Prašymai

Šilumos vartotojai norintys atsijungti arba norintys naujai prisijungti prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos, vadovaujasi 2010 m. spalio 25 d. , patvirtintomis Energetikos ministro , Šilumos tiekimo vartojimo taisyklėmis Nr. 1-297, prašymus teikia Švenčionių rajono savivaldybei.

Tarpusavio atsiskaitymo sutartis ir prašymas (1 )
Atsisiųsti