Privatumo politika klientams

2020/02/10

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie tai, kaip „Fortum“ („Fortum Corporation“ ir jos dukterinės bendrovės, toliau – „Fortum“) tvarko jūsų asmens duomenis. Nurodoma, kokios privatumo politikos nuostatos taikomos, jums naudojantis mūsų produktais ir paslaugomis arba kitaip bendradarbiaujant ar bendraujant su mumis. Šios politikos nuostatos galioja ir mūsų verslo klientams.

„Fortum“ taip pat gali pateikti ir kitų papildomų informacinių privatumo pranešimų, susijusių su tam tikru produktu ar paslaugomis. Jūs, naudodamiesi mūsų paslaugomis arba produktais, galite rasti tokių pranešimų atitinkamose paslaugų teikimo ar produktų tiekimo sąlygose, papildomose privatumo nuostatose ar kituose pranešimuose.

 

 

Pasirinkite pageidaujamą temą žemiau.

1. Kokius duomenis renka ir tvarko „Fortum“?

„Fortum“ renka ir tvarko įvairius asmens duomenis, tarp jų:

 • Identifikavimo duomenis, pavyzdžiui: kontaktinius duomenis (tokius kaip vardas, pavardė, adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas), demografinius duomenis (tokius kaip lytis, amžius, informacija apie kalbų mokėjimą, pilietybę bei profesinę veiklą, taip pat papildoma informacija apie tai, kuo domitės ar kokiam gyventojų segmentui priklausote) ir asmens tapatybės numerį, kai tai būtina jūsų tapatybei nustatyti;

 • Sutarties ir sandorio vykdymo duomenis, tokius kaip informacija apie sutartis, užsakymus bei pirkimus, mokėjimų istorija, informacija apie sąskaitas, telefoninių pokalbių įrašai ir šifruotės, prenumeratos ir sutikimai, taip pat kiti su mumis sudaryti susitarimai, tarkime, pageidavimai dėl paslaugų teikimo bei susirašinėjimas su mūsų klientų aptarnavimo centru;

 • Mokėjimų bei kredito duomenis, pavyzdžiui, mokėjimo kortelių ir banko sąskaitos informaciją, būtiną perkant norimus daiktus ar grąžinant pinigus, taip pat tikrinant mokumą;

 • Internetinius duomenis ir identifikatorius, kurie renkami, pasitelkiant slapukus ar panašias technologijas. Kaupiama informacija apie tai, kaip jūs naudojatės mūsų paslaugomis: stebima jūsų naršymo istorija, fiksuojamas IP adresas, slapukų ID, mobiliojo prietaiso ID, taip pat informacija apie tai, kokia naršykle ar prietaisu naudojatės ir kurioje vietoje esate;

 • Apsauginius duomenis, reikalingus naudojantis mūsų paslaugomis ir padedančius apsaugoti mūsų patalpas, tokius kaip jūsų slaptažodis bei prisijungimo duomenys, saugaus prisijungimo duomenys ir vaizdo stebėjimo kamerų įrašai;

 • Techninius ir vartojimo duomenis, pavyzdžiui: duomenis, susijusius su naudojimusi prietaisais ar aplikacijomis, įskaitant elektros ir kitų komunalinių paslaugų suvartojimo bei gamybos duomenis, duomenis iš įkrovimo stočių ir išmaniųjų prietaisų, taip pat daviklių (pavyzdžiui, temperatūros) duomenis.

2. Iš kur gauname jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis mes gauname iš įvairių šaltinių, pavyzdžiui:

 • Šiuos duomenis pateikiate jūs patys, užsakinėdami paslaugas ar naudodamiesi jomis, pildydami užklausų formas, dalyvaudami apklausose ar konkursuose, susikurdami paskyrą, naršydami mūsų interneto svetainėje arba kitaip bendraudami ar bendradarbiaudami su mumis;
 • Asmens duomenis gauname iš trečiųjų šalių, tokių kaip viešieji gyventojų registrai, kreditų biurai, skolų išieškojimo bendrovės, technines ar rinkodaros paslaugas teikiantys partneriai, elektros bei draudimo bendrovės ir kiti duomenų teikėjai;
 • Asmens duomenis gauname iš „Fortum“ grupės bendrovių, kurios dalijasi informacija, siekdamos 6 skyriuje nurodytų tikslų.

