Fortum Joniškio energija

UAB „Fortum Joniškio energija“ gamina ir tiekia šilumą bei karštą vandenį Joniškio miesto, Joniškio rajono Žagarės miestelio ir Gataučių kaimo įmonėms ir įstaigoms.

Šiluma - Fortum Joniškio energija

Prašymai

Šilumos vartotojai, norintys atsijungti arba norintys naujai prisijungti prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos, vadovaujasi 2010m. spalio 25d. Energetikos ministro patvirtintomis Šilumos tiekimo vartojimo taisyklėmis Nr. 1-297, o prašymus teikia Joniškio rajono savivaldybei.