Fortum Klaipėda

UAB „Fortum Klaipėda“, naudodama išrūšiuotas komunalines ir pramonines atliekas, gamina šilumą ir elektrą.

Priimamos atliekos

UAB „Fortum Klaipėda“ priima ir degina atliekas, kurių kodai nurodyti žemiau pateiktame sąraše:

 • 02 01 03 - augalų audinių atliekos: žemės ūkio, sodininkystės, akvakultūros, miškininkystės, medžioklės ir žūklės atliekos (nepavojingos);
 • 02 01 07 - miškininkystės atliekos: miško tvarkymo liekanos (nepavojingos);
 • 02 02 03 - vartoti ar perdirbti netinkamos medžiagos: mėsos, žuvies ir kito gyvūninės kilmės maisto gamybos ir perdirbimo atliekos (nepavojingos);
 • 03 01 01 - medžio žievės ir kamščiamedžio atliekos: medienos perdirbimo ir plokščių bei baldų gamybos atliekos (nepavojingos);
 • 03 01 05 - pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, nenurodyti 03 01 04: medienos perdirbimo ir plokščių bei baldų gamybos atliekos (nepavojingos);
 • 03 03 01 - medžio žievės ir medienos atliekos: medienos masės, popieriaus bei kartono gamybos ir perdirbimo atliekos (nepavojingos);
 • 03 03 07 - mechaniškai atskirtas popieriaus ir kartono atliekų virinimo brokas: medienos masės, popieriaus bei kartono gamybos ir perdirbimo atliekos (nepavojingos);
 • 03 03 08 - perdirbti skirto popieriaus ir kartono rūšiavimo atliekos: medienos masės, popieriaus bei kartono gamybos ir perdirbimo atliekos (nepavojingos);
 • 04 02 21 - neperdirbto tekstilės pluošto atliekos: tekstilės pramonės atliekos (nepavojingos);
 • 04 02 22 - perdirbto tekstilės pluošto atliekos: tekstilės pramonės atliekos (nepavojingos);
 • 07 02 12 - nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 02 11: nuotekų valymo dumblas (nepavojingos);
 • 07 05 14 - kietosios atliekos nenurodytos 07-05-13: medikamentų GMTN atliekos (nepavojingos);
 • 15 01 01 - popieriaus ir kartono pakuotės (nepavojingos);
 • 15 01 02 - plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės (nepavojingos);
 • 15 01 02 01 - PET pakuotės (nepavojingos);
 • 15 01 02 02 - kitos plastikinės pakuotės (nepavojingos);
 • 15 01 03 - medinės pakuotės (nepavojingos);
 • 15 01 05 - kombinuotos pakuotės (nepavojingos);
 • 15 01 05 01 - kombinuota pakuotė (vyraujanti medžiaga – popierius ir kartonas) (nepavojingos);
 • 15 01 05 02 - kita kombinuota pakuotė (nepavojingos);
 • 15 01 06 - mišrios pakuotės (nepavojingos);
 • 15 01 09 - pakuotės iš tekstilės (nepavojingos);
 • 15 02 03 - absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15 02 02: absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai (nepavojingos);
 • 16 01 22 - kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys eksploatuoti netinkamos įvairios paskirties transporto priemonės (įskaitant nesavaeiges mašinas) ir atliekos išardžius eksploatuoti netinkamas transporto priemones bei transporto priemonių aptarnavimo atliekos (nepavojingos);
 • 16 01 22 01 - vidaus degimo variklių įsiurbiamo oro filtrai (nepavojingos);
 • 16 01 22 02 - kitos kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys (nepavojingos);
 • 16 03 04 - neorganinės atliekos, nenurodytos 16 03 03: netinkamos naudoti gaminių partijos ir nenaudoti gaminiai (nepavojingos);
 • 16 03 06 - organinės atliekos, nenurodytos 16 03 05 netinkamos naudoti gaminių partijos ir nenaudoti gaminiai (nepavojingos);
 • 17 02 01 - medis: statybinės ir griovimo atliekos (nepavojingos);
 • 18 01 04 - atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos: žmonių tvarsliava, gipso tvarsčiai, skalbiniai, vienkartiniai drabužiai, vystyklai (nepavojingos);
 • 18 01 07 - cheminės medžiagos, nenurodytos 18 01 06: žmonių sveikatos priežiūros priemonės, išskyrus vaistus (nepavojingos);
 • 18 01 09 - vaistai, nenurodyti 18 01 08: žmonių vaistų atliekos (nepavojingos);
 • 18 02 03 - atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos gyvūnų tvarsliava, gipso tvarsčiai, skalbiniai (nepavojingos);
 • 18 02 06 - cheminės medžiagos, nenurodytos 18 02 05: mokslinių tyrimų bei gyvūnų ligų diagnostikos, gydymo ar prevencijos atliekos (nepavojingos);
 • 18 02 08 - vaistai, nenurodyti 18 02 07: gyvūnų vaistų atliekos (nepavojingos);
 • 19 02 03 - iš anksto sumaišytos atliekos, sudarytos tik iš nepavojingų atliekų atliekos po specialaus fizinio/cheminio atliekų apdorojimo (įskaitant dechromaciją, decianidaciją, neutralizavimą) (nepavojingos);
 • 19 02 06 - fizinio ir cheminio apdorojimo dumblas, nenurodytas 19 02 05: nuotekų dumblas (nepavojingos);
 • 19 02 10 - degios atliekos, nenurodytos 19 02 08 ir 19 02 09: atliekos po specialaus fizinio/cheminio atliekų apdorojimo (įskaitant dechromaciją, decianidaciją, neutralizavimą) (nepavojingos);
 • 19 02 99 - kitaip neapibrėžtos atliekos: nuotekų valymo įrenginių atliekų (nepavojingos);
 • 19 05 01 - nekompostuotos komunalinių ir panašių atliekų frakcijos aerobinio kietųjų atliekų apdorojimo atliekos (nepavojingos);
 • 19 08 01 - rūšiavimo atliekos: nuotekų valymo įrenginių atliekos (nepavojingos);
 • 19 08 05 - miesto buitinių nuotekų valymo dumblas: nuotekų valymo įrenginių atliekos (nepavojingos);
 • 19 08 14 - kitokio pramoninių nuotekų valymo dumblas, nenurodytas 19 08 13: nuotekų valymo įrenginių atliekos (nepavojingos);
 • 19 12 07 - mediena, nenurodyta 19 12 06: mediena po mechaninio apdorojimo (nepavojingos);
 • 19 12 07 01 - mediena po elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo (nepavojingos);
 • 19 12 07 02 - mediena po M1, N1 klasės, triratės motorinės (išskyrus su simetriškai išdėstytais ratais) eksploatuoti netinkamos transporto priemonės apdorojimo (nepavojingos);
 • 19 12 07 03 - kita mediena (nepavojingos);
 • 19 12 08 - tekstilės dirbiniai: tekstilės dirbiniai po mechaninio apdorojimo (nepavojingos);
 • 19 12 08 01 - tekstinės gaminiai po elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo (nepavojingos);
 • 19 12 08 02 - tekstilės gaminiai po M1, N1 klasės, triratės motorinės (išskyrus su simetriškai išdėstytais ratais) eksploatuoti netinkamos transporto priemonės apdorojimo (nepavojingos);
 • 19 12 08 03 - tekstinės gaminiai po naudoti nebetinkamų padangų apdorojimo (nepavojingos);
 • 19 12 08 04 - kiti tekstilės gaminiai (nepavojingos);
 • 19 12 10 - degiosios atliekos: (iš atliekų gautas kuras, KAK) degiosios atliekos po mechaninio apdorojimo (nepavojingos);
 • 19 12 12 - kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), nenurodytos 19 12 11: įvairios atliekos po mechaninio apdorojimo (nepavojingos);
 • 19 12 12 01 - kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo (nepavojingos);
 • 19 12 12 02 - smulkintuvo lengvoji frakcija (SLF) po M1, N1 klasės, triratės motorinės (išskyrus su simetriškai išdėstytais ratais) eksploatuoti netinkamos transporto priemonės apdorojimo (nepavojingos);
 • 19 12 12 03 - kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po M1, N1 klasės, triratės motorinės (išskyrus su simetriškai išdėstytais ratais) eksploatuoti netinkamos transporto priemonės apdorojimo (nepavojingos);
 • 19 12 12 04 - kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po vidaus degimo variklių degalų, tepalų, įsiurbiamo oro filtrų atliekų apdorojimo (nepavojingos);
 • 19 12 12 05 - kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po autotransporto priemonių amortizatorių atliekų apdorojimo (nepavojingos);
 • 19 12 12 06 - kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po naudoti nebetinkamų padangų apdorojimo (nepavojingos);
 • 19 12 12 07  - kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po baterijų ir akumuliatorių atliekų apdorojimo (nepavojingos);
 • 19 12 12 08  - kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos (nepavojingos);
 • 20 02 03  - kitos biologiškai nesuyrančios atliekos: sodų ir parkų atliekos (įskaitant kapinių atliekas) (nepavojingos);
 • 20 03 07 - didžiosios atliekos: stambiagabaritinės atliekos (nepavojingos).