3. Kokių tikslų siekdami mes tvarkome jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis naudojame iš anksto nustatytais tikslais, remdamiesi sudarytomis sutartimis ar jūsų sutikimu. Rinkdami šiuos duomenis, mes vykdome teisės aktų nustatytas prievoles ar įgyvendiname savo teisėtus interesus. Jūsų asmens duomenys naudojami įvairiais tikslais.

3.1 Paslaugų teikimas ir klientų aptarnavimas

Mes renkame ir naudojame asmens duomenis, vykdydami užsakymus, tiekdami produktus ir teikdami paslaugas, taip pat aptarnaudami klientus ir administruodami mokėjimus, sutartis bei sandorius.

Kokie duomenys reikalingi paslaugoms teikti, priklauso nuo konkrečių produktų ar paslaugų. Pavyzdžiui, teikiant internetines paslaugas, gali reikėti autentifikuoti vartotoją, o teikiant paslaugas pagal elektros tiekimo sutartis, būtina tvarkyti suvartojamos elektros energijos apskaitą. Mūsų klientų aptarnavimo centras nagrinėja klientų pageidavimus bei pranešimus, tad gali pasiūlyti geriausios rūšies sutartį ir palankiausias sąlygas. Galima konsultuotis su sutartimi susijusiais klausimais telefonu, paštu, elektroniniu paštu, SMS, per pokalbių svetaines, pasitelkiant automatinius skambučius, taip pat kitais skaitmeniniais kanalais, įskaitant ir socialinės žiniasklaidos priemones.

Duomenys, reikalingi, siekiant teikti paslaugas ir aptarnauti klientus, paprastai tvarkomi, vadovaujantis sutartimi. Mes galime paprašyti jūsų sutikimo teikti tam tikras, pavyzdžiui, vietinės reikšmės paslaugas, jei to reikalauja atitinkami teisės aktai.

3.2 Pardavimai, rinkodara ir komunikacija su suinteresuotosiomis šalimis

Net jei jūs nesate mūsų klientas, mes galime su jumis susisiekti, įgyvendindami rinkodaros tikslus. Jūsų sutikimo bus prašoma, kai to reikalaus įstatymai, kitais atvejais kreipsimės į jus, realizuodami teisėtus savo interesus. Jūsų sutikimo nereikės, elektroniniu paštu siunčiant automatinius reklaminius pranešimus, susijusius su profesiniais santykiais ar santykiais su klientais, taip pat naudojantis tradiciniais rinkodaros kanalais (pavyzdžiui, paštu, telefonu, siuntų pristatymu nuo durų iki durų), jei tai neprieštarauja vietos teisės aktams. Mes taip pat organizuojame loterijas ir konkursus.

Be rinkodaros ir pardavimo veiklos, mes bendraujame su pardavimo bei reklamos partneriais. Tad jie, naudodamiesi savo klientų baze, gali kreiptis į jus dėl mūsų produktų ir paslaugų arba siūlyti produktus bei paslaugas.

Toliau pateikiame išsamesnių žinių apie įvairias rinkodaros ir reklamos rūšis. Informacijos apie tai, kaip galėtumėte pritaikyti reklaminių pranešimų nustatymus prie savo poreikių, rasite čia – 10 skyriuje. 

 • 3.2.1 Klientams skirta reklama

Klientams skirta reklama – tai reklama, automatiškai siunčiama elektroninio ryšio sistemos priemonėmis esamiems privatiems bei verslo klientams, nereikalaujant jų sutikimo. Taip platinti reklamą galima tose šalyse, kuriose tai teisiškai leidžiama.

Privatiems klientams, užsisakiusiems mūsų produktų ir paslaugų, reguliariai siunčiame pasiūlymus bei informaciją apie jiems aktualius produktus bei paslaugas. Teikiame tokius pranešimus ir informaciją jūsų nurodytu telefonu ar elektroninio pašto adresu.

