Informacija nepriklausomiems šilumos gamintojams

Informacija apie šilumos gamybos palyginamąsias sąnaudas ir prognozuojamą šilumos energijos poreikį bei faktinį pagamintą šilumos kiekį (66.9 KB)
Atsisiųsti
Šilumnešio kokybės parametrai (684.41 KB)
Atsisiųsti
Nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos gamybos įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygos (1 )
Atsisiųsti
Katilinių stabdymo grafikas (216.81 KB)
Atsisiųsti