Teisinis pranešimas

TEISINIS PRANEŠIMAS

Naudojimo sąlygos

Norint naudotis „Fortum“ korporacijos ir jos dukterinių įmonių (kartu „Fortum“) interneto svetaine (-ėmis) reikia laikytis žemiau pateiktų naudojimosi sąlygų. Nenaudokite „Fortum“ interneto svetainių, jei nesutinkate laikytis šių naudojimosi sąlygų.

Intelektinės nuosavybės teisės

Visas „Fortum“ interneto svetainių turinys, toks kaip tekstas, grafika, pavadinimai, vaizdai, paveikslai, brėžiniai, logotipai, įrašai ir programinė įranga, yra „Fortum“ ir jos asocijuotų bendrovių, licencijų davėjų ir partnerių nuosavybė. Visos teisės, kurios nėra aiškiai suteiktos čia, yra saugomos. „Fortum“ interneto svetainių ar jų dalies turinį kopijuoti, perduoti, modifikuoti, išsaugoti, skelbti ir platinti draudžiama be išankstinio „Fortum“ rašytinio sutikimo. „Fortum“interneto svetaines leidžiama naudoti asmeniniais, nekomerciniais tikslais. Dokumentai priskirti prie viešųjų, tokie kaip pranešimai spaudai, gali būti naudojami viešiesiems ryšiams, jei rodomas informacijos šaltinis.

Atsisakymas

„Fortum“ interneto svetainės ir jų turinys pateikiami „kaip yra“ (angl. „as is“) pagrindu. „Fortum“ nesuteikia jokios aiškios ar numanomos informacijos ar garantijos dėl informacijos, esančios „Fortum“ interneto svetainėse, įskaitant garantijas dėl informacijos tikslumo, išsamumo ar patikimumo. Jokia informacija esanti „Fortum“ interneto svetainėse, negali būti laikoma privalomu „Fortum“ pasiūlymu ar įsipareigojimu. „Fortum“ pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo pakeisti šias „Fortum“ interneto svetainių naudojimo sąlygas ir jų turinį ar jo dalį. „Fortum“ nesuteikia jokių garantijų dėl „Fortum“ interneto svetainių prieinamumo.

„Fortum“ jokiu būdu neatsako už bet kokio pobūdžio nuostolius ar žalą, įskaitant, be apribojimų, netiesioginę ir pasekminę žalą, tokią kaip pajamų praradimas, įplaukų praradimas, pelno praradimas, verslo nutraukimas ar duomenų praradimas, kylančią dėl naudojimosi šia interneto svetaine ar jos turiniu, ar jos nutraukimu, ar neprieinamumu. Taip pat „Fortum“ neatsako už jokius nuostolius ar žalą, atsirandančią dėl klaidų, duomenų sistemų ar duomenų perdavimo sutrikimų, neprieinamumo ar žalos, padarytos dėl kenkėjiškų programų ar virusų. Pirmiau nurodytas apribojimas taip pat bus taikomas trečiųjų šalių tinklalapiams, kurie yra susieti ar nurodomi „Fortum“ interneto svetainėse. Jei taikytina jurisdikcija neleidžia aukščiau apriboti atsakomybės, „Fortum“ atsakomybė turi būti apribota tiek, kiek leidžia taikytini įstatymai.

Informacija, kurią pateikė vartotojas

„Fortum“ interneto svetainių vartotojas yra visiškai atsakingas už informacijos ir medžiagos, pateiktos „Fortum“ interneto svetainėms, teisingumą ir pateikimą, ir kad vartotojas turi teisę pateikti „Fortum“ tokią informaciją ar medžiagą. „Fortum“ interneto svetainių vartotojas turi įsitikinti, kad „Fortum“ pateiktoje informacijoje ir medžiagoje nėra kenkėjiškų programų ar virusų. „Fortum“ bus suteikta nemokama ir neribota teisė keisti, kopijuoti, publikuoti ir platinti visą informaciją ir medžiagą, pateiktą „Fortum“ interneto svetainėms, kaip tokią arba kaip dalį kitos medžiagos ar dokumentų, bet kokiam komerciniam ir nekomerciniam, naudojimui tiek, kiek leidžia Lietuvos įstatymai.

Taikytina teisė

Šias naudojimo sąlygas reglamentuoja Lietuvos įstatymai.

Paklausimai

Iškilus klausimams ir pastaboms dėl teisinio pranešimo prašome kreiptis į „Fortum“ korporacijos teisės departamentą adresu Fortum Corporation, Legal Affairs, PL 100, 00048 FORTUM.