Siunčiame verslo klientams (mūsų esamų ir būsimų verslo klientų bei partnerių darbuotojams, taip pat kitoms suinteresuotosioms šalims) pasiūlymus ir informaciją apie produktus, paslaugas, reklamines akcijas bei jiems aktualias, su jų profesine sritimi susijusias paslaugas. Išsiunčiame laiškus adresais, kuriuos mums nurodė klientai ar jų bendrovės, taip pat viešai prieinamais adresais.

 • 3.2.2 Tikslinė rinkodara

Automatiniai reklaminiai pranešimai bei naujienlaiškiai siunčiami, jei esate juos užsiprenumeravę. Šioje medžiagoje gali būti pateikta informacijos apie bet kurios „Fortum“ grupės bendrovės siūlomus produktus ir paslaugas, taip pat apie mūsų partnerių gaminius bei paslaugas. Sutikimus, kad būtų siunčiama reklaminė medžiaga, galime rinkti ir savo partnerių vardu.

 • 3.2.3 Tradiciniai rinkodaros kanalai

Norėdami kreiptis į jus dėl mūsų ir mūsų partnerių produktų ar paslaugų, taip pat galime pasitelkti tradicinius rinkodaros kanalus (paštą, telefoną, siuntų pristatymą nuo durų iki durų), jei nesate uždraudę naudotis jūsų kontaktiniais duomenimis.

 • 3.2.4 Reklama internete

Mūsų produktai ir paslaugos taip pat reklamuojamos internete, mūsų ar mūsų partnerių svetainėje. Tam pasitelkiame slapukus, pakartotinai nukreipiančius reklamą, ar vaizdo elementus, leidžiančius mums (ar mūsų vardu veikiančiai šaliai) rodyti „Fortum“ reklamą tam pačiam vartotojui skirtingose svetainėse. Norėdami pasiekti jus per socialines medijas, galime pasinaudoti jūsų telefono numeriu ar elektroninio pašto adresu, jei jūs nesate uždraudę tai daryti. Kuriant mobiliąsias aplikacijas, taip pat galima naudotis duomenimis, surinktais apie tai, kaip jūs tvarkotės su atitinkamomis aplikacijomis, ir jūsų CRM (santykių su klientais valdymo) duomenimis. Taip pat perkame reklamos paslaugas iš kitų bendrovių. Jų tikslinė auditorija yra panaši į „Fortum“, reklamuojančių šios įmonės produktus bei paslaugas, tačiau šiuo atveju „Fortum“ duomenų netvarko. Daugiau apie reklamą ir rinkodarą skaitykite mūsų [Slapukų politikoje].

 • 3.2.5 Kokiais duomenimis naudojamasi, siekiant optimizuoti pardavimo ir rinkodaros veiklą („Profiliavimas“)

Siekdami rinkodaros ir reklamos tikslų, mes naudojamės duomenimis, surinktais, pasitelkiant ryšius su klientais ir jų apklausas, domimės, kokius veiksmus klientai atlieka internete, taip pat renkame išvestinius duomenis, pavyzdžiui, tokius, kurie leidžia nuspėti vartotojo interesus. Sukaupę šiuos duomenis, galime pasiūlyti aktualesnę bei poreikius labiau atitinkančią reklamą ir teikti daugiau suasmenintų pasiūlymų. Išvestiniais duomenimis galima laikyti segmentus, kuriais remdamiesi, galime nuspėti, ar vartotojas gyvena priemiestyje, ar daugiabutyje; pavyzdžiui, specialaus pasiūlymo galite sulaukti, jei neseniai persikraustėte.

 • 3.2.6 Ryšiai su suinteresuotosiomis šalimis

Ryšius su suinteresuotosiomis šalimis palaikome, teikdami informaciją aktualiomis temomis ir organizuodami reklamines akcijas. Informacija tiesiogiai siunčiama elektroniniu paštu adresais, gautais iš suinteresuotųjų šalių ar bendrovių.