Atliekų tiekėjai

Atliekas UAB „Fortum Klaipėda“ tiekia 32 įmonės ir viešosios įstaigos. Paveiksle nurodyti didžiausi atliekų tiekėjai 2019 metais. 

AU1

Apie įmonę

Plačiau

CS1

Klientų aptarnavimas

Bendri kontaktai

Adresas: Kretainio g. 3, LT-94103 Klaipėda

Telefonas: +370 46 493 402

Faksas: +370 46 493 403

Elektroninis paštas: fortum.klaipeda@fortum.com

CS6

Rekvizitai

Rekvizitai

UAB „Fortum Klaipėda“

Adresas: Kretainio g. 3, LT-94103 Klaipėda

Telefonas: +370 46 493 402

Faksas: +370 46 493 403

Elektroninis paštas: fortum.klaipeda@fortum.com

Įmonės kodas: 301276531

PVM mokėtojo kodas: LT100003689716

Atsiskaitomoji sąskaita: LT082140030002936275

Bendri kontaktai

Adresas: Kretainio g. 3, LT-94103 Klaipėda

Telefonas: +370 46 493 402

Faksas: +370 46 493 403

Elektroninis paštas: fortum.klaipeda@fortum.com

Rekvizitai

UAB „Fortum Klaipėda“

Adresas: Kretainio g. 3, LT-94103 Klaipėda

Telefonas: +370 46 493 402

Faksas: +370 46 493 403

Elektroninis paštas: fortum.klaipeda@fortum.com

Įmonės kodas: 301276531

PVM mokėtojo kodas: LT100003689716

Atsiskaitomoji sąskaita: LT082140030002936275