Fortum Klaipėda

UAB „Fortum Klaipėda“ gamina ir tiekia šilumą Klaipėdos miestui.

Šiluma - Fortum Klaipėda

Šilumos gamybos (produkto) bazinė kaina

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 14 dalimi, Šilumos kainų metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“, UAB „Fortum Klaipėda“ valdyba nustatė šilumos gamybos (produkto) kainos dedamąsias pirmiesiems šilumos gamybos (produkto) bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams, kurios įsigalioja nuo 2015 m. vasario 1 d.

Šilumos gamybos (produkto) kaina pirmiesiems šilumos gamybos (produkto) bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams yra išreiškiama formule 1,74 + THG, KD (ct/kWh, be pridėtinės vertės mokesčio) ir ją sudaro šios dedamosios:

- vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,74 euro ct/kWh;

- vienanarės kainos kintamoji dedamoji – THG, KD, kuri išreiškiama formule:

THG, KD = 0,28+ (28953,0 x Tb) / (350,51299 x 10000), kur Tb – biokuro kaina (EUR/tne).

Komisija 2015 m. vasario 3 d. nutarimu Nr. O3-173 patvirtino, kad šilumos kainos dedamosios pirmiesiems metams valdybos nustatytos be pažeidimų.

Šilumos gamybos (produkto) perskaičiuota kaina

UAB „Fortum Klaipėda“ direktoriaus 2017 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. IV-17-10 nustatytos perskaičiuotos šilumos kainos dedamosios ateinantiems šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) galiojimo metams, kurios įsigalioja nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d.

Perskaičiuota šilumos gamybos (produkto) kaina, išreiškiama formule 1,44 + THG, KD, perskaičiuotos dedamosios (be pridėtinės vertės mokesčio):

- vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,44 euro ct/kWh;

- vienanarės kainos kintamoji dedamoji – THG, KD, kuri išreiškiama formule:

THG, KD = 0,31+ (28953,0 x Tb) / (350,51299 x 10000), kur Tb – biokuro kaina (EUR/tne).

Ankstesnių šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2015 m. kovo 1 d. – 2015 m. rugsėjo 30 d.) dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro ir pirktos šilumos kainų skirtumo susidariusios nepadengtos kuro sąnaudas (59,2 tūkst. EUR) paskirstomos 12 mėnesių laikotarpiui baziniam šilumos realizacijos kiekiui, mažinant šilumos kainą 0,02 euro ct/kWh (be PVM).

Komisija 2017 m. liepos 28 d. nutarimu Nr. O3E-354 patvirtino, kad perskaičiuotos šilumos kainos dedamosios įmonėje nustatytos be pažeidimų.

Apskaičiuota šilumos gamybos (produkto) kaina

 

Nuo 2018 10 01

 

Eil. Nr. Dedamoji Ct/kWh
1. Vienanarės kainos pastovioji dedamoji 1,44
2. Vienanarės kainos kintamoji dedamoji 1,67
  Iš viso: 3,11

 

Nuo 2018 09 01

 

Eil. Nr. Dedamoji Ct/kWh
1. Vienanarės kainos pastovioji dedamoji 1,44
2. Vienanarės kainos kintamoji dedamoji 1,49
  Iš viso: 2,93

 

Nuo 2018 08 01

 

Eil. Nr. Dedamoji Ct/kWh
1. Vienanarės kainos pastovioji dedamoji 1,44
2. Vienanarės kainos kintamoji dedamoji 1,40
3. Papildoma dedamoji (dėl kuro sąnaudų viršijančių šilumos kainoje įskaičiuotas kuro sąnaudas) -0,02
  Iš viso: 2,82

 

Nuo 2018 07 01

 

Eil. Nr. Dedamoji Ct/kWh
1. Vienanarės kainos pastovioji dedamoji 1,44
2. Vienanarės kainos kintamoji dedamoji 1,42
3. Papildoma dedamoji (dėl kuro sąnaudų viršijančių šilumos kainoje įskaičiuotas kuro sąnaudas) -0,02
  Iš viso: 2,84

 

Nuo 2018 06 01

 

Eil. Nr. Dedamoji Ct/kWh
1. Vienanarės kainos pastovioji dedamoji 1,44
2. Vienanarės kainos kintamoji dedamoji 1,58
3. Papildoma dedamoji (dėl kuro sąnaudų viršijančių šilumos kainoje įskaičiuotas kuro sąnaudas) -0,02
  Iš viso: 3,00

 

Nuo 2018 05 01

 

Eil. Nr. Dedamoji Ct/kWh
1. Vienanarės kainos pastovioji dedamoji 1,44
2. Vienanarės kainos kintamoji dedamoji 1,81
3. Papildoma dedamoji (dėl kuro sąnaudų viršijančių šilumos kainoje įskaičiuotas kuro sąnaudas) -0,02
  Iš viso: 3,23

 

Nuo 2018 04 01

 

Eil. Nr. Dedamoji Ct/kWh
1. Vienanarės kainos pastovioji dedamoji 1,44
2. Vienanarės kainos kintamoji dedamoji 1,93
3. Papildoma dedamoji (dėl kuro sąnaudų viršijančių šilumos kainoje įskaičiuotas kuro sąnaudas) -0,02
  Iš viso: 3,35

 

Nuo 2018 03 01

 