3.3 Produktų ir paslaugų plėtojimas

Duomenis tvarkome, kad galėtume gerinti klientams teikiamų paslaugų kokybę ir plėsti jų spektrą, taip pat veiksmingiau priimti verslo sprendimus ir vykdyti veiklą, atsižvelgdami į klientų atsiliepimus bei poreikius. Svarbiausia, kad, tvarkydami duomenis, stengiamės gerinti produktus ir paslaugas, taip įgyvendindami teisėtus savo interesus. Kad pasiektume šį tikslą, renkame duomenis tiesiogiai iš vartotojų,  taip pat organizuojame apklausas, sudarinėjame nuomonių tyrimo grupes, teikiame anketas ir naudojamės kitomis rinkos tyrimo formomis. Taip pat, naudodamiesi surinktais duomenimis, analizuojame, ar paklausios mūsų paslaugos. Siekdami gerinti mokymo ir paslaugų kokybę, pasitelkiame telefoninių pokalbių įrašus bei šifruotes, o sistemos funkcionalumą tikriname, vertindami laikinus duomenis, sukauptus, įprastai naudojantis mūsų paslaugomis.

Siekiant gerinti produktus ir paslaugas, paprastai tvarkomi nuasmeninti, kiek tai įmanoma, duomenys. Tais atvejais, kai, atlikdami apklausas, rinksime realius jūsų kontaktinius duomenis arba asmeniškai kalbėsimės su jumis, mes detaliai informuosime, kur rengiamės naudoti jūsų kontaktinius duomenis. Tikri duomenys kartais gali būti naudojami, pavyzdžiui, išbandant sistemų funkcionalumą.

Mes neanalizuojame identifikavimo duomenų, tačiau renkame informaciją apie tai, kaip žmonės naudojasi mūsų paslaugomis. Remdamiesi šiais duomenimis, kuriame statistinius modelius, padedančias lengviau priimti verslo sprendimus, rengiame ataskaitas, prognozes, vertiname tendencijas ir analizuojame paslaugų / veiklos kokybę, taip pat išskiriame klientų segmentus, padedančius gerinti pardavimo bei rinkodaros veiklą, kaip nurodyta čia – skyriuje Nr. 3.2.5.

3.4 Teisiniai įsipareigojimai

Tvarkome asmens duomenis, vadovaudamiesi visais teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą ir mokesčius, taip pat kovą su pinigų plovimu, reikalavimais.

3.5 Teisių gynimas ir mūsų paslaugų bei klientų apsauga

Naudojamės asmens duomenimis, siekdami apsaugoti savo ir klientų teises. Duomenys tvarkomi, įgyvendinant mūsų teisėtus interesus: užsitikrinant teisę į teisminę gynybą, išieškant skolas, tikrinant mokumą, taip pat užtikrinant informacinę saugą ir rūpinantis sukčiavimo bei pažeidimų prevencija. Asmens duomenys naudojami, siekiant apsaugoti mūsų produktus ir paslaugas, pavyzdžiui, išsaugant prieigos žurnalus bei atsargines sistemos kopijas, įgyvendinant vartotojų autentifikavimo ir apsaugos nuo įsibrovimo programas.

4. Automatizuotas sprendimų priėmimas

Priėmus automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamus sprendimus, dėl kurių jūs galite patirti teisinių pasekmių ar kitokį reikšmingą poveikį, būsite apie tai informuoti iš anksto. Jeigu teisės aktai neleidžia priimti sprendimų, grindžiamų automatizuotu duomenų tvarkymu, arba jei tai nėra būtina sutarčiai sudaryti ar įgyvendinti, keipsimės į jus, prašydami sutikimo tokiu būdu priimti sprendimus.

