - cheminės medžiagos, nenurodytos 18 02 05: mokslinių tyrimų bei gyvūnų ligų diagnostikos, gydymo ar prevencijos atliekos (nepavojingos);
 • 18 02 08 - vaistai, nenurodyti 18 02 07: gyvūnų vaistų atliekos (nepavojingos);
 • 19 02 03 - iš anksto sumaišytos atliekos, sudarytos tik iš nepavojingų atliekų atliekos po specialaus fizinio/cheminio atliekų apdorojimo (įskaitant dechromaciją, decianidaciją, neutralizavimą) (nepavojingos);
 • 19 02 06 - fizinio ir cheminio apdorojimo dumblas, nenurodytas 19 02 05: nuotekų dumblas (nepavojingos);
 • 19 02 10 - degios atliekos, nenurodytos 19 02 08 ir 19 02 09: atliekos po specialaus fizinio/cheminio atliekų apdorojimo (įskaitant dechromaciją, decianidaciją, neutralizavimą) (nepavojingos);
 • 19 02 99 - kitaip neapibrėžtos atliekos: nuotekų valymo įrenginių atliekų (nepavojingos);
 • 19 05 01 - nekompostuotos komunalinių ir panašių atliekų frakcijos aerobinio kietųjų atliekų apdorojimo atliekos (nepavojingos);
 • 19 08 01 - rūšiavimo atliekos: nuotekų valymo įrenginių atliekos (nepavojingos);
 • 19 08 05 - miesto buitinių nuotekų valymo dumblas: nuotekų valymo įrenginių atliekos (nepavojingos);
 • 19 08 14 - kitokio pramoninių nuotekų valymo dumblas, nenurodytas 19 08 13: nuotekų valymo įrenginių atliekos (nepavojingos);
 • 19 12 07 - mediena, nenurodyta 19 12 06: mediena po mechaninio apdorojimo (nepavojingos);
 • 19 12 07 01 - mediena po elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo (nepavojingos);
 • 19 12 07 02 - mediena po M1, N1 klasės, triratės motorinės (išskyrus su simetriškai išdėstytais ratais) eksploatuoti netinkamos transporto priemonės apdorojimo (nepavojingos);
 • 19 12 07 03 - kita mediena (nepavojingos);
 • 19 12 08 - tekstilės dirbiniai: tekstilės dirbiniai po mechaninio apdorojimo (nepavojingos);
 • 19 12 08 01 - tekstinės gaminiai po elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo (nepavojingos);
 • 19 12 08 02 - tekstilės gaminiai po M1, N1 klasės, triratės motorinės (išskyrus su simetriškai išdėstytais ratais) eksploatuoti netinkamos transporto priemonės apdorojimo (nepavojingos);
 • 19 12 08 03 - tekstinės gaminiai po naudoti nebetinkamų padangų apdorojimo (nepavojingos);
 • 19 12 08 04 - kiti tekstilės gaminiai (nepavojingos);
 • 19 12 10 - degiosios atliekos: (iš atliekų gautas kuras, KAK) degiosios atliekos po mechaninio apdorojimo (nepavojingos);
 • 19 12 12 - kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), nenurodytos 19 12 11: įvairios atliekos po mechaninio apdorojimo (nepavojingos);
 • 19 12 12 01 - kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo (nepavojingos);
 • 19 12 12 02 - smulkintuvo lengvoji frakcija (SLF) po M1, N1 klasės, triratės motorinės (išskyrus su simetriškai išdėstytais ratais) eksploatuoti netinkamos transporto priemonės apdorojimo (nepavojingos);
 • 19 12 12 03 - kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po M1, N1 klasės, triratės motorinės (išskyrus su simetriškai išdėstytais ratais) eksploatuoti netinkamos transporto priemonės apdorojimo (nepavojingos);
 • 19 12 12 04 - kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po vidaus degimo variklių degalų, tepalų, įsiurbiamo oro filtrų atliekų apdorojimo (nepavojingos);
 • 19 12 12 05 - kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po autotransporto priemonių amortizatorių atliekų apdorojimo (nepavojingos);
 • 19 12 12 06 - kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po naudoti nebetinkamų padangų apdorojimo (nepavojingos);
 • 19 12 12 07  - kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po baterijų ir akumuliatorių atliekų apdorojimo (nepavojingos);
 • 19 12 12 08  - kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos (nepavojingos);
 • 20 02 03  - kitos biologiškai nesuyrančios atliekos: sodų ir parkų atliekos (įskaitant kapinių atliekas) (nepavojingos);
 • 20 03 07 - didžiosios atliekos: stambiagabaritinės atliekos (nepavojingos).

Atliekų tiekėjai

Atliekas UAB „Fortum Klaipėda“ tiekia 32 įmonės ir viešosios įstaigos. Paveiksle nurodyti didžiausi atliekų tiekėjai 2019 metais. 

Apie įmonę

Plačiau

Bendri kontaktai

Adresas: Kretainio g. 3, LT-94103 Klaipėda

Telefonas: +370 46 493 402

Faksas: +370 46 493 403

Elektroninis paštas: fortum.klaipeda@fortum.com

Rekvizitai

UAB „Fortum Klaipėda“

Adresas: Kretainio g. 3, LT-94103 Klaipėda

Telefonas: +370 46 493 402

Faksas: +370 46 493 403

Elektroninis paštas: fortum.klaipeda@fortum.com

Įmonės kodas: 301276531

PVM mokėtojo kodas: LT100003689716

Atsiskaitomoji sąskaita: LT082140030002936275