Eil. Nr. Dedamoji Ct/kWh
1. Vienanarės kainos pastovioji dedamoji 1,44
2. Vienanarės kainos kintamoji dedamoji 1,90
3. Papildoma dedamoji (dėl kuro sąnaudų viršijančių šilumos kainoje įskaičiuotas kuro sąnaudas) -0,02
  Iš viso: 3,32

 

Nuo 2018 02 01

 

Eil. Nr. Dedamoji Ct/kWh
1. Vienanarės kainos pastovioji dedamoji 1,44
2. Vienanarės kainos kintamoji dedamoji 1,73
3. Papildoma dedamoji (dėl kuro sąnaudų viršijančių šilumos kainoje įskaičiuotas kuro sąnaudas) -0,02
  Iš viso: 3,15

 

Nuo 2018 01 01

 

Eil. Nr. Dedamoji Ct/kWh
1. Vienanarės kainos pastovioji dedamoji 1,44
2. Vienanarės kainos kintamoji dedamoji 1,68
3. Papildoma dedamoji (dėl kuro sąnaudų viršijančių šilumos kainoje įskaičiuotas kuro sąnaudas) -0.02
  Iš viso: 3,10

 

Šilumos kiekis

 

2018 metais pagamintas šilumos kiekis

 

Laikotarpis Šilumos kiekis pagamintas iš atsinaujinančių energijos išteklių (biokuras ir biologiškai skaidi dalis atliekose), MWh Šilumos kiekis pagamintas iš iškastinio kuro (dujos), MWh Šilumos kiekis, pagamintas iš kito kuro (komunalinės ir nepavojingos pramoninės atliekos), MWh Visas pagamintas šilumos kiekis, MWh
Sausis 35049 3 19861 54913
Vasaris 25246 2 23733 48981
Kovas 26007 2 28313 54322
Balandis 12420 107 14228 26756
Gegužė 11066 0 9806 20873
Birželis 2400 260 2306 4970
Liepa 4778 0 6038 10816
Rugpjūtis 8871 5 11396 20272
Rugsėjis 10361 13 13659 24033

Pastaba: visas pagamintas šilumos kiekis- tai šilumos kiekių, patiektų į AB „Klaipėdos energija“ šilumos tinklus ir į administracinio pastato šildymo sistemą, suma (įskaitant šilumos sąnaudas technologijai bei šilumos nuostolius tinkluose).

 

2017 metais pagamintas šilumos kiekis

 

Laikotarpis Šilumos kiekis pagamintas iš atsinaujinančių energijos išteklių (biokuras ir biologiškai skaidi dalis atliekose), MWh Šilumos kiekis pagamintas iš iškastinio kuro (dujos), MWh Šilumos kiekis, pagamintas iš kito kuro (komunalinės ir nepavojingos pramoninės atliekos), MWh Visas pagamintas šilumos kiekis, MWh
Sausis 30602 2 24732 55336
Vasaris 26480 11 22894 49386
Kovas 29078 232 21786 51096
Balandis 22074 7 24868 46949
Gegužė 19283 1 12378 31661
Birželis 3709 97 2284 6090
Liepa 10941 1 10395 21337
Rugpjūtis 9298 1 7874 17172
Rugsėjis 7421 3 11278 18702
Spalis 18787 4 24254 43046
Lapkritis 21973 397 24166 46536
Gruodis 24579 1 30836 55416

Pastaba: visas pagamintas šilumos kiekis- tai šilumos kiekių, patiektų į AB „Klaipėdos energija“ šilumos tinklus ir į administracinio pastato šildymo sistemą, suma (įskaitant šilumos sąnaudas technologijai bei šilumos nuostolius tinkluose).

CS1

Klientų aptarnavimas

Bendri kontaktai

Adresas: Kretainio g. 3, LT-94103 Klaipėda

Telefonas: +370 46 493 402

Faksas: +370 46 493 403

Elektroninis paštas: [email protected]

CS6

Rekvizitai

Rekvizitai

UAB „Fortum Klaipėda“

Adresas: Kretainio g. 3, LT-94103 Klaipėda

Telefonas: +370 46 493 402

Faksas: +370 46 493 403

Elektroninis paštas: [email protected]

Įmonės kodas: 301276531

PVM mokėtojo kodas: LT100003689716

Atsiskaitomoji sąskaita: LT082140030002936275

Bendri kontaktai

Adresas: Kretainio g. 3, LT-94103 Klaipėda

Telefonas: +370 46 493 402

Faksas: +370 46 493 403

Elektroninis paštas: [email protected]

Rekvizitai

UAB „Fortum Klaipėda“

Adresas: Kretainio g. 3, LT-94103 Klaipėda

Telefonas: +370 46 493 402

Faksas: +370 46 493 403

Elektroninis paštas: [email protected]

Įmonės kodas: 301276531

PVM mokėtojo kodas: LT100003689716

Atsiskaitomoji sąskaita: LT082140030002936275

Kvietimas pateikti pasiūlymą skelbiamoms deryboms (1 )
Atsisiųsti
1 priedas Pasiūlymas dėl medienos biokuro (1 )
Atsisiųsti
2 priedas Techninė specifikacija (1 )
Atsisiųsti
3 priedas Preliminarus kuro tiekimo grafikas (1 )
Atsisiųsti