Bet kada galite pareikšti savo nuomonę ar užginčyti sprendimą, pagrįstą automatizuotu duomenų tvarkymu, ir reikalauti, kad žmogus dalyvautų, priimant sprendimus. Jūs tai galite padaryti, susisiekę su mumis šioje nuorodoje nurodytais kontaktais

5. Kiek laiko „Fortum“ saugo jūsų asmens duomenis?

„Fortum“ ištrina arba nuasmenina duomenis, kai šie tampa nereikalingi, siekiant tikslų, dėl kurių jie buvo renkami. Jūsų asmeniniai bei sandorių duomenys saugomi ne ilgiau, nei nurodyta žemiau:

 • Remiantis Buhalterinės apskaitos įstatymu, renkami duomenys saugomi ne ilgiau kaip 5-erius metus;
 • Vadovaujantis Apribojimų įstatymu, renkami duomenys saugomi ne ilgiau kaip 13 metų;
 • Remiantis Elektros pardavimo ir tinklo paslaugų reglamentu, renkami duomenys saugomi ne ilgiau kaip 3-ejus metus;
 • Vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymu, renkami duomenys saugomi ne ilgiau kaip 10 metų.

Jeigu norite sužinoti daugiau apie saugojimo trukmę, susisiekite su mumis šioje nuorodoje nurodytais kontaktais.

6. Kas turi prieigą prie jūsų asmens duomenų?

Toliau nurodomi atvejai, kuriais galime teikti jūsų asmens duomenis.

Galime teikti jūsų asmens duomenis „Fortum“ grupės bendrovėms. Grupės bendrovės gali naudotis jūsų asmens duomenimis, kad pasiektų šioje politikoje nurodytus tikslus, įgyvendindamos teisėtus savo interesus, neprieštaraujančius taikomiems įstatymams, taip pat reklamuodamos jums siūlomus produktus bei paslaugas.

Galime dalytis jūsų asmens duomenimis su komerciniais partneriais. Atskleidžiame savo asmens duomenis komerciniams partneriams, įgyvendindami savo teisėtus interesus, kiek tai leidžia taikomi įstatymai, tokiais atvejais:

 • jums įsigijus mūsų produktų ir paslaugų iš mūsų komercinio partnerio, dažnai prireikia apsikeisti šiais duomenimis, siekiant administruoti pirkimus, pavyzdžiui, identifikuoti jūsų užsakymą ir sumokėti už pirkinius partneriams;

 • įsigydami produktų bei paslaugų iš mūsų komercinių partnerių, jūs sudarote sutartį su atitinkamą produktą ar paslaugą parduodančiu mūsų komerciniu partneriu. „Fortum“ tiesiogiai įtraukia į sąskaitą tik tokią sumą, kuri mokėtina kaip jūsų susitarimo su pardavėju dalis. „Fortum“ gali perduoti jūsų asmens duomenis tokiam komerciniam partneriui, kai to reikia jūsų užsakymui įvykdyti ir mokėjimui atlikti.

Mūsų komerciniai partneriai yra įvairios organizacijos: elektros tinklų įmonės, skolų išieškojimo, draudimo bendrovės, elektroninių produktų mažmeninės prekybos parduotuvės, elektros įkrovimo stoteles naudojančios įmonės, automobilių gamintojai ir internetinės reklamos bendrovės, kaip nurodyta slapukų nuostatose.

Galime atskleisti jūsų asmens duomenis, gavę jūsų sutikimą, prašymą ar pasirašę sutartį. Turime gauti jūsų sutikimą teikti jūsų asmens duomenis. Kai kurie produktai ir paslaugos leidžia jums dalytis savo asmens duomenimis su kitais. Taip pat galime perduoti jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims, kai tai būtina vykdant įsipareigojimus, vadovaudamiesi su jumis sudaryta sutartimi arba jūsų pateiktu prašymu, pavyzdžiui, jūsų adresas perduodamas pašto, kurjeriams ar techninėms tarnyboms, siekiant užtikrinti, kad jūsų užsakyti produktai būtų pristatyti ar paslaugos suteiktos.

Galime teikti jūsų asmens duomenis savo subrangovams. Teikdami paslaugas mes pasitelkiame subrangovus. Jie gali turėti prieigą prie jūsų duomenų ir tvarkyti juos mūsų vardu, tačiau neturi teisės naudoti tų duomenų kitais tikslais, tik teikdami su mumis sutartas paslaugas. Sudarydami sutartis su subrangovais ir įtraukdami į jas atitinkamas nuostatas, reglamentuojančias asmens duomenų apsaugą, mes užtikriname, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi, laikantis šios politikos reikalavimų. Paprastai su mumis bendradarbiauja ir asmens duomenis tvarko šie paslaugų teikėjai: telerinkodaros ir prekybos partneriai, asmenys, vykdantys su mokėjimais bei sąskaitų administravimu susijusią veiklą, ir IT programinės įrangos bei paslaugų tiekėjai.

