Fortum Heat Lietuva

UAB „Fortum Heat Lietuva“ tvarko po atliekų deginimo susidariusius dugno pelenus ir šlaką.

UAB „Fortum Heat Lietuva“ inicijuoti tyrimai

 • Įgyvendintas Buitinių atliekų deginimo pelenų (šlako) savybių tolygumo ir poveikio aplinkai tyrimas. Tyrimą atliko Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Kelių tyrimo institutas ir Aplinkos apsaugos institutas, Statybos fakulteto Statinių konstrukcijų mokslo institutas ir Termoizoliacijos mokslo institutas.

 • Įgyvendintas Komunalinių atliekų deginimo pelenų (šlakų), panaudojant automobilių kelių (gatvių) konstrukcinių sluoksnių įrengimui, vertinimo modelis. Tyrimą atliko Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Kelių tyrimo institutas.

 • Vykdomas Šlako rišančiųjų savybių kitimo laike nustatymas priklausomai nuo šlako frakcijos, šlako kiekio ir grunto rūšies bei šlako mišinių (su pridėtinėmis medžiagomis ir be jų) tinkamumo apsauginiam šalčiui atspariam sluoksniui įrengti nustatymas. Tyrimą atlieka Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Kelių tyrimo institutas. 

 • Įgyvendinti Komunalinių atliekų deginimo pelenų ir šlako panaudojimo kelio dangai aplinkosauginiai tyrimaiTyrimus atliko Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Aplinkos Apsaugos institutas.

 • Įgyvendintas Bendrojo atliekų deginimo įrenginyje susidariusių dugno pelenų ir šlako stabilizavimas natūraliomis sąlygomis tyrimasTyrimą atliko Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Aplinkos Apsaugos institutas. 

 • Pasirašyta ir vykdoma bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos dėl apdoroto nepavojingo šlako tiekimo, reikalingo įrengti eksperimentines dangos konstrukcijas valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.4613 Eigirdžiai–MitkaičiaiPievėnai–Tirkšliai ruože nuo 29,849 iki 31,288km

Aplinkosauginiai reikalavimai

Pagrindiniai reikalavimai pelenams, naudojamiems civilinėje ir statybos inžinerijoje:

 • cheminių elementų ir jų junginių išplovimo vertės neturi viršyti ribinių verčių;
 • spalvotųjų ir juodųjų metalų kiekis ≤5 %;
 • bendros organinės anglies kiekis ≤ 3 %;
 • iškaitinimo nuostolis ≤ 6 %.

Pelenų sendinimas

Apie tris mėnesius pelenai laikomi kaupuose- atvirose aikštelėse. Pelenai turi būti veikiami oro ir kritulių. 

Rekomendacijos dėl pelenų panaudojimo keliuose

Komunalinių atliekų išvalyti ir frakcionuoti pelenai, tenkinantys aplinkosauginius reikalavimus, gali būti naudojami: 

 • inžinerinių tinklų tranšėjų užpylimui (išskyrus geriamojo vandens tiekimo ir su metaliniais vamzdžiais);
 • pylimų iki 3,0 metrų aukščio įrengimui;
 • kvalifikuotam gruntų pagerinimui įrengiant žemės sankasą;
 • žemės sankasos įrengimui;
 • šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimui;
 • apsauginio ir šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimui (tik pagrindus eksperimentiniais tyrimais bandomuosiuose ruožuose ir atliekant individualų vandens surinkimo ir nuvedimo projektavimą);
 • skaldos pagrindo sluoksnio įrengimui (taikytina tik pelenų fr. 2/6; kitų pelenų frakcijų panaudojimas galimas tik individualiais projektavimo atvejais žemos kategorijos statiniuose);
 • žvyro pagrindo sluoksnio įrengimui;
 • dangos sluoksnio be rišiklių įrengimui laikinuose keliuose, įrengiamuose statybos objektuose, tačiau vėliau turi būti tvarkoma užtikrinant nuostatas dėl aplinkos apsaugos (pavyzdžiui, uždengiama kitais sluoksniais);
 • asfalto mišinio AC 16 PD gamybai (tik individualiais projektavimo atvejais žemos kategorijos statiniuose).

Pelenų panaudojimas padidinto drėkinimo bei vandens poveikio, periodinio užšalimo-atšilimo ciklų zonose yra ribotas ir turėtų būti vertinamas individualiai rengiant statinio techninio projekto konstrukcijų dalį.

Bendri kontaktai

Adresas: J. Jasinskio g. 16B, LT-03163 Vilnius

Telefonas: +370 5 243 0043

Faksas: +370 5 278 8221

Elektroninis paštas: fortum.vilnius@fortum.com

Rekvizitai

UAB „Fortum Heat Lietuva“

Adresas: J. Jasinskio g. 16B, LT-03163 Vilnius, Lietuva

Telefonas: +370 5 243 0043

Faksas: +370 5 278 8221

Elektroninis paštas: fortum.vilnius@fortum.com

Įmonės kodas: 111679436

PVM mokėtojo kodas: LT116794314

Atsiskaitomoji sąskaita: LT292140030002936673