Prašymai

Šilumos vartotojai, norintys atsijungti arba norintys naujai prisijungti prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos, vadovaujasi 2010m. spalio 25d. Energetikos ministro patvirtintomis Šilumos tiekimo vartojimo taisyklėmis Nr. 1-297, o prašymus teikia Joniškio rajono savivaldybei.