Teisinis pranešimas

Naudojimosi sąlygos

Naudojantis „Fortum Corporation“ ir jos dukterinių įmonių (toliau kartu -„Fortum“) interneto svetainėmis, privaloma laikytis šių naudojimosi sąlygų. Nesinaudokite „Fortum“ interneto svetainėmis, jei nesutinkate su šiomis naudojimosi sąlygomis.

Intelektinės nuosavybės teisės

Visas „Fortum“ interneto svetainių turinys, pvz., tekstas, grafika, pavadinimai, vaizdai, skaičiai, brėžiniai, logotipų piktogramos, įrašai ir programinė įranga yra „Fortum“ ir su ja susijusių bendrovių, licencijos teikėjų ir partnerių nuosavybė. „Fortum“ pasilieka visas čia aiškiai nesuteiktas teises. „Fortum“ interneto svetainių turinį arba jo dalį be išankstinio rašytinio „Fortum“ leidimo kopijuoti, perduoti, keisti, išsaugoti, išleisti ir platinti yra draudžiama. „Fortum“ interneto svetaines leidžiama naudoti asmeniniais nekomerciniais tikslais. Dokumentai, priskiriami prie viešų dokumentų kategorijos, pvz., pranešimai, spaudai, gali būti naudojami viešiems pranešimams, jei nurodomas jų informacijos šaltinis.

Atsakomybės apribojimas

„Fortum“ interneto svetainės ir jų turinys pateikti tokie, kokie yra. „Fortum“ nepateikia jokių numanomų patvirtinimų ar garantijų dėl informacijos, pateiktos „Fortum“ interneto svetainėse, įskaitant patvirtinimus ir garantijas dėl jos tikslumo, išsamumo ar patikimumo. Jokia „Fortum“ interneto svetainėse pateikta informacija negali būti laikoma įpareigojančiu „Fortum“ pasiūlymu ar įsipareigojimu. „Fortum“ pasilieka teisę bet kada pakeisti šias sąlygas ir savo interneto svetaines bei jų turinį be išankstinio įspėjimo. „Fortum“ nepateikia jokių patvirtinimų ar garantijų dėl prieinamumo prie „Fortum“ interneto svetainių.

„Fortum“ jokiais atvejais neatsako už bet kokio pobūdžio nuostolius ar žalą, įskaitant, bet neapsiribojant netiesioginiais ir pasekminiais nuostoliais, pavyzdžiui, prarastomis pajamomis, pelnu, veiklos sustabdymu ar duomenų praradimu dėl šios interneto svetainės ar jos turinio naudojimo, pertraukto naudojimo ar neprieinamumo. Be to, „Fortum“ neatsako už jokius nuostolius ar žalą, patirtą dėl klaidų, pertrūkių ar duomenų sistemų ar duomenų perdavimo neprieinamumo, ar žalą, kilusią dėl kenksmingos programinės įrangos ar virusų. Pirmiau minėtas apribojimas taip pat taikomas trečiųjų šalių interneto svetainėms, į kurias pateiktos nuorodos ar kurios paminėtos „Fortum“ interneto svetainėse. Jei taikomoje jurisdikcijoje neleidžiama apriboti atsakomybės kaip nurodyta pirmiau, „Fortum“ atsakomybė apribojama  didžiausia taikomos teisės leidžiama apimtimi.

Naudotojo pateikta informacija

„Fortum“ interneto svetainių naudotojas yra išimtinai atsakingas už informacijos ir medžiagos, pateiktos į „Fortum“ interneto svetaines, tikslumą ir pateikimą bei naudotojo teisę pateikti šią informaciją ar medžiagą. „Fortum“ interneto svetainių naudotojas privalo imtis visų deramų priemonių siekiant užtikrinti, kad į „Fortum“ interneto svetainę pateiktoje informacijoje ir medžiagoje nėra kenksmingos programinės įrangos ar virusų. „Fortum“ nemokamai suteikiama neribota teisė keisti, kopijuoti, išleisti ir platinti visą informaciją ir medžiagą, pateiktą į „Fortum“ interneto svetaines, atskirai ar kaip kitos medžiagos ar dokumentų dalį  komerciniam ir nekomerciniam naudojimui galiojančių Suomijos įstatymų leidžiama apimtimi.

Taikoma teisė

Šioms naudojimosi sąlygoms taikoma Suomijos teisė.

Paklausimai

Visus paklausimus ir pastabas dėl teisinio pranešimo adresuokite „Fortum Corporation“ teisės skyriui, PL 100, 00048 „FORTUM“, atsakingam asmeniui p. Anni Savelius; tel. +358 10 4511.