Galime atskleisti jūsų asmens duomenis, susijungus ir įsigijus. Apsisprendus parduoti, sujungti ar kitaip reorganizuoti veiklą, asmens duomenys gali būti perduoti būsimiems ar faktiniams pirkėjams bei jų konsultantams.

Galime teikti jūsų asmens duomenis valdžios institucijoms, teisėsaugos institucijoms reikalaujant ir įstatymų nustatytais atvejais. Atskleisime jūsų asmens duomenis kompetentingoms valdžios institucijoms, tokioms kaip policija, tiek, kiek leidžia taikomi įstatymai. Taip pat galime pasidalyti jūsų asmens duomenimis tada, kai tai susiję su teismo procesais, kai valdžios institucijos reikalauja, remdamosi įstatymu, arba kai yra priimtas teismo sprendimas, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais.

7. Ar „Fortum“ perduoda asmens duomenis į trečiąsias valstybes?

Kai kurie mūsų paslaugų teikėjai bei grupės bendrovės veikia tarptautinėje rinkoje. Tai reiškia, kad duomenys gali atsidurti už Europos ekonominės erdvės ribų. Perdavus duomenis už ES ar EEE ribų, „Fortum“ pasitelkia atitinkamas jų apsaugos priemones, pavyzdžiui, Europos Komisijos nurodytas standartines sutartines nuostatas. Daugiau informacijos apie duomenų perdavimą galite rasti šioje nuorodoje nurodytais kontaktais.

8. Kaip „Fortum“ saugo asmens duomenis?

„Fortum“ įgyvendina atitinkamas technines ir organizacines priemones, būtinas užtikrinant, kad jūsų asmens duomenys nebūtų prarasti ar naudojami ne pagal paskirtį. Esame įdiegę kibernetinio saugumo valdymo modelį, kuriame grupės lygmeniu apibrėžtos atitinkamos pareigos bei atsakomybė ir išsamiai išdėstyta, kaip turi būti tvarkomi asmens duomenys. Mes, įgyvendindami darbuotojų informavimo bei švietimo programas, skatiname „Fortum“ darbuotojus skirti ypatingą dėmesį saugumo ir privatumo klausimams, o paslaugoms teikti pasitelkiame trečiąsias šalis, kurios gali turėti prieigą prie asmens duomenų. Mes reikalaujame jų taikyti tokias pačias priemones saugumui bei privatumui užtikrinti, įtraukdami šiuos reikalavimus į sutartis.

9. Slapukai

Jums naudojantis mūsų paslaugomis arba apsilankius mūsų svetainėje, „Fortum“, pasitelkdama slapukus ir kitas panašias technologijas, gali rinkti duomenis apie jūsų naudojamą įrenginį. Mūsų svetainėje taip pat gali būti pasitelkiami ir trečiųjų šalių slapukai bei kitos panašios technologijos. Daugiau informacijos apie slapukų naudojimą ir nustatymus galite rasti šioje nuorodoje.

10. Kokios yra jūsų teisės?

Toliau nurodytos teisės, kurias jūs turite, „Fortum“ tvarkant jūsų asmens duomenis. Jei kyla klausimų dėl šių teisių ar pageidaujate jomis pasinaudoti, susisiekite su mumis šioje nuorodoje nurodytais kontaktais. Kai kurios teisės gali būti neįgyvendinamos, pavyzdžiui, jei duomenys yra su jumis nesusiję.

