Informacija nepriklausomiems šilumos gamintojams

Informacija apie šilumos gamybos palyginamąsias sąnaudas ir prognozuojamą šilumos energijos poreikį bei faktinį pagamintą šilumos kiekį (66.9 KB)
Atsisiųsti
Šilumnešio kokybės parametrai (1 )
Atsisiųsti
Nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos gamybos įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygos (1 )
Atsisiųsti
Katilinių stabdymo grafikas (216.81 KB)
Atsisiųsti