 • Teisė susipažinti su duomenimis: turite teisę prašyti informacijos apie tai, kaip tvarkomi jūsų duomenys, ir reikalauti pateikti jūsų asmens duomenų kopiją.
 • Teisė reikalauti ištaisyti duomenis: turite teisę reikalauti, kad neteisingi duomenys būtų ištaisyti arba neišsamūs duomenys papildyti.
 • Teisė į duomenų perkeliamumą: turite teisę gauti su jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte, ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui. Jei šie duomenys buvo tvarkomi, pasirašius sutartį ar gavus jūsų sutikimą, galime pateikti juos susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu.
 • Teisė reikalauti ištrinti duomenis: jums prašant, duomenys bus ištrinti, jei nebeliks teisinio pagrindo juos tvarkyti.
 • Teisė atšaukti sutikimą: turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą.
 • Teisė nesutikti: turite teisę nesutikti, kad su jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, įgyvendinant teisėtus „Fortum“ interesus, pavyzdžiui, gerinti ir plėtoti mūsų produktus bei paslaugas, taip pat siekiant kitų 3 ir 6 dalyje nurodytų tikslų. „Fortum“ gali atmesti jūsų nesutikimą, jei įrodo, kad duomenys tokiu būdu tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių.
 • Teisė apriboti duomenų tvarkymą: tam tikrais atvejais turite teisę reikalauti apriboti duomenų tvarkymą.
 • Teisė nesutikti dalyvauti elektroninės rinkodaros akcijose ir klientų apklausose: jei nepageidaujate gauti „Fortum“ reklaminių pranešimų, galite bet kuriuo metu jų atsisakyti, paprasčiausiai paspaudę pranešimo gale esančią nuorodą.
 • Teisė atsisakyti reklamos telefonu ir pašto reklamos: jei nepageidaujate ateityje gauti reklaminių skambučių ar pašto reklamos, galite susisiekti su mumis šioje nuorodoje nurodytais kontaktais.
 • Teisė valdyti slapukų nustatymus ir atsisakyti tikslinės internetinės reklamos: galite valdyti slapukus ir keisti jų nustatymus mūsų svetainėse arba atsisakyti tikslinės internetinės reklamos, vadovaudamiesi šia informacija.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad tam tikrą trumpą laikotarpį po to, kai atsisakėte reklamos ar pakeitėte nustatymus, vis dar galite gauti reklaminius pranešimus, kol bus atnaujintos sistemos. Be to, kartais galite matyti mūsų produktus ar paslaugas dėl veiksmų, kurių imasi partneriai, nors jie net nėra gavę iš mūsų jokių jūsų asmens duomenų. Norėdami atsisakyti tokių reklamų ar pasinaudoti kitomis savo teisėmis, jūs turėsite tiesiogiai susisiekti su tokiais reklamos partneriais.

Kaip pateikti skundą? Jei mes nesiimsime jokių veiksmų, jums pateikus prašymą, būsite informuoti, dėl kokių priežasčių nusprendėme taip pasielgti. Tačiau jeigu atsakymas jūsų netenkina arba jei nesate patenkinti tuo, kaip tvarkomi jūsų duomenys, galite kreiptis į mus, šioje nuorodoje nurodytais kontaktais. Jei veiksmai, kurių buvo imtasi, ar mūsų pateiktas atsakymas jūsų vis dar netenkina, prašome kreiptis elektroniniu paštu: data.breach@fortum.com.

11. Privatumo politikos pakeitimai

„Fortum“ gali bet kada atnaujinti ar pakeisti šią privatumo politiką. Informuosime apie tokius pakeitimus interneto svetainėje arba tiesiogiai susisiekdami su jumis.

12. Duomenų valdytojas

Jei turite klausimų ar norite pasinaudoti jums suteiktomis teisėmis, kreipkitės į mus šioje nuorodoje nurodytais kontaktais. Už jūsų asmens duomenis atsakinga „Fortum“ įmonė, su kuria esate sudarę atitinkamą sutartį.  Norinčius pranešti apie duomenų saugumo pažeidimą prašome kreiptis elektroniniu paštu: data.breach@fortum.com.

Kitus klausimams ar turint komentarų dėl privatumo, galite juos adresuoti duomenų apsaugos grupei, kreipdamiesi raštu šiuo adresu:

Fortum Oyj
Privacy
Keilalahdentie 2–4, 02150 Espoo
Suomija